MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH NĂM 2022

Thứ tư - 09/11/2022 03:43 386 0
Năm 2022, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Một số kết quả cụ thể của các đơn vị như sau:
Ban Dân vận tỉnh ủy khảo sát công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang tại huyện Lộc Ninh
Ban Dân vận tỉnh ủy khảo sát công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang tại huyện Lộc Ninh
BCH Quân sự tỉnh: Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, kế hoạch về công tác dân vận, TTĐB năm 2022 trong LLVT tỉnh; Nghị quyết số 46 – NQ/ĐU ngày 15/7/2020 của Đảng ủy quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác dân vận của LLVT tỉnh trên địa bàn trọng điểm về QP – AN trong tình hình mới; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của BCH Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tỉnh hình mới”, Quy chế 718 QC/QUTW ngày 05/11/2021 của Quân ủy Trung ương về công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 2528-NQ/ĐU ngày 21/7/2015 của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết số 118-NQ/ĐU ngày 30/12/2015 của Đảng ủy Quân sự tỉnh “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”; Quy chế công tác Dân vận của LLVT Quân khu, Tỉnh ủy, LLVT tỉnh; Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương; Kế hoạch số 36-KH/BDVTU ngày 17/8/2021 của Ban Dân vận Tinh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hướng dẫn số 933/HD-CT, ngày 18/10/2021 của Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác dân vận.

Đảng ủy, BCH Quân sự tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, xác định rõ nội dung, giải pháp tiến hành công tác dân vận, TTĐB sát với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Triển khai kế hoạch, hướng dẫn về công tác dân vận, TTĐB năm 2022; kế hoạch phối hợp công tác dân vận, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”, trong LLVT tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; triển khai kế hoạch xây dựng điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng và xây dựng, mở rộng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.Tham mưu TU – UBND tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng 500 căn nhà cho người dân tại các khu dân cư 03 huyện biên giới và hoàn thành kế hoạch xây dựng Điểm dân cư liền kề Đồn Biên phòng và Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới giai đoạn 2021 – 2025 trong năm 2022; tham mưu BCĐ liên ngành tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức chương trình “Tết quân dân” năm 2022 trên địa bàn 11 huyện, thị, thành phố; Ký kết Chương trình PHHĐ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2021 – 2026; tham mưu thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Bình Phước; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát trin KT-XH, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trên địa bàn các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo. Tham gia làm công tác dân vận xây dựng nông thôn mới với 3.073 ngày công; phối hợp với ban, ngành đoàn tham gia cùng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai hơn 665 ngày công, dọn dẹp 07 nhà bị hư hỏng nặng, khắc phục 11 căn nhà bị tốc mái, 05 căn nhà bị sập, dọn dẹp 350 cây cao su tại 15 thôn, ấp, dựng lại 4.100 nọc tiêu, 02ha cao su bị gã đổ, 110 cây điều; 30 cây sầu riêng và các loại cây ăn trái; quyét dọn, sơn 05 nhà văn hóa thôn và khu bảo tồn (Sóc Bom Bo); phát quang 09 km đường giao thông nông thôn; dãy cỏ, san lấp 450m2 mặt bằng nền Nhà văn hóa; thăm tặng quà 05 Mẹ VNAH, trị giá 9.200.000đ; Phụng dưỡng 11 Mẹ VNAH/69.300.000đồng (700.000đồng/01 Mẹ).

Kết thúc giai đoạn 1 huấn luyện Bộ CHQS tỉnh tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận tại 15 xã, quân số 416 đồng chí (LLTT = 159; DQTV = 257)/1.248 ngày công, tổ chức tuyên truyền được 07 đợt với hơn 3.667 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; giúp Nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh 15 km; làm đường giao thông nông thôn được 5,5 km; sơn sửa, quyét dọn tu sửa 09 nhà văn hóa; hỗ trợ dựng lại 3.100 nọc tiêu bị ngã đổ do thiên tai; tặng 75 cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn/108.000.000đ, tặng 235 suất quà gia đình chính sách, Mẹ VNAH/165 triệu; sửa chữa 04 nhà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao 30/50 căn nhà tại các Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Đồn, Trạm Biên phòng năm 2022. Sửa, nâng cấp 23 nhà dân và 01 Nhà văn hóa ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tổng số tiền 859 triệu đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và bàn giao 16/16 căn nhà“Tình nghĩa Quân – Dân”; 03/03 căn “Nhà đồng đội”; 05/05 căn nhà tình thương; khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng 650 suất quà cho gia đình chính sách, hộ đồng bào khó khăn, trị giá 450.000.000đồng; thăm tặng quà và hỗ trợ 30 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 55.000.000đ; phục vụ Bộ Quốc phòng thăm, tặng 1.420kg lương khô tặng cho 184 hộ dân cư Tà Thiết, 85 hộ dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới; 15 hộ dân cư liền kề Đồn Biên phòng nhân dịp 30/4 và 1/5; dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên, Nghĩa trang Liệt sĩ, 10 Đài tưởng niệm “Tổ quốc ghi công”, 08 Bia ghi danh, nhà bia tưởng niệm với 44 lượt/1.470 cán bộ, chiến sĩ tham gia; chỉ đạo cho cho các cơ quan, đơn vị: thăm, tặng 800 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, thăm 02 mẹ VNAH, sửa 01 nhà cho Hội viên Hội CCB; tặng quà 20 học sinh nghèo; cấp phát thuốc và trao tặng 600 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trị giá 637.100.000đ; nhận và chuyển 424kg Lương khô do Cục Hậu cần/Quân khu 7 hỗ trợ cho các Chốt Dân quân biên giới (11 chốt dân quân biên giới, Tiểu đội DQTT khu kinh tế cửa Khẩu Hoa Lư và Tiểu đội DQTT khu di tích Tà Thiết); 6.300kg gạo do Bộ Quốc phòng tặng cho 315 hộ tại các Điểm dân cư (116 hộ tại Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới, 15 hộ tại Điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng; 184 hộ dân trong Khu dân Cư tà Thiết); phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn, bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác dân vận. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới"; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Nghị quyết số 702-NQ/ĐU ngày 29/6/2015 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47/CT-TU của Tỉnh ủy Bình Phước về việc “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển” trong tình hình mới; Chỉ thị của Tư lệnh BĐBP về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác VĐQC của BĐBP trong tình hình mới"; tham gia phục vụ tốt các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất và các hoạt động kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. Kết quả đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng và tham gia các hoạt động khám bệnh và cấp thuốc, tặng quà hơn 4000 người dân hai bên biên giới, tặng 40 con bò giống cho 40 hộ dân hai bên biên giới Việt Nam – Campuchia; tuyên truyền huy động hơn 800 lượt quần chúng nhân dân khu vực biên giới tham gia các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchiakỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen triển khai thực hiện được nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên khu vực biên giới mang lại hiệu quả thiết thực.  Kết quả: Tổ chức trao tặng 06 con bò giống cho 06 hộ nghèo trị giá 125 triệu đồng; 02 căn nhà tình thương và nhà đồng đội trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế, vốn sản xuất trị giá 60 triệu đồng, 03 bộ máy lọc nước trị giá 270 triệu, Tặng Hũ gạo tình thương của các đơn vị cho 140 hộ nghèo/ hơn 4,5 tấn gạo; lao động giúp dân phát triển kinh tế thu hoạch hoa màu, sửa chữa nhà cửa, làm đường giao thông được 4.481 ngày công. Tham gia lao động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai được 970 ngày công; giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách thu hoạch được mùa màng được 151 ha. Phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới được 01 đợt/300 lượt người, trị giá 120 triệu đồng; Tham gia cùng trạm y tế các xã phòng chống dịch bệnh được 34 đợt, tiêm chủng mở rộng được 315 người. Trạm xá quân dân y khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân được 2.220 người; cấp thuốc miễn phí trị giá 58,3 triệu đồng; thực hiện Chương trình “ Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, tổ chức các hoạt động chăm lo Nhân dân vui xuân đón Tết. Kết quả phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ tặng 3.874 phần quà trị giá hơn 01 tỷ 818 triệu đồng cho 3.874 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó trên khu vực biên giới nhân dịp Tết Nhân Dần năm 2022; duy trì 05 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới và 90 đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 90 chi bộ thôn, ấp. Triển khai thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, các đơn vị đơn vị đã phân công được 316 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 1.461 hộ gia đình ở khu vực biên giới; duy trì thường xuyên 44 tổ, chốt phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên biên giới với 152 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia phòng chống dịch và đã cử 15 tổ/45 CBCS xuống địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau Đơn vị nhận được sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá khoảng hơn 460 triệu đồng.

Công an tỉnh: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Công an trung ương, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an trong tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tăng cường công tác xây dựng  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phòng, chống dịch covid-19 trong trạng thái xã hội bình thường mới trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2022. Kế hoạch công tác dân vận năm 2022; Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; Kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2022; Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2022; Công văn hướng dẫn xây dựng và kiểm tra các hoạt động của mô hình, giao lưu kết nghĩa trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; tăng cường công tác dân vận tổ chức hoạt dộng giao lưu, kết nghĩa giữa lực lực lượng công an toàn tỉnh với thôn, ấp, sóc trên địa bàn tỉnh, những thôn, ấp tổ chức kết nghĩa đều nằm trong số xã trọng điểm phức tạp về ANTT, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống... Báo cáo Chuyên đề “Vấn đề phát huy quyền làm chủ của nhân dân, “Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; triển khai ban hành Quy chế công tác dân vận của Công an tỉnh; triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCA-V05 ngày 17/12/2021 của Bộ Công an về đổi mới công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; ban hành Quy chế công tác dân vận của Công an tỉnh
Công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được đảm bảo đúng quy định. Công an tỉnh đã đưa vào vận hành bộ phận 01 cửa theo Quyết định số 280/QĐ-CAT-PV01 ngày 12/7/2022 về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Công an tỉnh Bình Phước; Quyết định số 281/QĐ-CAT-PV01 ngày 14/7/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Công an tỉnh Bình Phước. Hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh đang tiếp nhận giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phòng cháy chữa cháy.  Bố trí nhân sự, hạ tầng thiết bị, kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ điện tử để sẵn sàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tiếp tục duy trì và tăng cường thực hiện hiệu quả công tác giao lưu kết nghĩa bằng những hoạt động thiết thực, lồng ghép thăm hỏi, tặng quà. Các phòng, trại, cơ quan thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố vận động và tổ chức trao tặng 10.599 phần quà trị giá 6.009.000.000đ (Sáu tỷ không trăm linh chín triệu đồng) (Trong đó có 08 căn nhà tình thương; 50 trụ bóng đèn chiếu sáng; 4,6 tấn gạo; 30 thẻ BHYT; 04 tuyến đường ánh sáng an ninh; 5.200 khẩu trang; 120 thùng nước…). Các phần quà trên được trao tặng cho cán bộ hưu trí, CBCS có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách,  người có công với Cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng; trẻ em nghèo hiếu học, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn… Tiếp tục duy trì phụng dưỡng người già neo đơn, người có công với Cách mạng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Duy trì “Nồi cháo yêu thương” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và các hoạt động khác qua đó góp phần đảm báo an sinh xã hội; thực hiện công  tác dân vận tạo điều kiện để nhân dân vui xuân đón Tết.

Phân công cán bộ, chiến sỹ trực tiếp xuống địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và nắm tình hình liên quan an ninh trật tự xã hội tại địa bàn; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái xã hội bình thường mới; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, tố giác tội phạm; cảnh giác với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; đảm bảo ANTT. Các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành liên quan và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền 762 đợt cho 87.769 người dân, cán bộ chủ chốt và tuyên truyền viên cơ sở, cấp phát 1.545.070 tờ rơi phòng, chống các loại tội phạm; phối hợp với Đài truyền thanh tại các huyện, thị xã, thành phố phát hơn 114.600 giờ tuyên truyền các chuyên đề: Những hành vi vi phạm về phòng chống tội phạm, phòng chống cháy, nổ; mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng; buôn bán pháo nổ; phòng chống xuất nhập cảnh trái phép; mua bán người; giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... Ngoài ra còn tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh 36 chuyên mục An ninh Bình Phước với 55 phóng sự, ghi nhận; 152 tin; 04 bài, 37 tin trên Kênh Truyền hình Bộ Công an; đăng trên Báo Bình Phước 27 bài viết, 159 tin; Báo CAND 15 bài viết, 81 tin; Cục X03 10 tin; Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh 29 bài, 410 tin phản ánh các hoạt động của lực lượng Công an và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,755
  • Tháng hiện tại40,306
  • Tổng lượt truy cập1,444,529
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây