Một số nhiệm vụ phối hợp trọng tâm giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Thứ ba - 18/01/2022 03:55 327 0
Giai đoạn 2017- 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số số 22-CTr/BCSĐUBND-BDVTU ngày 17/4/2017 và triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền trong tỉnh; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện chương trình phối hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, UBND và Ban Dân vận các cấp đã có sự phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước có liên quan đến công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân hiểu rõ và tự nguyện, tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhân dân, các tầng lớp xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vận dụng tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hình ảnh tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch covid-19 của Tổ tuyên truyền theo Kế hoạch số 280/KH-UBND của UBND tỉnh
Hình ảnh tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch covid-19 của Tổ tuyên truyền theo Kế hoạch số 280/KH-UBND của UBND tỉnh
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, Kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác dân vận. Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung quan trọng về công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026 cụ thể như sau:

Một là, phối hợp tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hai là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; trọng tâm là cải cách thể chế nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ba là, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là công tác vận động Nhân dân phát huy vai trò là chủ thể trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 và tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới; chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc và những nội dung phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân.

Bốn là, thực thi quy định về đạo đức công vụ trong công tác dân vận, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Năm là, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp và sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều; định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân vận.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,588
  • Tổng lượt truy cập1,381,651
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây