LỘC NINH: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP XÃ, NHIỆM KỲ 2024-2029 HOÀN THÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ VÀ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Thứ hai - 22/04/2024 05:15 66 0
Căn cứ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần X, nhiệm kỳ 2024-2029, tính đến ngày 09/4/2024, 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Công văn số 741-CV/HU ngày 30/8/2023. Trước đó, được sự thống nhất giữa Ban Thường trực huyện với Đảng ủy và Ban Thường trực xã Lộc Thịnh, ngày 25/01/2024, MTTQ Việt Nam xã Lộc Thịnh tổ chức Đại hội điểm. Ngay sau Đại hội, Ban Thường trực huyện đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm để các xã, thị trấn tổ chức tốt đại hội ở địa phương mình.
Nhằm cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực tỉnh và Công văn số 741-CV/HU ngày 30/8/2023 của Huyện ủy, Ban Thường trực huyện tổ chức Hội nghị triển khai, đồng thời ban hành 04 kế hoạch, 02 hướng dẫn, 01 công văn đến Ban Thường trực các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực huyện, văn bản chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường trực các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo lộ trình.

Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trực quan, trên hệ thống loa truyền thanh, trên các trang mạng xã hội; trang trí cờ, băng - rôn, khẩu hiệu, triển lãm hình ảnh, trưng bày, giới thiệu các vật dụng, dụng cụ sinh hoạt, lao động sản xuất mang đậm nét văn hóa, đặc trưng của từng địa phương, dân tộc tại địa điểm tổ chức đại hội; các hoạt động văn nghệ chào mừng; đoàn đại biểu chúc mừng đại hội đã góp phần làm cho không khí đại hội thêm long trọng. Các xã, thị trấn đều chú trọng gắn việc tổ chức đại hội với công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện các công trình, phần việc thi đua chào mừng.

Trên cơ sở Kế hoạch phát động của Ban Thường trực huyện, Ban Thường trực các xã, thị trấn phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần X. Kết quả đăng kí và thực hiện: đã phối hợp vận động Nhân dân làm 11,5km đường giao thông, trị giá 2,5 tỉ đồng; vận động xây dựng, trao tặng 08 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, trị giá 680 triệu đồng; vận động xây dựng, trao tặng 10 nhà vệ sinh, trị giá 180 triệu đồng; vận động, trao tặng trên 1.100 phần quà, trị giá trên 550 triệu đồng; vận động, hỗ trợ kinh phí sửa chữa 05 nhà văn hóa, hội trường ấp, 02 cổng chào trị giá trên 180 triệu đồng; vận động kinh phí, nguồn lực thực hiện 18km đường điện chiếu sáng đường giao thông, trị giá 427 triệu đồng; vận động kinh phí, nguồn lực trồng 9,6km đường hoa, trị giá 117 triệu đồng; 3,8km đường cờ kiểu mẫu trị giá 13,6 triệu đồng; xây dựng mô hình “Sáng - xanh -sạch - đẹp”, mô hình xử lí rác thải,…Cơ bản các nội dung đăng kí đã được các xã, thị trấn triển khai thực hiện và đã hoàn thành.

Việc xây dựng văn kiện đại hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn thực hiện theo đúng hướng dẫn và đã được Ban Thường trực huyện góp ý, thông qua. Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm phản ánh được kết quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ nhiệm kỳ mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực và các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn là một trong những nội dung được cấp ủy từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo bám sát về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ủy ban, Ban Thường trực xã, thị trấn theo quy định, nhất là Hướng dẫn số 36/HD-MTTQ-BTT ngày 23/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công văn số 741-CV/HU ngày 30/8/2023 của Huyện ủy.

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã rất quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về hình thức, nội dung đại hội đảm bảo trang trọng, cơ bản đúng theo hướng dẫn. Về chương trình đại hội, nhìn chung các xã, thị trấn đã thực hiện theo đúng hướng dẫn; sử dụng mã quét tài liệu (QR), power point để trình chiếu kết hợp trình bày tóm tắt các văn bản trong đại hội;…Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tham mưu tích cực, có sự phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đoàn chủ tịch, đoàn thư kí, chuẩn bị tốt kịch bản, giải quyết những vấn đề phát sinh, đảm bảo Đại hội trang trọng, nghiêm túc, thành công.

Theo số liệu tổng hợp, các đại hội đã hiệp thương cử 539 vị ủy viên (tăng 07 vị so với nhiệm kỳ 2019-2024), trong đó 199 ủy viên nữ (tăng 30 vị), tỉ lệ 36,92%; 79 ủy viên người dân tộc thiểu số (tăng 05 vị), tỉ lệ 14,66%; 60 ủy viên là  chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo (32 chức sắc, chức việc, 28 tín đồ) (tăng 17 vị), tỉ lệ 11,13%; 204 ủy viên là người ngoài Đảng (bằng nhiệm kỳ 2019-2024), tỉ lệ 37,85%; 289 ủy viên tái cử, tỉ lệ 55,29% (quy định không quá 60%). Các đại hội đã hiệp thương 16 Ban Thường trực gồm 48 ủy viên, trong đó 16 Chủ tịch (xã Lộc Hưng và Lộc Tấn hiện đang khuyết Chủ tịch, 10 vị tái cử, 04 vị tham gia mới), 16 Phó Chủ tịch, 16 Ủy viên Thường trực (xã Lộc Tấn và thị trấn Lộc Ninh hiện đang khuyết).
Nhìn chung, đại hội MTTQ cấp xã huyện Lộc Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp, không khí trang trọng, là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ vị trí và vai trò của MTTQ trong giai đoạn hiện nay. Các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tích cực tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề án nhân sự, tham gia các đoàn Dân - Chính - Đảng tặng hoa chúc mừng đại hội; bên cạnh đó, đại diện các cơ sở tôn giáo đã đến dự và tặng hoa, quà chúc mừng đại hội các xã, thị trấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức đại hội cấp xã còn có những tồn tại, hạn chế, khó khăn nhất định như: việc đánh giá kết quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua có xã chưa rõ nét, số liệu còn hạn chế, gương điển hình chưa nhiều; công tác nhân sự một số xã còn gặp khó khăn, gần đến ngày diễn ra đại hội mới thống nhất được, hiện vẫn còn một số xã đang khuyết các chức danh trong Ban Thường trực; một số xã chưa tiếp thu, điều chỉnh văn kiện đầy đủ các ý kiến đóng góp của Ban Thường trực huyện; việc bố trí chỗ ngồi cho đại biểu chưa khoa học; công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch một số xã chưa linh hoạt;…Khó khăn lớn nhất, đó là kinh phí Đại hội (khoảng 28-30 triệu đồng/xã, bao gồm cả kinh phí tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận).

Sau đại hội cấp xã, Ban Thường trực huyện đã phối hợp rà soát, đánh giá, tổng hợp số liệu, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường trực tỉnh theo quy định, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội cấp huyện, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5/2024./.

Dưới đây là một số hình ảnh:
1
 
2
3
4
4
5
6
7
8
9
9
10
11

Nguồn tin: BL-NM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,739
  • Tổng lượt truy cập1,381,802
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây