TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” 9 TỈNH, THÀNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Thứ ba - 28/11/2023 18:21 851 0
Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt - Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết - Lộc Ninh). Hội Cựu chiến binh (CCB) Tỉnh Bình Phước đăng cai và tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ trong Cụm thi đua 10 - Hội CCB Việt Nam (Cụm). Trong năm 2023, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát chặt chẽ của tỉnh, thành ủy và cấp ủy đảng các cấp, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị; sự phối hợp của MTTQ, các ban ngành, đoàn thể và Đội ngũ cán bộ hội các cấp, đã xác định rõ trách nhiệm, nhiệt tình trong tổ chức triển khai và điều hành phong trào thi đua của Hội; động viên được đông đảo cán bộ, hội viên nhiệt tình tham gia. Hội CCB các tỉnh, thành phố thuộc Cụm đã tích cực, chủ động lập kế hoạch, triển khai hướng dẫn thực hiện các nội dung thi đua. Theo đó, Hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm đã thực hiện tốt các mục tiêu, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết trong giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Năm 2023, phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; Hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá có tác dụng thiết thực: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vững ANCT, TTATXH…, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo trong hội viên, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo; chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã gắn kết với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, kết quả toàn diện hơn và thực chất hơn, góp phần hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Toàn cụm đã có hơn 12.000 ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; 19.000 tin, các bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch và cung cấp tin về an ninh trật tự.  Hội CCB các cấp trong Cụm đã thực hiện tốt việc động viên cán bộ, hội viên, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình CCB, CQN và nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Kết quả Các tỉnh, thành Hội chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tích cực vận động, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, xóa nhà tạm. Năm 2023, toàn Cụm đã thực hiện xây mới, sửa chữa 564 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, “Nhà tình thương”… cho các gia đình hội viên CCB và các đối tượng chính sách trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 35 tỷ 273 triệu đồng. Riêng trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước “Không để người dân không có tết”“Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, các tỉnh, thành Hội đã tích cực vận động, quyên góp hơn 31,706 tỷ đồng thăm hỏi, tặng 54.495 suất quà cho hội viên CCB và các đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn. Các đơn vị thành viên trong Cụm đã tích cực xây dựng quỹ Hội. Tính đến nay, bình quân quỹ hội đạt 1.520.000 đồng/hội viên Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội CCB các tỉnh, thành phố đã vận động hội viên đóng góp các loại quỹ ở địa phương với số tiền hơn 12 tỷ 247 triệu đồng. Vận động cán bộ, hội viên hiến hơn 354.586 m2 đất làm đường giao thông, trị giá đất và đóng góp hơn 17 tỷ 824 triệu đồng và 41.631 ngày công lao động.

 Ngoài ra Hội CCB các tỉnh trong Cụm còn tích cực chủ động phối hợp với các ngành, các đoàn thể, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, các Qui chế phối hợp công tác, nhất là chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Kết quả toàn Cụm đã phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Cơ quan quân sự tổ chức tuyên truyền cho thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống cách mạng: 91.393 buổi với 321.089 lượt đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia; Luật NVQS và pháp luật 2.821 buổi với 128.382 lượt người dân và thanh niên tham gia; Tham gia hội trại tòng quân và nói chuyện truyền thống cách mạng, truyền thống quân đội cho 10.202 thanh niên nhập ngũ, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và công an năm 2023 ở các địa phương; Đồng thời, phối hợp đón tiếp quân nhân hoàn thành NVQS trở về chu đáo; tư vấn, giúp đỡ, giới thiệu học nghề và tạo việc làm, giúp ổn định hậu phương gia đình.

Đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước. Trong những năm qua các thế hệ Cựu chiến binh trong tỉnh đã giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp hội đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt là nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và làm giàu hợp pháp nâng cao đời sống và chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp” góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh. Kết quả  đã xây mới 25 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 3,322 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp 08 căn trị giá 102 triệu đồng; Xây dựng “Quỹ đồng đội” 5,464 tỷ đồng, nâng tổng quỹ hội lên hơn 92 tỷ đồng, bình quân 3,844 triệu đồng/hội viên.Từ những Kết quả đạt được, năm 2023 Cụm đã  đề nghị Trung ương Hội tặng Cờ 02 đơn vị: Hội CCB tỉnh Bình Phước và Hội CCB tỉnh Long An; tặng Bằng khen 03 đơn vị: Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, Hội CCB tỉnh Tây Ninh và Hội CCB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát huy kết quả đạt được năm 2023, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2024 của Cụm thi đua 10 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCHTW Đảng về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện Đề án: “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương: Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); 79 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024); 77 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024); Tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào, các cuộc vận động của đất nước và địa phương.

3. Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách dân tộc, tôn giáo; tham gia giám sát, phản biện xã hội; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Bám sát cơ sở, nắm vững tình hình chính trị, tư tưởng, dư luận trong CCB và các từng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, phát sinh.

4. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; không có suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

5. Phấn đấu trên 98% hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng (hội viên là đảng viên đạt 100%); 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp.

6. Trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội, vận động trên 70% quân nhân xuất ngũ vào Câu lạc bộ Cựu quân nhân.

7. Phấn đấu trên 90% tổ chức Hội, trên 95% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc; Có trên 90% tổ chức Hội, trên 80% hội viên và trên 95% cán bộ hội đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”; trên 95% gia đình hội viên CCB đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, không có hội viên vi phạm pháp luật phải xử lý.

8. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo; vận động cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia đóng góp quỹ hội và các quỹ khác ở địa phương. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân dưới mức 0,02%, tăng tỷ lệ hộ CCB khá và giàu, xóa 40% nhà dột nát cho gia đình hội viên và CCB; xóa 100% nhà dột nát cho hội viên CCB là người có công. Phấn đấu 100% CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Nguồn tin: Khánh Liên - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,238
  • Tổng lượt truy cập1,107,372
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây