Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và Chi nhánh Viettel Bình Phước: HIỆU QUẢ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NGHĨA

Thứ bảy - 21/08/2021 03:34 372 0
Hoạt động kết nghĩa trong những năm qua giữa Bộ CHQS tỉnh Bình Phước và Chi nhánh Viettel Bình Phước đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, làm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Viettel Bình Phước nâng cao nhận thức chính trị về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phối hợp huấn luyện kỹ, chiến thuật bảo đảm nội dung, thời gian theo pháp lệnh, tham gia hội thi, hội thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tích cực làm tốt công tác dân vận giúp nhân dân trên địa bàn ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Phối hợp giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng củng cố quốc phòng -an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Một tiết mục văn nghệ của Đội tuyên truyền xung kích Bộ chỉ huy quân sự Bình Phước trong giao lưu văn nghệ với Chi nhánh Viettel tỉnh.
Một tiết mục văn nghệ của Đội tuyên truyền xung kích Bộ chỉ huy quân sự Bình Phước trong giao lưu văn nghệ với Chi nhánh Viettel tỉnh.
Việc phối hợp hoạt động giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với Chi nhánh Viettel Bình Phước đã tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong công tác giáo dục về lập trường quan điểm, tinh thần cách mạng, tính tổ chức, tính kỷ luật, tính năng động, sáng tạo, tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cũng như cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Viettel tỉnh. Khơi dậy niềm vinh dự, lòng tự hào dân tộc và truyền thống đấu tranh oanh liệt của dân tộc, của Quân đội, của địa phương nói chung và của 2 đơn vị nói riêng.

Lãnh đạo 2 đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Ban thư ký kết nghĩa, Quy chế, Chương trình phối hợp hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương từ cấp tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 736 kết nghĩa với các Trung tâm Viettel huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng giáo dục QP&AN lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác giáo dục QP&AN hoàn thành theo kế hoạch, cơ quan Quân sự cấp huyện, thị, thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, trung tâm Viettel các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục QP&AN, phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo phân cấp góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Viettel tỉnh đã tiến hành phối hợp hoạt động đạt kết quả cao trên nhiều lĩnh vực như: tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người có công với cách mạng, thực hiện chu đáo chính sách hậu phương quân đội và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Chính từ những hoạt động này đã tạo lên mối quan hệ gắn bó mật thiết, thắt chặt mối đoàn kết giữa 2 đơn vị, nhằm động viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng – an ninh vững mạnh và chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua.

Bộ CHQS tỉnh và Ban giám đốc Chi nhánh Viettel Bình Phước thường xuyên chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật cho lực lượng tự vệ, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ tài sản XHCN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham gia huấn luyện và kiểm tra điều lệnh, bắn đạn thật cho lực lượng cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ quản lý của Chi nhánh 09 lượt cán bộ (trong đó 02 đ/c đạt giỏi, 05 đ/c khá và 02 đạt yêu cầu), tổ chức huấn luyện quân sự 01 ngày cho toàn thể lực lượng cán bộ, nhân viên của Chi nhánh có 359 cán bộ, nhân viên tham gia. Bên cạnh đó trong năm Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức huấn luyện cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh Viettel Bình Phước về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật sử dụng các loại vũ khí trang bị, các tư thế vận động trên chiến trường, giáo dục chính trị và công tác quân y 2 đợt với tổng quân số 150 lượt đồng chí tham gia, bảo đảm đầy đủ nội dung, chương trình và an toàn tuyệt đối.

Năm 2020 Chi nhánh Viettel Bình Phước hỗ trợ kỹ thuật giúp Bộ CHQS tỉnh ổn định đường truyền trực tuyến, phục vụ tham gia giao ban trực tuyến, củng cố hệ thống mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong LLVT tỉnh; Phối hợp triển khai mở rộng đường truyền số liệu quân sự từ Bộ CHQS tỉnh đến 11 huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn bộ binh 736; Hỗ trợ 100% cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ CHQS tỉnh trả lương qua thẻ thông qua sử dụng dịch vụ Viettelpay.

Năm 2019 đã phối hợp tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944-22/12/2019) trên địa bàn tỉnh, 30 năm ngày hội QPTD (22/12/1989-22/12/2019), tổ chức trao 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ đồng bào nghèo (Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng,  trong đó 09 gia đình chính sách, 37 hộ đồng bào dân tộc thiếu số và 14 hộ đồng bào có đạo). Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 650 người, trị giá 120 triệu đồng (Trong đó 53 gia đình chính sách, 346 đồng bào dân tộc thiểu số, 150 đồng bào có đạo). Tổng kinh phí quà tặng và khám cấp thuốc trị giá 150 triệu đồng.

Ban Thư ký kết nghĩa các đơn vị đã tham mưu Ban Chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân; 74 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh, 22 năm Ngày tái lập tỉnh. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đã tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Viettel Bình Phước, được cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên  của hai đơn vị đồng tình ủng hộ và tham gia nhiệt tình, sôi nổi (Quân số tham gia thu hút hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ, CNV  Chi nhánh Viettel Bình Phước tham gia các hoạt động như: bóng đá, bóng chuyền, Tenis, giao lưu VHVN).

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Chi nhánh Viettel và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 02 buổi giao lưu VNVN tại UBND xã Đồng Nai, xã Đường 10/ huyện Bù Đăng, thu hút được hơn 800 lượt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người dân tham gia; kinh phí trị giá hơn 30 triệu đồng; nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống 75 năm vẻ vang của QĐND Việt Nam, bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân Miền Đông Nam Bộ, LLVT tỉnh Bình Phước; tình đoàn kết gắn bó giữa Quân đội với nhân dân.

Hoạt động kết nghĩa đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Viettel tỉnh nâng cao nhận thức chính trị về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phối hợp cùng địa phương củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện các chư­­ơng trình phối hợp, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, duy trì mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết giữa đơn vị với cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, tin chắc rằng bằng tất cả tình cảm của mình, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Chi nhánh Viettel tỉnh Bình Phước trong thời gian tới sẽ có nhiều phần việc, nhiều công trình có ý nghĩa sâu sắc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược gắn kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng giàu mạnh.

Nguồn tin: Thượng tá Lê Huy Chung - BCH Quân sự tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 212 trong 43 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 43 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây