Thắp lửa tri thức – Thông điệp Ngày sách và Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 22/04/2024 05:05 28 0
Các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 diễn ra từ ngày 01/4 đến 01/5/2024 với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Kể từ năm 2014, ngày 21/4 hàng năm được chọn là Ngày sách Việt Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sau 5 năm thực hiện, đến ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862 về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm trên phạm vi toàn quốc. Sự đổi tên Ngày sách Việt Nam thành Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự khẳng định rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao trí tuệ Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ xưa tới nay, sách luôn gắn bó với đời sống tinh thần của mỗi cá nhân, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Đọc sách là nét đẹp văn hóa, giúp con người mở rộng tri thức, hiểu biết trên mọi lĩnh vực, rèn luyện những kỹ năng, tình cảm và thói quen hữu ích. Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, đồng thời khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, ngày 24-2-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21-4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong toàn dân; xem việc phát triển văn hóa đọc chính là động lực, là công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc.

Tỉnh Bình Phước sau khi triển khai triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 1 thư viện công cộng, 1 thư viện tỉnh, 9/11 thư viện huyện, thị, thành phố. Toàn hệ thống thư viện cộng đồng phục vụ đông đảo bạn đọc, với hơn 700 đầu sách phục vụ bạn đọc. Ngoài ra, hầu hết các trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh đều có thư viện, phòng đọc sách được đầu tư, nâng cấp.

Để tiếp tục phát triển văn hóa đọc thời gian tới, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, với mục tiêu phấn đấu 80% học sinh, học viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học. Có 10 - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 5 - 10% người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng. 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp… Định hướng đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Để hoàn thành mục tiêu đó, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm: Củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng gắn với đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí, nguồn lực thông tin; Đổi mới, cung ứng các dịch vụ thư viện hướng về cơ sở, đảm bảo cung cấp các sản phẩm đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, dễ dàng tiếp cận thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ chức thường xuyên các hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thi, liên hoan. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân từng bước hình thành thói quen và phương pháp đọc phù hợp; Đẩy mạnh dịch vụ thư viện lưu động, tăng cường xây dựng tủ sách, luân chuyển tài liệu mới tới các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, các trường học, đồn biên phòng và điểm Bưu điện - Văn hóa xã.


Nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng, phát huy giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hạch số 115/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 diễn ra từ ngày 01/4 đến 01/5/2024 với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”. Bao gồm các nội dung:

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và các sản phẩm, dịch vụ liên quan;
- Tổ chức nói chuyện, trao đổi giữa diễn giả và sinh viên, học sinh về việc phát triển văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số;

- Tổ chức giới thiệu, trưng bày các sản phẩm công nghệ số phục vụ việc đọc sách và dạy, học hiệu quả;
- Tổ chức văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, vẻ đẹp đất nước và quê hương Bình Phước; các trò chơi vui tươi, ý nghĩa, phù hợp với chủ đề, thông điệp về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024;
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống thư viện;
- Tổ quyên góp và tặng sách; tri ân khách hàng và các hoạt động của đơn vị kinh doanh, phát hành sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 được tổ chức rộng khắp ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học với các hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thu hút được sự hưởng ứng của người dân.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì tại kế hoạch này. Đồng thời, thiết kế banner tuyên truyền trên hệ thống màn hình Led, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của sở và lan tỏa trên mạng xã hội.

Các cơ quan truyền thông của tỉnh thực hiện các tin, bài, hình ảnh truyền thông đậm nét, lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.


Có thể thấy, việc đẩy mạnh tuyên truyền Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam diễn ra sôi nổi ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh góp phần quảng bá tôn vinh sách, khơi gợi tình yêu sách và thúc đẩy văn hóa đọc cũng như phong trào đọc sách trong nhân dân, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, từ đó nâng cao kiến thức và làm chủ cuộc sống của chính mình, góp phần xây dựng và phát triển xã hội. 

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,605
  • Tổng lượt truy cập1,381,668
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây