ĐĂNG TẢI, CHIA SẺ THÔNG TIN TÍCH CỰC, TẠO SỰ LAN TỎA MẠNH MẼ Ý CHÍ, KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC GIÀU MẠNH; ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Thứ ba - 23/08/2022 09:55 259 0
Ngày 14/7/2022, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025.
Sau đây là những nội dung quan trọng được đề cập trong Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

  Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực chia sẻ, lan tỏa nhiều thông tin tích cực trên mạng xã hội, giúp tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, công khai, đúng định hướng và lan tỏa sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; hình ảnh quê hương, con người Bình Phước và tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn xuất hiện trường hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng ở một số nơi đăng phát, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; ít đăng tải thông tin tích cực về tỉnh; tham gia nhiều trang, nhóm cộng đồng không chính thống... dẫn đến tiếp nhận thông tin thiếu chọn lọc, tràn lan, dễ bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc, chống phá. Để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội khi tham gia mạng xã hội; biết chọn lọc thông tin, nhận thức đúng đắn nội dung thông tin; chủ động đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, lan tỏa mạnh mẽ ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Bình Phước giàu mạnh; đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Từ đó, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; tạo môi trường thuận lợi hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội cần sử dụng đúng tên của mình (chính danh) và thông báo, công khai tên tài khoản đến lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương biết để phối hợp quản lý thông tin, hỗ trợ khi bị kẻ xấu lợi dụng (trường hợp bị mạo danh, bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, bêu xấu).

- Hướng dẫn người sử dụng internet, mạng xã hội tuân thủ Luật An ninh mạng năm 2018 và các quy định có liên quan, tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành năm 2021; tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa, phân biệt được thông tin đúng sai, thật giả; tỉnh táo, cảnh giác, không cả tin, không làm theo, không nghe theo sự kích động, lôi kéo, xúi giục hoặc tương tác, chia sẻ, bình luận theo hướng cổ súy, tiếp tay cho kẻ xấu; tích cực đấu tranh, phê phán cái xấu, cái sai, những thông tin, hình ảnh, video khoét sâu hạn chế, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân hay việc lợi dụng những tiêu cực của xã hội để kích động, kêu gọi biểu tình.

 - Phát hiện sớm, xử lý nghiêm đối với người thuộc phạm vi quản lý khi có hành vi vi phạm việc sử dụng internet, mạng xã hội, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Nơi nào để xảy ra tình trạng vi phạm trên thì bí thư các chi, đảng bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trực tiếp quản lý phải chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên.

- Trong công tác thông tin, tuyên truyền phải nhất quán quan điểm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, lệch lạc, sai trái, thù địch; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Chú trọng tuyên truyền nội dung Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; đất nước, con người Việt Nam và quê hương Bình Phước; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

- Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, cấp ủy, chính quyền cần nắm chắc tình hình, dự báo và bám sát những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đánh giá khả năng tác động đến tâm lý, tư tưởng, dư luận xã hội, đặc biệt, khi xảy ra vụ việc, vấn đề gây bức xúc tại địa phương, đơn vị, cần chủ động, kịp thời cung cấp những thông tin khách quan, trung thực cho báo chí; báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để định hướng thông tin, hạn chế và khắc phục tình trạng báo chí thông tin một chiều, thiếu chính xác, gây bức xúc dư luận.

 - Xây dựng (đối với những nơi chưa thành lập) và nâng cao chất lượng hoạt động (đối với những nơi đã thành lập) các trang, nhóm cộng đồng chính thống của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền thông tin tích cực, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

 2. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh:
- Phải có nhận thức đúng đắn và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng internet, mạng xã hội, làm gương để người dân noi theo; chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng và Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

- Khi tham gia mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực, với cảm xúc lành mạnh, suy nghĩ chín chắn; mọi ý kiến đều dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội; thẳng thắn phản biện, đấu tranh với ý kiến phiến diện, sai trái, xấu độc.

 - Tích cực bình luận (comment), thích (like), chia sẻ (share) và đăng, phát tin, bài, hình ảnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thông tin tích cực từ báo chí chính thống (Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước…); các trang mạng xã hội chủ đạo, chính thống của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (đã được kiểm chứng) nhằm lan tỏa thành dòng thông tin chủ lưu, tích cực trên không gian mạng.

 - Không thích (like), không chia sẻ (share), không bình luận (comment) theo hướng tán đồng, cổ súy cho những thông tin sai trái, thù địch, tiêu cực; không đăng phát thông tin tiêu cực, không đúng chuẩn mực đạo đức xã hội hay bày tỏ quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hình ảnh, video trên không gian mạng có thể là giả, do cắt ghép, lắp ráp bằng các phần mềm hiện đại để phục vụ ý đồ xấu, lừa đảo, do đó cần đề cao cảnh giác, xác minh tính chính xác của thông tin thông qua báo chí chính thống hoặc các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh trước khi đăng tải, tương tác.
- Không được cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; không tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Không viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, bài sai sự thật; không sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; không tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định.

3. Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị trong toàn đơn vị, phổ biến để cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm rõ và thực hiện.
 
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ và thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

(Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc định hướng, tiếp cận, xử lý và chia sẻ sử dụng thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh). Chỉ thị này phổ biến đến Chi bộ.

Nguồn tin: Anh Đào - BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,424
  • Tổng lượt truy cập1,398,487
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây