Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đối với hoạt động của Đảng

Thứ năm - 22/04/2021 21:54 291 0
Như chúng ta đã biết, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội là những bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của xã hội ta, đây là các tổ chức quần chúng của Đảng, là bộ phận để tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong các tầng lớp nhân dân. Trong thực tế, sức mạnh của Đảng chỉ có thể được phát huy cao nhất thông qua tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Bởi vì thông qua thực tiễn mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân, Đảng mới xây dựng được đường lối chính trị đúng đắn làm định hướng cho mọi quá trình phát triển tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ảnh Minh Họa. Internet
Ảnh Minh Họa. Internet
Bác Hồ từng chỉ dạy: “mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng” và “giữ chặt mối liên hệ với quần chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng mà nhờ đó Đảng thắng lợi”. Với tư cách là cơ sở quần chúng của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thông qua hoạt động của mình đã góp phần phát huy sức mạnh của Đảng.

Thứ nhất, thể hiện qua sự phối hợp hành động của các tổ chức thành viên thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng; vận động toàn thể nhân dân phát huy tinh thần làm chủ của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng; giám sát hoạt động của cấp ủy Đảng để kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm của cấp ủy trong công tác lãnh đạo của địa phương.

Thứ hai, thông qua các phong trào thực tiễn, tùy thuộc vào điều kiện, đặc thù của tổ chức mình, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bên cạnh việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên đã phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tích cực, có năng lực giới thiệu cho Đảng, góp phần nâng cao công tác phát triển đảng viên mới của Đảng.

 Thứ ba, thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đã phản ánh tâm tư tình cảm, ý kiến của nhân dân về các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội cho Đảng để Đảng kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách hợp lý trong quá trình lãnh đạo nhằm giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ tư, Mặt trận với vai trò là liên minh chính trị rộng rãi, phối hợp sức mạnh của các tổ chức thành viên, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ ràng về đường lối, chủ trương, chính sách và các nghị quyết của Đảng; ủy ban mặt trận các cấp tổ chức cho nhân dân học tập, nghiên cứu về các chính sách, nghị quyết của Đảng, thông qua các hình thức như in ấn, phổ biến các tài liệu, thông qua hệ thống cơ quan truyền thông của Mặt trận, thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các diễn đàn… Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực phổ biến chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng vào đời sống nhân dân. Cùng với việc tuyên truyền phổ biến, Mặt trận, các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng.

Như vậy, có thể thấy rằng thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội với Đảng, mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng được củng cố, phát triển, sức mạnh của Đảng không ngừng được tăng cường và nhờ đó, nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng, tiếp tục xây dựng đất nước và hội nhập trong thời gian tiếp theo.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây