Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ năm - 16/11/2023 04:18 1.608 0
Với quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng, là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Công tác dân vận của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng có những nội dung, phương thức khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu là tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng; vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dan vân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham quan gian hàng 0 đồng tại chương trình “Tết  quân dân” tổ chức tại xã An Khương, huyện Hớn Quản năm 2023
Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dan vân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham quan gian hàng 0 đồng tại chương trình “Tết quân dân” tổ chức tại xã An Khương, huyện Hớn Quản năm 2023
Một trong những bài học quan trọng, góp phần làm nên thành tựu to lớn xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước là “Lấy dân làm gốc”, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các kỳ Đại hội Đảng, tư tưởng đó đã được Đảng ta khẳng định là yếu tố quan trọng giúp Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành thắng lợi vẻ vang.

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2002 – 2025 tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và yêu cầu mới về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong đó đề cao hơn trách nhiệm của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với nhân dân và hiệu quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước cũng như nhận thức rõ giá trị và ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đó là: “Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân. Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Quán triệt, thực hiện đường lối công tác dân vận của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, và truyền thống “Trung dũng – Kiên cường; Chủ động – Sáng tạo; Đoàn kết – Quyết thắng của LLVT tỉnh. Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn dựa chắc vào nhân dân, bằng niềm tin và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện các phong trào cách mạng, động viên sức người sức của trong nhân dân, tiến hành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã vượt qua gian khổ, anh dũng hy sinh; kiên cường, kiên trì bám dân, bám địa bàn, làm tốt công tác dân vận, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu. Nhờ làm tốt công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn được nhân dân tỉnh nhà thương yêu, nuôi dưỡng, che chở, đùm bọc, tạo nên sức mạnh to lớn, cùng toàn dân làm nên những chiến công vang dội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lãnh đạo chỉ đạo, triển khai  các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh nhận thức sâu sắc yêu cầu, mục tiêu “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”; tiến hành công tác dân vận một cách đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, vững chắc, tạo hiệu ứng to lớn và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh tạo sự đồng thuận xã hội cao, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động phối hợp, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các đơn vị đóng quân trên địa bàn trọng điểm đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, gian khổ, “bám dân, bám địa bàn” để tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng thôn, ấp văn hóa; tham gia phòng, chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái pháp luật; góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” lôi kéo, kích động nhân dân nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, nhiều mô hình của Bộ CHQS tỉnh có sức lan tỏa, sâu rộng và có ý nghĩa như: “Xây dựng điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới, điểm dân cư liền kề Đồn, Trạm biên phòng”, “Xây dựng công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho các cơ sở tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc”, “Tết quân dân”,  “Bộ CHQS tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, Bộ CHQS tỉnh với Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh”, “Nâng bước em đến trường”, “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”…

Cùng với đó, các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy các cấp và các lực lượng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm các đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội. Trong ba năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng hơn 52 ngôi “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”; phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng; rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sỹ phục vụ công tác xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (trong đó đã tìm kiếm, quy tập được 247 hài cốt liệt sỹ), xét duyệt chế độ chính sách cho hơn 530 người tham gia kháng chiến… Hằng năm, đã huy động nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân với hơn chục nghìn ngày công tham gia tham xây dựng nông thôn mới, làm mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, kênh mương và tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hàng nghìn lượt người...

Thực hiện chức năng đội quân công tác, nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình,
cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn là lực lượng xung kích, đi đầu ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn... Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch COVID-19 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức các điểm tiếp nhận cách ly; thành lập Bệnh viện dã chiến; cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ trên toàn tuyến biên giới 


Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tỉnh vào cuộc sống, trong thời gian tới, công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; xác định đúng vai trò chủ thể - vị trí trung tâm của nhân dân trong phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Quân sự tỉnh; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 06/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới… Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong tiến hành công tác dân vận.

Ba là, thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng đối với các tầng lớp nhân dân “mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân.

Bốn là, tiếp tục khẳng định và đề cao trách nhiệm với nhân dân và công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị theo quan điểm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Năm là, thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ quan Dân vận, cán bộ làm công tác dân vận có tổ chức biên chế thống nhất, hợp lý, ổn định; đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, có kỹ năng công tác dân vận; luôn học tập phong cách Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quán triệt và thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xác định tốt trách nhiệm tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 

Nguồn tin: Trung tá Đàm Duy Thành, Trưởng Ban Dân vận/Bộ CHQS tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,199
  • Tháng hiện tại69,104
  • Tổng lượt truy cập1,552,346
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây