Phú Riềng: Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thứ năm - 04/08/2022 05:25 309 0
Xác định tầm quan trọng công tác dân vận trong hệ thống chính trị, thời gian qua cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Phú Riềng đã rất chú trọng công tác dân vận của chính quyền và đạt được những chuyển biến rất rõ nét.
Đ/c Trần Văn Thảo- Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Riềng  báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền tại hội nghị sơ kết công tác dân vận  6 tháng đầu năm 2022 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.
Đ/c Trần Văn Thảo- Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Riềng báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 04-KH/UBND-BDVHU ngày 06/01/2022 về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022; đồng thời, ban hành nhiều văn bản đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về công tác dân vận năm 2022 và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát theo chức năng, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 được UBND huyện và các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa các chỉ tiêu được giao vào Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hằng năm. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trên cơ sở quyết định của huyện, 100% các xã đã cụ thể hóa và ban hành kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng đơn vị. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Ban hành và triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/01/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phú Riềng năm 2022. Năm 2021, huyện Phú Riềng được phân bổ giảm 30 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ tiêu phân bổ tại Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, 30 hộ nghèo DTTS đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2021 đã được hỗ trợ các chính sách theo nhu cầu đăng ký và đã được xét thoát nghèo từ đầu năm 2022. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bước đầu đáp ứng nhu cầu lao động cho các ngành, lĩnh vực sản xuất tại địa phương. Về giáo dục và Đào tạo: theo kế hoạch, năm 2022 toàn huyện có 08 trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn. Số trường chuẩn hiện có: 09/38 trường đạt tỉ lệ 23,6%, tăng 01 trường so với năm 2021. Hiện các đơn vị đang tiến hành rà soát, lập hồ sơ, minh chứng để thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo kế hoạch năm học và hoàn thành hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận chuẩn cho 5 trường trực thuộc. Về công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì thường xuyên từ huyện đến cơ sở. Các chương trình mục tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng mở rộng phòng chống suy dinh dưỡng được quan tâm. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được trú trọng, đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận các ngộ độc thực phẩm nào. Công tác phòng, chống các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, Sốt rét, chân tay miệng,... được thường xuyên khống chế, không để dịch bệnh bùng phát.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 được thực hiện nghiêm túc với phương châm: “Bốn trọng tâm, Bốn tại chỗ, Bốn lực lượng”. Đến nay, cùng với tình hình chung của tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 10/10 xã trên địa bàn huyện phân loại cấp độ 1 (vùng xanh). Các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã đi vào trạng thái bình thường mới. Về xây dựng nông thôn mới: Trong năm 2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Long Hà với tổng số vốn đầu tư: 54.698.000.000 đồng. Hiện nay, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các công trình giáo dục, công trình đường giao thông đến trung tâm xã; 08 công trình đường trục liên thôn và lựa chon nhà thầu khởi công xây dựng công trình; Đang tiến hành các thủ tục đầu tư đối với các công trình văn hóa, đường giao thông xóm. Ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Long Hưng, tổng vốn dự kiến: 24.029.128.000 đồng. Tính đến tháng 6/2022: Tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn huyện đạt 288.459.882.000 đồng đạt 43,7% so với dự toán tỉnh giao (659.731.000.000 đồng), đạt 42,1% so với dự toán HĐND huyện thông qua (685.886.091.000 đồng). Đạt 80% so với cùng kỳ năm 2021 (361.628.279.000 đồng). Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện 209.091.166.000 đồng, đạt 31,7% so với dự toán tỉnh giao; bằng 30,5% so với dự toán HĐND huyện thông qua. Đạt 112% so với cùng kỳ năm 2021 (186.530.424.000 đồng).

Ngoài ra UBND huyện luon quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến có bước tiến rõ rệt. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân được đảm bảo duy trì thường xuyên theo quy định, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện tiếp trên địa bàn huyện là 263 lượt, với 147công dân. Kết quả tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Cấp huyện: Tổng số đơn đã thụ lý thuộc thẩm quyền: 28 đơn (27 đơn kiến nghị phản ánh, 01 đơn khiếu nại), trong đó: Đã giải quyết: 28/28 đơn, đạt 100%. Cấp xã: 67 đơn kiến nghị phản ánh. Đã xem xét giải quyết 67/67 đơn, đạt 100%. Không xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. UBND huyện ban hành Quyết định giao đất cho 191 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 309,64 ha và cấp 172 GCNQSD đất với tổng diện tích là 336,61 ha. Lũy kế đến nay đã thực hiện giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 9.695,9ha, đạt 65,24%.

Trong thời gian tới, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp huyện Phú Riềng tiếp tục chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh công tác cải cách cách hành chính, thực hiện tốt các loại hình Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện theo Nghị quyết đã đề ra.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,786
  • Tháng hiện tại40,337
  • Tổng lượt truy cập1,444,560
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây