Hội Cựu chiến binh thị xã Chơn Thành: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị

Thứ ba - 08/08/2023 03:10 725 0
Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, trong những năm qua Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Chơn Thành đã quán triệt Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới"; tập trung xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hội CCB thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai đến các cấp Hội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức, đạt hiệu quả thiết thực.
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Phước Huỳnh Văn Nước phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) thị xã Chơn Thành.
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Phước Huỳnh Văn Nước phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) thị xã Chơn Thành.
Trong những năm qua, các cấp Hội trên địa bàn thị xã thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, làm cho hội viên hiểu sâu sắc hơn về Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Nâng cao hiểu biết và nhận thức về quan điểm, đường lối, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái của các phần tử cực đoan, cơ hội, phản động kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân.

Các cấp Hội trên địa bàn đã vận động làm tốt công tác tập hợp CCB qua các thời kỳ, 20 năm qua đã kết nạp được hơn 600 hội viên nâng tổng số hội viên đến nay là 1748 hội viên, sinh hoạt ở 10 cơ sở Hội, 70 Chi hội, 29 phân hội. Hoạt động hàng năm thông qua bình xét không có cơ sở Hội yếu kém, 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% trong sạch, vững mạnh, xuất sắc. Hội viên đạt trên 98-99% hội viên gương mẫu. Trên 98% gia đình hội viên đạt “gia đình văn hóa”. Đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, cán bộ hội cơ sở chủ tịch và phó chủ tịch Hội có trình độ học vấn, trình độ chính trị đa phần là đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
 
Phó Bí thư thường trực thị ủy Chơn Thành Trần Minh Trọng phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) thị xã Chơn Thành.

Động viên hội viên Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau xóa nghèo đã góp phần ổn định chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Đến nay trên địa bàn thị xã Chơn Thành đã xóa hết hộ nghèo và chỉ còn 01 hộ cận nghèo chiếm 0,6%.

Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; các cuộc vận động, phong trào của Trung ương và địa phương. Các cơ sở Hội vận động tặng quà và học bổng cho con CCB học giỏi trị giá 130 triệu đồng. Ban liên lạc nữ CCB thị xã đã vận động tặng quà cho gia đình chính sách, hội viên nghèo, hội viên khó khăn, ủng hộ đồng bào lũ lụt, tổng số tiền 377 triệu đồng; ủng hộ bộ đội đảo Trường Sa 300 triệu đồng.
Tham gia thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp cho hội viên và CCB. Phối hợp với cơ quan quân sự thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sâu rộng đến cán bộ, hội viên CCB và nhân dân địa phương tham gia cung cấp thông tin; dẫn đường, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, 20 năm qua đã phối hợp tìm kiếm và quy tập được 05 mộ liệt sĩ đưa về nghĩa trang an táng.
 
Đại biểu dự Hội nghị
Tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Với những nội dung, hình thức phù hợp, phong phú, tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên. Khơi dậy lòng yêu nước, cảnh giác trước các thế lực thù địch bằng “Diễn biến hòa bình”. Hàng năm nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị và sinh hoạt hè các Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” ở các xã, phường phối hợp cùng Đoàn thanh niên- trường học kể chuyện truyền thống, 20 năm qua đã thực hiện được 102 buổi kể chuyện có 50.790 thanh niên và học sinh dự nghe.

Các cấp Hội tích đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền các cuộc vận động của Trung ương và địa phương gắn với Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, các cấp hội đã hỗ trợ, giúp đỡ được hơn 15 hộ CCB thoát nghèo, 18 hộ cận nghèo; sửa chữa hơn 15 căn nhà; xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa, ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 và các lực lượng tuyến đầu chống dịch gần 1,3 tỷ đồng; Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi và các Hợp tác xã do CCB làm chủ đã hỗ trợ hàng ngàn cây trồng, con giống và giải quyết việc làm cho hội viên và con em hội viên CCB trên địa bàn, đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của thị xã và trên địa bàn tỉnh đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách mang lại hiệu quả thiết thực. Trước hết làm giảm số hộ nghèo, đồng thời làm tăng đáng kể số hộ giàu, hộ khá và nhà kiên cố, bán kiên cố ở các khu dân cư; góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội ở địa phương. Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Hội đã chủ động tập trung tuyên truyền vận động gia đình hội viên cùng nhân dân tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến tiền và tham gia giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường, giữ vững ANTT xã hội, đã hiến 23.300m2 đất, đóng góp 9.962 triệu đồng, tham gia 1.495 ngày công, Sửa chữa 43 cầu, cống, 20km kênh mương, 174 km đường giao thông nông thôn, làm đèn chiếu sáng, lắp camera an ninh; quản lý 51 đoạn đường cựu chiến binh tự quản an ninh sáng xanh sạch đẹp dài 44 km và hỗ trợ tiền 100 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa ấp và các công trình công cộng v.v… Tiêu biểu là hội viên Lê Thị Trọng phường Hưng Long đã vận động làm 01 công trình đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn trị giá 41 triệu đồng.

Qua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương; công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong 20 năm qua đã tạo cơ sở, nền tảng để xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, luôn đồng thuận, thống nhất cao, thực sự “cựu mà không cũ”, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ, có sức lan tỏa rộng khắp không chỉ đối với Hội CCB mà đối với cả xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, yêu quý. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội và các Cuộc vận động đã tạo động lực to lớn góp phần xây dựng các cấp Hội trên địa bàn thị xã trong sạch vững mạnh mọi mặt và nâng cao vị thế, uy tín của Hội CCB đối với Đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương.

Nguồn tin: Đại tá Lê Huy Chung - Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước:

Tổng số điểm của bài viết là: 275 trong 55 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 55 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay864
  • Tháng hiện tại47,739
  • Tổng lượt truy cập1,451,962
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây