Tư tưởng Hồ Chí Minh với bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Thứ ba - 23/02/2021 22:49 970 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ rằng: Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là một cuộc vận động chính trị quan trọng, nhằm phát huy vai trò làm chủ thật sự của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân… Do ý nghĩa thực tiễn trọng đại đó, các cuộc vận động tổ chức bầu cử phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử các vị lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II, Hà Nội, ngày 15/7/1960.
Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử các vị lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II, Hà Nội, ngày 15/7/1960.
Xuất phát từ tư tưởng vì dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được thành lập (ngày 02/9/1945), chính quyền cách mạng non trẻ của nhân dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu phải đối phó với tình vô cùng khó khăn, hiểm nghèo: Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa ra đời, song chưa được một quốc gia nào trên thế giới công nhận. Trái lại, các thế lực đế quốc và tay sai trong và ngoài nước đang ráo riết tìm cách chống phá Đảng Cộng sản và lực lượng Việt minh, hòng lật đổ chính quyền cách mạng của nhân dân để thiết lập một chính quyền tay sai phản động. Đứng trước tình hình đó, để tập hợp lực lượng đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quyền làm chủ nước nhà của mỗi công dân nước Việt Nam mới, đồng thời đập tan âm mưu xuyên tạc, phá hoại của kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến tổng tuyển cử bầu Quốc hội nhằm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập và dân chủ.

Ngày 03/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái từ 18 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc”…

Đúng một tuần sau ngày tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời ký sắc lệnh số 14 (ngày 08/9/1945) về việc tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Sắc lệnh nêu rõ: “Nhân dân Việt Nam do quốc dân đại hội thay mặt là quyền lực tối cao để ấn định cho nước Việt Nam một hiến pháp dân chủ cộng hòa. Trong tình thế hiện giờ, sự triệu tập quốc dân đại hội là rất cần thiết để cho toàn dân tham gia vào công cuộc củng cố nền độc lập chống ngoại xâm”. Ngày 20/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 34 về việc thành lập Ủy ban dự thảo thể lệ cuộc tổng tuyển cử. Trong những ngày gian khó, phức tạp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Hội đồng Chính phủ giải quyết những vấn đề trọng đại về quốc kế dân sinh, trong đó việc tổ chức thành lập Quốc hội được đề ra thành chương trình nghị sự quan trọng của Đảng, Chính phủ và đồng bào. Cuộc tổng tuyển cử đã được chuẩn bị rất khẩn trương, chu đáo trong khắp cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết rất nhiều bài báo đăng trên Báo Cứu quốc và một số báo khác nhằm tuyên truyền động viên nhân dân đi bỏ phiếu, thực hiện quyền làm chủ nước nhà: “Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình” hay “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà”…

Cuộc tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên vào ngày 6-1-1946 diễn ra trong điều kiện cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, nhưng cuối cùng dưới sự lãnh đạo kiên cường và sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm cao của toàn dân ta, nên đã thành công tốt đẹp. Quốc hội đầu tiên ra đời, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước Việt Nam độc lập.

Cùng với việc tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam, công việc xây dựng chính quyền làng xã và bầu cử các đại biểu của nhân dân vào Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương cũng rất được Người coi trọng. Ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc xây dựng hệ thống chính quyền ở các địa phương, đó là thành lập các Ủy ban Nhân dân. Trong bài viết: “Cách tổ chức các Ủy ban Nhân dân” đăng trên báo Cứu quốc (ngày 11/9/1945), Người đã chỉ ra rằng “Các Ủy ban Nhân dân Làng, Phủ là hình thức chính phủ địa phương, phải chọn trong đó những người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi của dân chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo nhân dân tín nhiệm. Nhất thiết không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui lọt vào đó được”. Theo đó ngày 25/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 152 quy định về thể lệ bầu cử vào Ủy ban hành chính kháng chiến. Ngày 25/5/1950, Người ký sắc lệnh số 80 về việc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh, huyện và xã. Đặc biệt, Người luôn nhắc nhở: “Chính phủ là công bộc của dân và công việc của Chính phủ đều nhằm vào mục đích duy nhất là mưu cầu hạnh phúc, tự do cho mọi người, cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi của dân lên hết thảy. Để xứng đáng là những người đại biểu của dân, là công bộc của dân, các cán bộ phải không ngừng rèn luyện phẩm chất và năng lực cách mạng của mình”.

Sự  ra đời và phát triển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung, của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nói riêng đều gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn quan tâm đến việc củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân dựa trên nền tảng liên minh công nông và tầng lớp tri thức, nhằm xây dựng Nhà nước Việt Nam thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong tư tưởng của Người luôn yêu cầu các cơ quan nhà nước đều lấy dân làm gốc, nhân dân là người chủ nước nhà, thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Người nhấn mạnh “Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực ở địa phương”.

Ngày 23/5/2021 là ngày có ý nghĩa chính trị quan trọng của đất nước, là ngày nhân dân cả nước đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn tin: Ngọc Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây