Bình Phước thực hiện tốt tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021

Thứ bảy - 10/07/2021 22:46 371 0
Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của nhân dân có vai trò quan trọng, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo kịp thời trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người nói riêng...
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân  định kỳ 6 tháng đầu năm: Nguồn Báo Bình Phước
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm: Nguồn Báo Bình Phước
Việc thực hiện chế độ lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất luôn được thực hiện nghiêm túc, qua đó những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề mà Nhân dân bức xúc luôn được ghi nhận kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết nghiêm túc với kết quả, cụ thể:

Đối với công tác tiếp công dân, các cấp, các ngành đã tiếp 1221 lượt với 1370 người tới khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó: Tiếp công dân thường xuyên được 590 lượt với 607 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 173 lượt với 250 người. Riêng Thanh tra tỉnh tiếp công dân tại trụ sở 11 lượt với 26 người. Các sở, ngành, huyện, thị xã tiếp: 1054 lượt, 1119 lượt công dân. Qua theo dõi về công tác tiếp công dân cho thấy nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân hầu hết liên quan đến công tác đền bù, thu hồi đất, tranh chấp đất đai, chế độ, chính sách... UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác đi Hà Nội vận động công dân trở về địa phương bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác, bố trí cán bộ thường trực,xây dựng kế hoạch tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo để phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 22/01/2021). Cử cán bộ tham gia Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, các cấp, các ngành đã tiếp nhận và xử lý 491 đơn thư các loại, trong đó có 481 đơn đủ điều kiện xử lý. Phân loại đơn: 131 đơn khiếu nại; 78 đơn tố cáo và 282 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo: số đơn thuộc thẩm quyền là 110 đơn (49 đơn khiếu nại; 12 đơn tố cáo; 49 đơn kiến nghị, phản ánh); số đơn không thuộc thẩm quyền 381 đơn đã được lưu, hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Riêng Thanh tra tỉnh tiếp nhận xử lý 24 đơn (11 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo, 04 kiến nghị, phản ánh).  Đã hướng dẫn và xử lý đơn theo quy định. Theo đó, kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Trong kỳ đã được giao tham mưu giải quyết 52 đơn (khiếu nại 28 đơn, tố cáo 12 đơn, kiến nghị 12 đơn). Hiện đã giải quyết 25/52 đơn, đạt 48%; số đơn đang trong thời hạn giải quyết chuyển sang kỳ sau là 27/52 đơn, chiếm 52%. Đối với Thanh tra các Sở ngành: Về khiếu nại có 20 đơn (nhận trong kỳ 18 đơn, chuyển từ kỳ trước qua 2 đơn). Trong đó, tổng số đơn khiếu nại đã giải quyết: 10/20 đơn đạt tỉ lệ 50%. Tổng số đơn khiếu nại đang xem xét giải quyết trong hạn: 10/20 đơn đạt tỉ lệ 50%. Kết quả giải quyết: khiếu nại sai 05 đơn, giải thích thuyết phục rút đơn 02 đơn, khiếu nại đúng 01 phần 03 đơn. Về tố cáo có 07 đơn (nhận trong kỳ 06 đơn, chuyển từ kỳ trước qua 01 đơn).  Trong đó, số đơn đã giải quyết: 02/7 đơn đạt tỉ lệ 28,6%. Kết quả giải quyết: tố cáo sai. Số đơn đang xem xét giải quyết trong hạn 05/07 đơn đạt tỉ lệ 71,4%. Về kiến nghị, phản ánh có 08 đơn.

Trong đó, số đơn đang xem xét giải quyết trong hạn 08 đơn.
Riêng đối với cơ quan Thanh tra tỉnh tham mưu giải quyết 18 đơn (khiếu nại 09 đơn, tố cáo 05 đơn, kiến nghị 04 đơn), cụ thể: Về giải quyết đơn khiếu nại có 09 đơn. Trong đó, đã giải quyết: 05 đơn. Kết quả giải quyết: khiếu nại sai đang giải quyết: 04 đơn. Về giải quyết đơn tố cáo có 05 đơn. Trong đó, đã giải quyết: 05 đơn. Về giải quyết đơn kiến nghị có 04 đơn. Trong đó, đã giải quyết: 03 đơn, đang giải quyết 01 đơn. Đối với các vụ việc kéo dài: Tổng số có 31 vụ việc với 85 hộ dân, trong đó các vụ việc đã có Kết luận của Thủ tướng Chính phủ (tổng số 20 vụ việc với 64 hộ) qua kiểm tra rà soát vẫn còn một số hộ dân không đồng ý với kết quả giải quyết. Các vụ việc đã có Kết luận của Thủ tướng Chính phủ (tổng số 07 vụ việc với 07 hộ) qua kiểm tra rà soát các hộ đồng ý nhưng kiến nghị hỗ trợ thêm. Các vụ việc rà soát theo Kế hoạch 363/KH-TTCP (tổng số 04 vụ việc với 14 hộ). qua kiểm tra rà soát đa số các hộ dân không đồng ý với đề xuất của UBND huyện.


Theo lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới sẽ phối hợp với các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nht là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật khiếu nại, Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Thanh tra và Ban tiếp dân của UBND các cấp. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Ban tiếp công dân tỉnh chủ động xử lý tình huống phát sinh phức tạp, tiếp nhận các thông tin công dân KNTC, kiến nghị, phản ánh và kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng thời gian luật định.

 Từ những kết quả đạt được trên cho thấy, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được thực hiện tốt, giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, kiến nghị của công dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở và từ đó xây dựng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước.

Nguồn tin: Yu Duyên - Đồng Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây