Huyện Phú Riềng: đạt nhiều kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ ba - 23/08/2022 09:58 295 0
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 24 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 137 của Huyện Phú Riềng và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị các cấp, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Huyện, đã tạo thành phong trào rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Góp phần hoàn thành tốt trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Huyện ủy đề ra.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường (thứ 4 từ phải sang) cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Phú Riềng thực hiện nghi thức khởi công xây nhà cho ông Trần Văn Kiểm  (Ảnh: Báo Bình Phước)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường (thứ 4 từ phải sang) cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Phú Riềng thực hiện nghi thức khởi công xây nhà cho ông Trần Văn Kiểm (Ảnh: Báo Bình Phước)
Những năm qua, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả 05 nội dung gồm: (01) Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm  nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; (02) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,  chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa;  phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; (03) Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó  với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; (04) Đoàn kết phát huy dân chủ, tích  cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; (05)  Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Qua đó, đã khơi dậy và phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện tốt các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới. 

Một tuyến đường ở thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng được nhựa hóa thông thoáng, sạch đẹp
Phát huy tốt vai trò của Nhân dân trong tham gia đóng góp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương; tham gia thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội cho Nhân dân; Huyện đã vận động được 440 nhà Đại đoàn kết, tình thương,  mái ấm công đoàn…với trị giá  23,936,520 tỷ đồng (trong đó nhà  Đại đoàn kết là 327 căn trị giá  18,936,520 tỷ đồng); Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 3,045,222 tỷ  đồng; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 vận động được 1,287,251 tỷ đồng; Ủng hộ phòng, chống thiên tai Vận động được 1,384 tỷ đồng; Quản lý vốn vay của Ngân hàng  CSXH cho đoàn viên, hội viên vay phát triển sản xuất Có 6.781 hộ hội viên, đoàn viên được  vay với số tiền là 266,656 tỷ đồng…

Xây dựng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tại khu dân cư gắn với thực  hiện các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, cụ thể như: Mô hình khu dân cư  “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; Mô hình “Tổ an ninh Cựu chiến binh tự quản tại các khu dân cư”; xây dựng đường hoa, đường chiếu sáng nông thôn; xây dựng các điểm sáng pháp luật tại khu dân cư; Vận động hỗ trợ xây được 325 Lò đốt  rác và 47 tuyến đường hoa tổng chiều  dài 40km; hàng năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã ký kết và thực hiện hoàn thành tốt chương trình phối hợp xây dựng Nông thôn mới đối với các xã được chọn để thực hiện hoàn thành xây dựng Nông thôn mới với những công việc cụ thể tham gia vào các tiêu chí Nông thôn  mới tại 06 xã.

Qua 05 năm triển khai, cuộc vận động đã được các cấp ủy Đảng chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ; chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã vào cuộc đồng bộ, được  đông đảo quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, tạo hiệu quả chính  trị - xã hội rộng lớn; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân,  nhất là tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn qua việc đầu tư xây dựng hệ thống kết  cấu hạ tầng nông thôn. Làm chuyển biến nhận thức của người dân về giữ gìn và  phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa... Qua đó đã góp phần thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Nông thôn mới mà Nghị quyết Huyện ủy đề ra hàng năm. 

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 24 để thực hiện sát với tình hình  thực tiễn của địa phương, cơ sở gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải  pháp cụ thể sau: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 24 của Tỉnh ủy và Kế  hoạch của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để tạo đồng thuận  của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Góp phần phấn đấu  đến hết năm 2023 có 10/10 xã của huyện về đích Nông thôn mới, đến năm 2025 có 02 xã được nâng cấp lên thị trấn, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực chương trình, quy chế phối hợp giữa  MTTQ và chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đảm bảo  thống nhất, chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Vận động mọi nguồn lực góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh,  phúc lợi xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng được hỗ trợ. Chú ý kết hợp hài  hòa giữa việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với xã hội, phát triển sản xuất với  việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, y tế, giáo dục, văn hóa, thể  thao; khai thác, phát huy những truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp  của Nhân dân trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức  đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan,  sinh động, vận động trực tiếp qua các cuộc hội họp đoàn thể, lễ phát động xây dựng các phong trào văn hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Nguồn tin: Minh Hùng (T.H)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,242
  • Tháng hiện tại69,147
  • Tổng lượt truy cập1,552,389
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây