Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền

Thứ ba - 20/04/2021 23:29 309 0
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn và chú trọng thực hiện nhiệm vụ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019
MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, đặt hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan, giao ban công tác định kỳ hàng quý giữa Thường trực cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể. Đồng thời, tổ chức đối thoại định kỳ, chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử tri… Qua đó, MTTQ và các đoàn thể đã tập hợp được nhiều ý kiến tham gia góp ý vào quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, nhất là nội dung liên quan quyền và lợi ích của đông đảo Nhân dân. Theo thống kê của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong những năm qua, MTTQ các cấp đã tổ chức được 257 hội nghị với 711 lượt ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó tập trung góp ý việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; góp ý vào các văn bản dự thảo và việc thể chế hóa, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước… Thông qua đó, đã tổng hợp được nhiều ý kiến có giá trị lý luận, thực tiễn, là kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết định bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, được dư luận và Nhân dân đồng tình ủng hộ.
image002 6
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
 trong một buổi tiếp công dân định kỳ. Nguồn Báo Bình Phước

Hàng năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức góp ý định kỳ vào việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên. Tổng hợp, cung cấp các ý kiến góp ý đến cơ quan, đơn vị, cá nhân được góp ý và thông tin kết quả tiếp thu tới chủ thể góp ý. Thông qua hệ thống tổ chức của mình, thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, tổng hợp những ý kiến kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Ngoài ra, thông qua hội nghị góp ý lấy ý kiến, MTTQ đã phát huy trí tuệ và trách nhiệm của các ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ đã có nhiều đóng góp giá trị, tâm huyết vào các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, MTTQ đã nghiên cứu, tổng hợp và kịp thời báo cáo cấp ủy gửi các cơ quan chức năng xem xét. Nhiều nội dung góp ý, phản biện, đề xuất kiến nghị của MTTQ rất chặt chẽ, khoa học, khách quan, đã góp phần vào quá trình xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương.

MTTQ đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tổ chức đối thoại định kỳ, theo từng chuyên đề, chủ đề có trọng tâm, nhất là tập trung vào những vấn đề, vụ việc phức tạp ở cơ sở.

Đối với cấp tỉnh, tổ chức các buổi đối thoại để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với các tầng lớp nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách của tỉnh và địa phương. Nội dung đối thoại được tập trung vào những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân như: việc giải tỏa, đền bù, tái định cư của một số dự án, quy hoạch treo, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý rác thải, chế độ, chính sách…Sau khi tiếp nhận ý kiến của MTTQ và các đoàn thể, hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền đều tiếp thu, thể hiện trách nhiệm cao trong xem xét, giải quyết các vấn đề. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách của tỉnh và địa phương. Giải quyết kịp thời những tâm tư, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân, giữ gìn đoàn kết nội bộ và ổn định tình hình tại cơ sở.

Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong thời gian tới, MTTQ và hệ thống đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng và thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất. Kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Nguồn tin: Đoàn Tứ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây