BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY KHẢO SÁT CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TẠI HUYỆN BÙ ĐỐP

Thứ năm - 25/08/2022 10:52 252 0
Thực hiện Kế hoạch số 66 – KH/BDVTU ngày 06/5/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc khảo sát công tác dân vận trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022. Ngày 17/8/2022, đồng chí Ma Ly Phước – TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì khảo sát tại Đồn Biên phòng Tân Thành (huyện Bù Đốp) và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo các đơn vị: BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ban Dân vận Huyện ủy Bù Đốp; lãnh đạo và chuyên viên Phòng dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Trưởng đoàn khảo sát Ma Ly Phước phát biểu kết luận buổi làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp
Trưởng đoàn khảo sát Ma Ly Phước phát biểu kết luận buổi làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp
Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đồn Biên phòng Tân Thành, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp về công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn; việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022. Trọng tâm là phối hợp triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an  ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị thân thiết của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tại buổi làm việc đoàn khảo sát Ban Dân vận Tỉnh ủy nghe giới thiệu về các mô hình, điển hình “dân vận khéo” của các đơn vị.

Đồn biên phòng Tân Thành có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 14,755 km, thuộc địa bàn 2 xã Tân Thành và Tân Tiến, huyện Bù Đốp; có 16 ấp, dân số 4983 hộ, 19129 khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 1097 hộ, 4704 khẩu, gồm người STiêng (19 hộ, 88 khẩu), người Tày (352 hộ, 1415 khẩu), người Nùng (560 hộ, 2566 khẩu), người Khmer (71 hộ, 288 khẩu), người Hoa (31 hộ, 159 khẩu), người Thái (16 hộ, 55 khẩu), người Mường (48 hộ, 163 khẩu). trên địa bàn có 04 ton giáo là phật giáo có 2960 tín đồ, cao đài có 275 tín đồ, hòa hảo có 14 tín đồ, công giáo có 2966 tín đồ. Nhân dân trên địa bàn luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Tuy nhiên, còn một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn khó khăn, nhận thức về đường biên, mốc giới còn hạn chế, dẫn đến tình trạng vi phạm quy chế biên giới đôi lúc còn xảy ra. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn cao, hiện hai xã còn 251 hộ nghèo, 132 hộ cận nghèo. Trong đó, xã Tân Thành còn 130 hộ nghèo, 65 hộ cận nghèo; xã Tân Tiến còn 121 hộ nghèo, 67 hộ cận nghèo). Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm 33% tổng số hộ nghèo của hai xã (83/251 hộ). Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT – TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 22 – CT/TU ngày 03/5/2013 của Tỉnh ủy về tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị thân thiết của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; Chỉ thị số 47 – CT/TU ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy về việc “tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển” trong tình hình mới; Chương trình số 24 – CTr/TU ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tham gia phòng chống dịch Covid – 19; phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn về Luật biên giới quốc gia, Luật biên phòng Việt Nam, Nghị định của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ý nghĩa Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2022), Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2022).

Ban CHQS huyện Bù Đốp đã tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện về chương trình công tác dân vận năm 2022; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, Ban CHQS các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương tiến hành tốt công tác dân vận, tập trung là phối hợp nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc – tôn giáo và tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn; phối hợp tổ chức thực hiện phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Để nắm tình hình nhân dân trên địa bàn, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn, lực lượng dự bị động viên ở các địa phương nắm tình hình và báo cáo theo quy định; cử cán bộ xuống cơ sở cùng cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với ban điều hành thôn, người có uy tín để nắm và làm rõ thêm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng liên quan đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của huyện (MTTQ, các đoàn thể, Công an, Phòng Dân tộc - Tôn giáo, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để bám sát địa bàn, nắm bắt dư luận xã hội,  tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo. Tổ chức cho 77 cán bộ, chiến sỹ; giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp tết nguyên đán Nhâm dần 2022 tại ấp Bù Tam, Phước Tiến (xã Hưng Phước), thôn Thiện Cư (xã Thiện Hưng), ấp Mười Mẫu (xã Phước Thiện), ấp Sóc Nê (xã Tân Tiến), ấp Tân Phong (xã Tân Thành). Chi đoàn đại đội 10 phối hợp với Đoàn xã Hưng Phước tổ chức mở lớp dạy chữ cho con em đồng bào dân tộc S'tiêng trên địa bàn xã vào các buổi tối được 27 em. Ban CHQS huyện đã phối hợp với các Đồn biên phòng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, đồng bào các dân tộc, tôn giáo về biên giới quốc gia, các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia mà Việt Nam tham gia ký kết gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào: “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “thi đua yêu nước”, “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Ban CHQS huyện đã phối hợp với các Đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, tín đồ theo đạo khu vực biên giới về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác. Từ đó, giúp cho nhân dân vùng biên giới (6/7 xã, thị trấn) nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội khu vực. Tham mưu Huyện ủy - UBND huyện hỗ trợ kinh phí tặng quà nhân dịp tết cổ truyền Chol Ch'nam Th'may; hỗ trợ kinh phí bầu cử cho chính quyền, các LLVT huyện Salnua và Keosima/tỉnh Karachie/Vương quốc Campuchia với số tiền 350.000.000đ. Xây dựng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”. Ban CHQS huyện (cBB10) đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Nâng bước em đến trường”, tiếp tục giúp đỡ 2 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở Trường tiểu và trung học cơ sở Hưng Phước, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp với số tiền 300.000đ/em/tháng (tổng số tiền là 3.600.000đ) được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Mô hình “Chi đoàn quân sự giúp trường mầm non trên địa bàn đứng chân tổ chức dọn vệ sinh, làm mô hình giáo cụ”. Trong thực hiện, 7 Chi đoàn quân sự các xã, thị trấn đã giúp đỡ 7 trường, điểm trường mầm non trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan, đón các cháu học sinh đến trường sau thời gian dài không được đi học do ảnh hưởng dịch Covid -19. Phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Lớp học cho em”, “01 dân quân nắm 03 hộ dân”, câu lạc bộ “Hỗ trợ bò giống cho người nghèo nơi biên giới”; tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo học tập, giao lưu, học hỏi những tiến bộ khoa học – kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ, ... góp phần phục vụ cuộc sống, gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với cuộc sông hiện đại.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay5,848
  • Tháng hiện tại94,045
  • Tổng lượt truy cập1,272,034
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây