KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2023

Thứ năm - 16/11/2023 04:20 187 0
Trong năm, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và Hội cấp trên, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đời sống, vật chất tinh thần của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao, nông dân rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp Hội trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; thăm hỏi, động viên hội viên nông dân trong dịp lễ, tết cổ truyền dân tộc. Công tác chăm lo sức khỏe cho hội viên, nông dân được quan tâm, cơ sở vật chất các trạm y tế, bệnh viên và đội ngũ cán bộ, bác sĩ, y tá được nâng lên. Nông dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Phong trào nông dân thi đua sản, xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cắt băng khai mạc  Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2023 (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước Onine)
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cắt băng khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2023 (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước Onine)
Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân được các cấp Hội quan tâm thực hiện có hiệu quả; toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức tổ chức sinh hoạt như: Hội thảo, tập huấn, kết nối mạng xã hội, các nhóm liên kết zalo, fanpage, cổng thông tin điện tử của Hội, các trang fanpage của Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố…để chuyển tải các nội dung của Đảng và Nhà nước, của Hội về chủ trương, chính sách, về sản xuất, kinh doanh, kinh nghiệm, các mô hình kinh tế hiệu quả của các hộ NDSXKDG,… Kết quả trong năm,100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội. Có 100% Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố, cơ sở duy trì trang nhóm tuyên truyền trên mạng xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành luật pháp; cổ vũ khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên của nông dân; củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong xã hội.
 
Công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động luôn gắn với thực hiện chính trị của địa phương; chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên. Kết quả, phát triển mới 3.764 hội viên nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn tỉnh là 92.919 hội viên. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo 111 xã, phường, thị trấn hoàn thành Đại hội Hội nông dân cấp xã. Chỉ đạo 11 đơn vị Hội Nông dân cấp huyện tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sự tạo điều kiện của UBND tỉnh, các ban, ngành, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Các phong trào thi đua của Hội Nông dân đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ, hội quán nông dân, chi hội nông dân nghề nghiệp, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của người nông dân được cải thiện hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh trong năm qua đã tổ chức vận động, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua phát động phong trào, đến nay đã có 50.409 hộ nông dân đăng ký phấn đấu SXKDG các cấp và qua bình xét cuối năm đạt trên 29.621 hộ nông dân SXKDG.  Phong trào nông dân thi đua sản, xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh; đầu tư mở rộng từng bước hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả trong năm, các cấp Hội đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập được 20/16 HTX đạt 125% chỉ tiêu TW Hội giao (tổng số HTX hiện nay là 132 HTX); phát triển mới 55/38 tổ hợp tác đạt 144% so chi tiêu TW Hội giao (tổng số tổ hợp tác hiện nay là 226); phát triển mới được 21 Chi hội nghề nghiệp (tổng số Chi hội nghề nghiệp hiện nay là 369), 37 tổ hội nghề nghiệp (tổng số tổ hội nghề nghiệp hiện nay là 305), bước đầu các mô hình kinh tế tập thể hoạt động tương đối hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, đa phần nông dân đều tin tưởng, nhận thức ngày càng đúng đắn hơn về vai trò quan trọng của liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Các cấp hội đã gắn kết chặt chẽ việc xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp và việc xây dựng Hợp tác xã vào việc xây dựng nông thôn mới của địa phương, đẩy mạnh việc hỗ trợ các dự án do Tỉnh Hội, Trung ương Hội vào việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ưu tiên cho vay vốn quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đối với các chi hội, tổ hội nghề nghiệp và các hợp tác xã vừa được thành lập.

Trong năm, các cấp Hội cũng đã tích cực vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường như tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình nông dân văn hóa; tham gia xây dựng thôn, ấp, làng văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội. Kết quả có trên 98% hộ nông dân đăng ký và đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tổ chức 7 lớp tập huấn cho 700 cán bộ hội viên nông dân về kinh tế tập thể tại các huyện, thị; hỗ trợ phân bón cho 03 mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Hớn Quản, Chơn Thành; phát hành trên 9.000 tờ rơi tuyên truyền về các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Tổ chức xây dựng được 60/22 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Vận động nông dân tham gia mua 90.000/90.041 bảo hiểm y tế. Tuyên truyền vận động 86.510/88.898 hội viên nông dân đăng ký cam kết an toàn sinh thực phẩm. Thực hiện chủ trương của tỉnh về giảm hộ nghèo, Hội Nông dân các cấp đã triển khai vận động, xây dựng và bàn giao 24 căn nhà tình thương cho hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở tổng trị giá trên 1,9 tỷ đồng góp phần thực hiện thành công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất như: hỗ trợ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, cung ứng phân bón, cây con, giống, hỗ trợ mô hình ứng dụng Khoa học công nghê sinh học, công nghệ cao, dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xây dựng thương hiệu, kết nối cung cầu; tổ chức Hội chợ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng, tiêu biểu; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, duy trì và phát triển chi, tổ Hội theo nghề nghiệp, CLB.  Trong năm 2023, Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, huyện, xã phát triển mới được 9 tỷ 727 triệu đồng (Trong đó, nguồn ngân sách 8 tỷ 100 triệu, nguồn ủng hộ 01 tỷ 435 triệu đồng, nguồn bổ sung 192 triệu đồng) đạt 162% chỉ tiêu TW Hội giao. Nâng tổng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là 103 tỷ 783 triệu đồng (trong đó nguồn TW Hội ủy thác 13 tỷ 840 triệu). Tổng  số nguồn vốn trên hiện đang giải ngân cho 891 dự án với 8.760 hộ vay. Các cấp Hội phối hợp Ngân hàng CSXH triển khai thực hiện chương trình ký ủy thác. Đến nay, các cấp Hội đang quản lý 562 tổ tiết kiệm và vay vốn với 25.433 thành viên, dư nợ là 1.008 tỷ 111 triệu đồng; nợ quá hạn là 693 triệu đồng. Các hộ vay vốn cơ bản đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích. Cùng với việc hỗ trợ vốn, các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh đã tổ chức Hội Nông dân tỉnh tổ chức 06 lớp đào tạo nghề cho 150 học viên. Ngoài ra, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh phối hợp với Phân viên Học viện Hành chính Quốc gia tại TPHCM chức 01 lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương với 35 học viên tham gia.

Cùng với các hoạt động trên, các cấp Hội đã  Hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn - Trung ương Hội tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho 55 cán bộ, hội viên nông dân; rà soát, cập nhật thông tin đưa hộ sản xuất nông nghiệp và hàng hoá, nông sản an toàn, chất lượng cao của hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, CLB nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên sàn Thương mại điện tử Agripostmart.vn; tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên nông dân.  Tổ chức các lớp tập huấn “Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức Hội thảo tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trị sâu bệnh gây hại trên cây sầu riêng và Hội thảo trên cây cà phê tại huyện Phú Riềng, Bù Đăng, thị xã Phước Long và thị xã Chơn Thành. Tổ chức các buổi phỏng vấn cho nghiên cứu “Kết nối chuỗi cung ứng bền vững”. Tổ chức các khóa tập huấn về các tiêu chuẩn lao động dành cho đại diện các nhà chế biến điều. Phối hợp cùng với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn thương mại điện tử” cho 30 đại biểu là đại diện của các công ty, HTX hộ sản xuất kinh doanh nông sản. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành phố; công ty, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn về chăm sóc cây điều, cao su, kỹ huật chăn nuôi gia cầm được 150 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ cho gần 3.500 lượt người tham dự. Ngoài ra, Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố còn chủ trì tổ chức các lớp tập huấn và phối hợp tổ chức các hoạt động khác nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Từ các kết quả trên, trong năm Hội Nông dân các cấp đã được được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 119 hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào NDSXKDG, 11 Bằng khen cho các tập thể chi, tổ Hội nghề nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân Bình Phước thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới”; công nhận và tặng bằng khen cho 02 cá nhân điển hình tiên tiến cấp tỉnh; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 15 hộ nông dân SXKDG. Hội Nông dân tỉnh ra quyết định công nhận 889 hộ NDSXKDG cấp tỉnh năm 2022.  Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 39 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”; Có 02 NDSXKDG được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023; được tôn vinh 01 HTX tiêu biểu do TW Hội hướng dẫn, thành lập.

Nguồn tin: Phan Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,640
  • Tổng lượt truy cập1,381,703
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây