ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN X, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thứ sáu - 18/08/2023 05:47 342 0
Từ ngày 17-18/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra với sự tham dự của 225 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 93 ngàn hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh sau hơn 26 năm tái lập tỉnh đời sống của nông dân có nhiều cải thiện và phát triển. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển” Đại hội có trách nhiệm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng Bình Phước giàu mạnh.
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)
Xác định Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, hội viên và tổ chức hội Nông dân toàn tỉnh, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đang được các cấp Hội trong toàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Với sự quan tâm chỉ đạo hường dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy địa phương, Hội Nông dân các cơ sở đã thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, kịch bản, tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cùng cấp, của Hội cấp trên và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Đến nay 111/111 Hội Nông dân cơ sở đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt 100% Kế hoạch đề ra, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 11/11 Huyện thị xã, thành phố đã tổ chức Đại hội thành công. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được các cơ sở hội quan tâm thực hiện như: trưng bày các hình ảnh hoạt động, treo băng rôn, khẩu hiệu trong, ngoài hội trường và trên các trục đường chính ở khu vực tổ chức Đại hội, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo, facebook; các cơ sở tổ chức trưng bày sản phẩm nông nghiệp, trái cây của nông dân ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua các cấp Hội đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, kết quả đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần IX đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, quan tâm trực tiếp đến hội viên, đạt nhiều kết quả quan trọng, đã gắn việc tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn và hỗ trợ nông dân; hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và chất lượng hội viên được nâng lên; công tác cán bộ có nhiều chuyển biến rõ nét, trình độ năng lực cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên được phát huy. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu, rộng và được nâng cao về chất lượng, xây dựng được mô hình điểm, có sức lan tỏa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế, việc đạt được những kết quả như trên là nhờ sự quyết tâm, cố gắng của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, điều hành quyết liệt của chính quyn các cp, đồng thời là sphối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã giúp công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh phát triển ngày càng vững mạnh. Đời sống của đại bộ phận nông dân được cải thiện qua từng năm: điều kiện về ăn, ở, đi lại, y tế, giáo dục, văn hoá được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đã đạt 85,1 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2018. Công tác giảm nghèo đạt kết quả khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,03%, hộ cận nghèo là 1,09%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%. Bưu chính viễn thông phát triển giúp nông dân tiếp cận thông tin nhanh thông qua điện thoại thông minh và mạng internet.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được quan tâm đầu tư: Các tuyến đường nông thôn đa phần được cứng hóa, vận chuyển nông sản thuận lợi; lưới điện phục vụ tốt cho sinh hoạt và sản xuất của nông dân; thiết chế văn hoá ở nông thôn được tăng cường, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân; đời sống vật chất và tinh thần người dân ở hầu hết các vùng nông thôn trong tỉnh từng bước được cải thiện; tình hình an ninh, trật tự nông thôn luôn ổn định. Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, diện mạo nông thôn được khang trang hơn, môi trường nông thôn được cải thiện nhiều, thu nhập của người nông dân được nâng lên qua từng năm. Toàn tỉnh có 73/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 21/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đã huy động các nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách; hiệu quả sử dụng vốn chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm tại chỗ, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, qua 5 năm các cấp Hội đã vận động, giúp đỡ 2.194 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 1,03%; vận động xây dựng 60 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở.

Trong 05 năm qua, công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được tập trung thực hiện, các cấp Hội đã tổ chức nhiều Hội thảo chuyên đề về công tác phát triển, nâng cao chất lượng hội viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 23.003 hội viên gắn với cấp và đổi thẻ hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 92.500 hội viên, tăng 4.380 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng hội viên được nâng cao, đến cuối nhiệm kỳ có 15.760 hội viên nòng cốt, 4.651 hội viên là đảng viên.
Thực hiện các Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương Hội về xây dựng mô hình Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp: các cấp Hội Nông dân tỉnh toàn tỉnh đã thành lập mới được 79 Chi hội và 301 Tổ hội nghề nghiệp, bước đầu hoạt động tương đối hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Tham mưu chính sách hỗ trợ cho hoạt động của chi, tổ hội theo nghề nghiệp. Hội Nông dân trực tiếp đăng ký thực hiện tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, phối hợp thực hiện 09 tiêu chí: giao thông, thủy lợi, nhà ở, thu nhập, giảm nghèo, văn hóa, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh trật tự. Đóng góp vào kết quả chung toàn tỉnh đã có 73/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 21/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn. Tích cực huy động các nguồn lực xây dựng mới được 194 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn (vượt 157% chỉ tiêu nghị quyết), xây dựng 89 tuyến đường nông dân tự quản “xanh - sạch - đẹp”. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, ấp, khu dân cư văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng, chống các tệ nạn xã hội, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Hằng năm, có 100% hộ hội viên đăng ký xây dựng và bình quân 99% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa, đạt 101% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý là hơn 93 tỷ đồng, tăng 2,36 lần so với đầu nhiệm kỳ, đã giải ngân cho 835 dự án, với 3.275 hộ vay để mở rộng quy mô sản xuất, góp phần nhân rộng các mô hình sản xuất mới, hiệu quả trong nông nghiệp. Các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả sử dụng vốn, không có tỷ lệ nợ quá hạn. Công tác phối hợp ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách luôn được các cấp Hội quan tâm, thực hiện tốt, quản lý hiệu quả 559 tổ Tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 1.008 tỷ đồng (tăng 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ) cho 24.336 hộ vay đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống.

Nguồn tin: Khánh Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,551
  • Tổng lượt truy cập1,381,614
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây