Tổ chức Công đoàn: Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động

Thứ sáu - 18/11/2022 02:21 262 0
Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) là quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với CNVCLĐ đó được ghi trong điều 10 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992; điều 1 Luật Công đoàn năm 2012 và điều 188 Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012. Đây còn là mong muốn, nguyện vọng của CNVC, LĐ là chức năng số một của tổ chức công đoàn.
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước tặng quà cho người lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước tặng quà cho người lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022
Để thực hiện hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CNVC, LĐ, trong năm qua Công đoàn các cấp đã phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình ở một số lĩnh vực như:

- Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị được các cấp công đoàn tăng cường ( Trong số 31 cuộc giám sát, phản biện, có 10 cuộc giám sát do Công đoàn chủ trì, 19 cuộc  Công đoàn tham gia giám sát, 2 cuộc công đoàn tham gia phản biện); LĐLĐ tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát liên ngành của Trung ương do Tổng Liên đoàn LĐVN chủ trì về giám sát thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp năm 2022 tại tỉnh Bình Phước.

- Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 205/KHPH-MTTQ-TCCTXH ngày 20/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì giám sát việc triển khai chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh bằng hình thức gián tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, kết hợp khảo sát trực tiếp 04 doanh nghiệp thuộc địa bàn huyện Chơn Thành; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại 10 doanh nghiệp có sử dụng lao động thuê lại và 15 doanh nghiệp cho thuê lao động đóng trên địa bàn tỉnh; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ và PCCCN tại doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ đối với người lao động trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 68, 116 của Chính phủ và Quyết định 08/QĐ-TTg); Các cấp công đoàn phối hợp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Tính đến  ngày 26/8/2022, có 74.172 người đề nghị hỗ trợ, trong đó phê duyệt hỗ trợ cho 66.800 người, với số tiền 36.893.000.000 đồng. Số tiền đã giải ngân là 35.472.000.000 đồng hỗ trợ cho 64.714 người)  và Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối tiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; tăng cường phổ biến, giám sát thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBNTQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại các doanh nghiệp; Tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Ngoài ra, tổ chức công đoàn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo các văn bản về chính sách, pháp luật.

- Thực hiện quy chế dân chủ: LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện tốt việc tham gia phối hợp và giám sát tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả có 820/855 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC (đạt 95,90%); 10/10 (100%) đơn vị doanh nghiệp nhà nước, 260 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 152,94% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao), 260 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định (trong đó tổ chức đối thoại định kỳ 260 cuộc, đối thoại đột xuất 50 cuộc). Hiện có 302/425 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể (đạt tỷ lệ 71%), trong đó ký mới 42 bản. Có 50 đơn vị, doanh nghiệp đề xuất thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn ca, đạt 250 % chỉ tiêu giao. Chủ trì phối hợp UBND tỉnh tổ chức cho hơn 100 đoàn viên, NLĐ tham gia chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, trong đó tham gia ý kiến về nguyện vọng được Chính phủ và ngành ngân hàng hỗ trợ tín dụng cho công nhân để hạn chế được tình trạng mắc bẫy “tín dụng đen” ngoài xã hội.

- Cụ thể hóa chủ đề năm của tổ chức công đoàn về chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã triển khai Đề án “Tổ chức Công đoàn với việc chăm lo đời sống người lao động giai đoạn 2021 - 2025” (Đề án số 05/ĐA-LĐLĐ ngày 22/8/2022) theo Kết luận số 391-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp công đoàn tổ chức thực hiện góp phần nâng cao thực chất hiệu quả đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động của tổ chức Công đoàn, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Phối hợp Ban quản lý dự án thiết chế công đoàn và UBND tỉnh rà soát các vị trí đất để xây dựng các thiết chế công đoàn cho CNLĐ tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động, hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn quan tâm, hỗ trợ kịp thời: chủ động chăm lo Tết Nhầm Dần 2022 cho người lao động, vận động nguồn lực, phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm tổ chức thăm, tặng quà 96.733 đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng đảm bảo đoàn viên, CNLĐ đều được vui Xuân, đón Tết với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”; Chi hỗ trợ cho 4.555 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, thân nhân của 6 đoàn viên bị tử vong, 03 trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi với tổng số tiền 1.468.800.000 đồng từ nguồn kinh phí công đoàn tỉnh; hỗ trợ xây, sửa 12 căn nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 540 triệu đồng, thăm hỏi 36 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 155 triệu đồng từ nguồn Qũy xã hội công đoàn tỉnh; LĐLĐ tỉnh vận động hỗ trợ xây 08 nhà “Đại đoàn kết” hưởng ứng các hoạt động chung tay xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, với số tiền 660 triệu đồng và 02 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 100 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh thu hồi và phân bổ 620 triệu đồng cho 09 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho ĐV&NLĐ vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm (nguồn vốn của Tổng Liên đoàn) theo đúng quy định.

- Các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 được diễn ra trong trạng thái “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đã được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa đến đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng. Cụ thể: LĐLĐ tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; Tổ chức các hoạt động: Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi”; Giải cầu lông dành cho CNVCLĐ; cuộc thi “Tiếng hát giờ tan ca” năm 2022 trên mạng xã hội Facebook (trên Fanpage CÔNG ĐOÀN BÌNH PHƯỚC); tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là kiến thức về cách phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, các loại tội phạm trên không gian mạng, … cho 400 đoàn viên, CNLĐ trong các doanh nghiệp, các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS đã tổ chức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn vị, làm tốt công tác tuyên truyền, gặp gỡ, đối thoại, tuyên dương, khen thưởng, thăm hỏi, tặng quà 12.605 đoàn viên, CNVCLĐ với số tiền 2,7 tỷ đồng, bên cạnh đó tổ chức nhiều phong trào thi đua khác.

- Tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, trong năm LĐLĐ tỉnh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với: Công ty cổ phần cung cấp dinh dưỡng miền Nam; Văn phòng B - Nhà khách Tổng liên đoàn và Công ty TBHH MTV Du lịch Công đoàn; Công ty cổ phần sữa Hà Lan, Văn phòng B – Nhà khách Tổng liên đoàn và Công ty TBHH MTV Du lịch Công đoàn; Công đoàn KCN KV Đồng Xoài – Đồng Phú đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Medlatec Bình Phước. Đồng thời thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ với các đối tác đã ký kết triển khai chính sách phúc lợi đoàn viên nhằm mang lại phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và NLĐ, đãhàng ngàn đoàn viên, NLĐ tham gia mua hàng ưu đãi được hưởng lợi với số tiền hàng trăm triệu đồngtriển khai Chương trình “Hỗ trợ vé máy bay trả góp về Tết cho Người lao động” - sản phẩm Bay trước - Trả sau trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - BDV Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,664
  • Tháng hiện tại40,215
  • Tổng lượt truy cập1,444,438
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây