LỘC NINH: Một số kết quả tích cực trong công tác dân vận của chính quyền quý I/2024

Thứ hai - 22/04/2024 22:45 128 0
Thời gian qua và những tháng đầu năm 2024, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sâu sát cơ sở, gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, nhà nước, tạo sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong quý I/2024, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận nói chung và công tác dân vận cính quyền nói riêng. Hệ thống chính trị huyện đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, đặc biệt đẩy mạnh công tác dân vận, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào, mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất phục hồi kinh tế; tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung chỉ đạo theo Chương trình hành động số 17-CT/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của Huyện ủy; chính quyền các cấp điều hành quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; chú trọng việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.
 
1
Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Hồ Quang Khánh báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền
của Lộc Ninh tại Hội nghị giao ban quý I/2024 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Hồ Quang Khánh cho biết: Toàn huyện hiện có 14/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh, đã có 23 sản phẩm tham gia chương trình OCOP và được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá phân hạng đạt từ 3 đến 4 sao. Thời gian qua, huyện rất chú trọng xây dựng và thực hiện Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền với các hình thức, cách thức phong phú và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh trung thực các mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”.

Công tác dân vận chính quyền trong tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, quý I đã tiếp 71 lượt công dân với 98 người; tham mưu 13 Thông báo kết luận, thực hiện 05 văn bản chỉ đạo của tỉnh, tham mưu 02 văn bản đôn đốc giải quyết đơn. Công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư trong kỳ: 35 đơn thư. Về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo: đã tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2024; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức gặp mặt người có uy tín, già làng tiêu biểu, xuất sắc năm 2023; thành lập Ban tổ chức lễ hội Phá bàu (Dua Tpeng) của người dân tộc khmer xã Lộc Khánh. UBND huyện đã tổ chức họp mặt các chức sắc, chức việc đạo công giáo, đạo tin lành trên địa bàn huyện. Năm học 2023 - 2024, UBND tỉnh đã kiểm tra và công nhận lại huyện Lộc Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xoá mù chữ, cụ thể: 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS; 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ em 5 tuổi. Đến nay, toàn huyện có 19/46 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 41,3%.

Công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện và Quyết định phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND các xã, thị trấn. Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần phát huy tính dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước, phát huy quyền làm chủ của người dân. Ngoài ra, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện 4 nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thể hiện trong các hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trong việc bình xét hưởng các chế độ chính sách, trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, tất cả đều có sự tham gia giám sát, bình xét của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, UBND huyện phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Theo chức năng, các cấp chính quyền đã chủ động xây dựng Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp trong công tác với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và công khai hóa các hoạt động của chính quyền theo luật định.
Phát huy những kết quả đạt được và để thực hiện công tác dân vận chính quyền ngày một tốt hơn, huyện Lộc Ninh đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; xác định làm tốt công tác dân vận chính quyền là để giúp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng; mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một cán bộ dân vận.

Hai là, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ.

Ba là, tăng cường lãnh đạo xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá công sở, phong cách cán bộ dân vận trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện tác phong “gần dân, hiểu dân, học dân, trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tạo mọi điều kiện để Mặt trận, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp với nhân dân, chú ý lắng nghe ý kiến nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bốn là, kiểm tra, đánh giá người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận gắn với dân chủ cơ sở, nhất là minh bạch về chi tiêu tài chính công, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ.

Với sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện, công tác dân vận của huyện Lộc Ninh trong thời gian tới sẽ tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,547
  • Tổng lượt truy cập1,381,610
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây