Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Phối hợp thực hiện hiệu quả Quy định số 101-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý kiến nghị của nhân dân

Thứ sáu - 13/01/2023 21:18 250 0
Thời gian qua, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân Nguồn ảnh: Báo Bình Phước.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân Nguồn ảnh: Báo Bình Phước.
Trên cơ sở các văn bản của Tinh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 101- QĐi/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã linh hoạt vận dụng để chỉ đạo, hướng dẫn MTTQVN các cấp lồng ghép triển khai thực hiện thông qua các hình thức, hiệu quả, như:

Thực hiện Quyết định 780-QĐ/TU, ngày 13/9/2017 của Tỉnh ủy “Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân", MTTQVN các cấp đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đến dự, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền”. Trong năm, đã tổ chức 112 hội nghị (cấp ủy đối thoại với nhân dân là 50 cuộc; Chính quyền đối thoại với nhân dân là 72 cuộc), có 294 ý kiến góp ý, đến nay, cấp ủy Đảng, đã tiếp thụ, giải trình được 292 ý kiến, 02 ý kiến còn lại thuộc nội dung phức tạp đang được cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo tổ chức xác minh, trả lời theo quy định, điển hình như một số huyện, thị, thành phố: Đồng Xoài, Đồng Phú, Hớn Quản, Bù Gia Mập, Bình Long.

Triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể Chính trị - Xã hội trong tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền" được MTTQVN các cấp quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả. Cụ thể, đã tổ chức được 113 hội nghị góp ý định kỳ, có 164 ý kiến góp ý, đến nay, cấp ủy Đảng, đã tiếp thu, giải trịnh được 115 ý kiến, 49 ý kiến còn lại thuộc nội dung phức tạp, liên quan nhiều cá nhân, tổ chức đang tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, xác minh trả lời kiến nghị theo quy định; góp ý thường xuyên và góp ý đột xuất 362 ý kiến; đối với tổ chức góp ý đối với cán bộ Đảng viên ở khu dân cư: đã tổ chức góp ý được 328 cuộc đối với 823 cán bộ, đảng viên với 332 ý kiến góp ý chuyên đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Các ý kiến này đều được tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp thu giải trình theo quy định.

Trên cơ sở Chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2022, định kỳ 6 tháng 1 lần, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tham mưu cho Đảng Đoàn MTTQVN tỉnh chủ trì phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác điều hành, quản lý của UBND tỉnh, kết quả: từ đầu năm đến nay, Đảng đoàn đã phối hợp tổ chức được 01 đợt với 14 lượt kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân liên quan thực thi pháp luật... đến các vấn đề: phát triển quy hoạch khu dẫn cư và đô thị; vấn đề giao thông; đất đai; môi trường báo cáo, phản ánh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, tiếp thu, giải quyết, trả lời theo quy định.

Triển khai hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức phối hợp thực hiện việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp, đảm bảo hiệu quả. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức được 04 đợt TXCT với đại biểu Quốc hội (Trước, sau kỳ họp thứ 3 và thứ 4) tại 44 cụm xã với 185 lượt xã, phường, thị trấn được tiếp xúc đại biểu Quốc hội với 3.779 người tham dự, tiếp nhận 545 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phân loại tổng hợp gửi đến các ngành chức năng ở tỉnh và Trung ương theo quy định. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp giữa năm và cuối năm theo quy định. Nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri tập trung: công tác phòng, chống tham nhũng; ô nhiễm môi trường; các vấn đề trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tình trạng giá điện tăng bất thường; tình trạng phân bón kém chất lượng gây ảnh hưởng sản xuất của người dân; thực trạng phân lô, bán nền từ nguồn đất nông nghiệp diễn ra tại một số địa phương, ảnh hưởng đến đất sản xuất; vấn đề xem xét cấp đất cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn đất của tập đoàn cao su; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án quy hoạch kéo dài; chế độ trợ cấp cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19.... Sau các đợt tiếp xúc cử trị, đều tổ chức rà soát, phân loại, tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời và thông tin đến cử tri theo quy định; tổ chức theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời cử tri. của các ngành chức năng theo đúng quy định". Cụ thể, đã tổ chức 04 đợt giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, trước và sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bình Phước (khóa X). Qua các hình thức này. MTTQVN các cấp kịp thời tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân chuyển đến cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm tinh hình, chỉ đạo các ngành chức năng xác minh giải quyết và trả lời cử tri theo quy định; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng củng cố chính quyền nhân dân, kịp thời đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm các bức xúc, khiếu nại của nhân dân củng cố niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân.

Có thể nói, việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là một diễn đàn dân chủ, qua đó, các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc trong mối quan hệ giữa Đảng bộ với nhân dân, thấy được những hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành, những vấn đề cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết ngay. Việc đối thoại trực tiếp để giải quyết những vấn đề người dân quan tâm đã thể hiện sự khéo léo, linh hoạt trong công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh. Chính nhờ đến tận nơi, lắng nghe từng ý kiến của bà con, nên các cấp lãnh đạo có thể chỉ đạo giải quyết thấu đáo, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và người dân cũng là cách dân vận linh hoạt, không những giải quyết vấn đề bức xúc trong nhân dân, hạn chế được tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, mà còn tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng và củng cố được niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương./.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,237
  • Tổng lượt truy cập1,398,300
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây