NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN GIỮA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY VỚI CÁC ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH

Thứ năm - 19/01/2023 10:42 304 0
Kịp thời phối hợp nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo và tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn:
Thực hiện các Chỉ thị và các Đề án, Kế hoạch của các các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã triển khai các kế hoạch, chương trình về công tác dân vận tại các địa bàn ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn tại địa bàn cơ sở; kế hoạch phòng choogs tội phạm và phát động các phong trào toàn dân BVANTQ; duy trì kết nghĩa với các ấp, sóc trên địa bàn; các Đồn Biên phòng đã phân công tác đảng viên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ các ấp, phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình dân vận thiết thực tại địa phương. Qua đó, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác phòng phòng chống dịch bệnh.

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình dư luận, những ý kiến trong xã hội liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được Khối dân vận, Công an, BCHQS xã, phường, thị trấn thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đặc biệt là việc nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trước, trong và sau các sự kiện trọng đại về kinh tế, chính trị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và địa phương; dư luận, phản ứng của người dân khi thực hiện các dự án của tỉnh, địa phương trên địa bàn.

Để nắm tình hình nhân dân trên địa bàn, các đơn vị lực lượng vũ trang đã cử cán bộ xuống cơ sở cùng cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với ban điều hành thôn, ấp, người có uy tín để nắm và làm rõ thêm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng liên quan đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Kịp thời tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về chính sách dân tộc và tôn giáo. Động viên nhân dân, đồng bào có đạo, tín đồ, giáo sỹ, tu sỹ, chức sắc, nhà tu hành thực hiện phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hoạt động, đóng góp công sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống dân tộc.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thấy rõ giá trị của nền độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định, tinh thần tự hào về các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc, luôn đề cao cảnh giác, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đoàn kết phát triển quê hương, đất nước, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 07 – KH/BDV – CA – QS – BP ngày 17/01/2022 của tỉnh, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy đã chủ động phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang  tổ chức ký kết, triển khai thực hiện. Các đơn vị đã quán triệt, triển khai có hiệu quả công tác dân vận phù hợp với tình hình mới; tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân vận của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm; nhân rộng các mô hình, điển hình; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận; tổng kết các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triển khai phối hợp thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động; tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách an sinh xã hội.
 
Việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa LLVT và Ban Dân vận được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, phù hợp với thực tiễn cơ quan và địa phương; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và công chức viên chức trên địa bàn về công tác dân vận của Đảng được nâng lên. Các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trong phòng chống thiên tai bão lụt, phòng chống dịch Covid-19; phối hợp thực hiện tốt phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, “chung tay vì người nghèo, không có ai bị bỏ lại phía sau”… Các lực lượng thực hiện tốt Nghị quyết sô 16 – NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồn BP Lộc Tấn tham mưu cho địa phương triển khai 08 đồng chí là cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 06 chi bộ thôn ấp; 19 cán bộ đảng viên phụ trách, giúp đỡ 89 hộ gia đình trên khu vực biên giới. Đồn BP Lộc Thiện: tổ chức cho 02 tập thể và 15 hộ gia đình có đất sản xuất, làm ăn, sinh sống trên khu vực vành đai biên giới ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tham mưu cho địa phương triển khai 10 đồng chí là cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 07 chi bộ thôn ấp; 18 cán bộ đảng viên phụ trách, giúp đỡ 79 hộ gia đình trên khu vực biên giới. Đồn BP Cửa khẩu Lộc Thịnh: tổ chức cho 02 tập thể và 15 hộ gia đình có đất sản xuất, làm ăn, sinh sống trên khu vực vành đai biên giới ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; phân công 33 đảng viên phụ trách 144 hộ gia đình; thực hiện Quyết định số 1540 của Tỉnh ủy Bình Phước, đơn vị phân công 09 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 06 chi bộ ấp.  Đồn BP Lộc Thành:  Đã tổ chức cho 3 tập thể, 19 cá nhân làm ăn sinh sống trong khu vực vành đai biên giới, 57 tổ an ninh tham gia ký kết thực hiện phong trào. Đồn BP Lộc An: Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng cố được 01 Chi hội phụ nữ, 01 Chi hội người cao tuổi, 02 chi hội CCB; vận động 05 em học sinh bỏ học quay lại trường.

Lực lượng vũ trang cùng với việc chống dịch, đã làm tốt công tác dân vận, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp an ninh trật tự, không để bất ngờ xảy ra; chuẩn bị nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen.

 
Với phương châm “Bám cơ sở, bám địa bàn”; các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh không ngừng phát huy thế mạnh công tác dân vận trên các lĩnh vực, mang hiệu quả thiết thực. LLVT từ tỉnh đến cơ sở ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận, UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, làm tốt công tác dân vận tại địa phương, nhất phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, tổ chức tu sữa nhà văn hóa cộng đồng thôn, đài tưởng niệm các xã, phát quang đường liên thôn và giúp đỡ thăm tặng quà, tu sửa nhà ở cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương, xã biên giới trong đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch bố trí dân cư, chính sách hỗ trợ để đưa dân ra ở khu vực biên giới nhằm gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng và bảo vệ biên giới.  

Việc giới thiệu các mô hình điển hình Dân vận khéo tiêu biểu của đơn vị

Tiếp tục quán triệt Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy Bình Phước “về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2021 – 2025”, các huyện, thị, thành có kế hoạch thực hiện các mô hình công tác dân vận trên địa bàn đạt được hiệu quả thiết thực, vững chắc. Đồng thời, các đơn vị Lực lượng vũ trang có Kế hoạch công tác dân vận từng năm và từng nhiệm vụ, việc làm cụ thể, triển khai, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định địa bàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế văn hóa - xã hội phát triển. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang còn tích cực tổ chức các phong trào và đăng ký giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị. Từ thực tiễn tổ chức thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, hiệu quả thiết thực, như:  Mô hình “Giáo xứ bình yên – gia đình hòa thuận” và mô hình “Phụ nữ thôn Phước Lộc tham gia cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật”; mô hình “Vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn về ma túy tại ấp 4 xã Tiến Hưng”; mô hình “Đưa lợi ích dịch vụ công trực tuyến đến với người dân và doanh nghiệp”, mô hình “Tiếng kẻng an ninh nhân dân”; mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”; “Nâng bước em đến trường”; “01 dân quân nắm 03 hộ dân”; “Tiết học biên giới”; MH câu lạc bộ trồng hồ tiêu sạch; MH. trong cây rau lá nhíp; MH CLB liên kết. trồng tiêu. Các mô hình “Camera an ninh”, “Đèn chiếu sáng nông thôn”, “Ánh sáng an ninh”, “Nữ chủ nhà trọ tham gia đảm bảo ANTT”; đặc biệt là LLVT cùng tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính ở địa phương đồng thời triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm "nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số"; “Ứng dụng mạng xã hội Zalo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cải cách thủ tục hành chính” của xã Tân Phước, Tân Hòa, thị trấn Tân Phú, Tân Lập,…
 
Qua đi khảo sát thực tế 06 đơn vị và báo cáo tự khảo sát của Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, cho thấy các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 66-KH/BDVTU, ngày 06/5/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về khảo sát tình hình công tác dân vận trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022; đánh giá khá đầy đủ việc quán triệt, triển khai, thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp; tham mưu đề xuất biện pháp xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến luôn được các cấp, các ngành, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện. Qua phối hợp làm công tác dận vận, triển khai thực hiện các mô hình dân vận và tham gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ chiến sỹ LLVT được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần củng cố, thắt chặt mối đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điệu kiện cho nhân dân phát triên kinh tế, xã hội.

Việc xây dựng báo cáo của một số đơn vị chưa bám sát vào Kế hoạch khảo sát, nội dung báo cáo còn thiếu chưa thể hiện đầy đủ kết quả đạt được, chưa làm nổi bật được công tác lãnh đạo thực hiện công tác dân vận. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chưa được chú trọng nhiều. Công tác phối hợp tuyên truyền có lúc chưa thường xuyên, chưa kịp thời, chưa chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Việc phối hợp đi khảo sát của các đơn vị chưa thống nhất về thời gian nên còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và dự báo để có các biện pháp vận dụng linh hoạt vào công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vân khéo”, nâng cao chất lượng phong trào, chú trọng đến các mô hình điển hình; đồng thời tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình và kết quả triển khai, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện; kịp thời khen thưởng, biểu dương các điển hình nhằm động viên, khích lệ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, đưa phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần phát huy mạnh mẽ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động mọi nguồn lực phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa bàn.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Biên phòng, nhất là công tác trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, chế độ giao ban, báo cáo định kỳ; quan tâm xây dựng các phong trào có hiệu quả; vận động nhân dân trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp tham mưu cấp uỷ có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của LLVT.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,875
  • Tổng lượt truy cập1,381,938
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây