NĂM 2022, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP NẮM TÌNH HÌNH NHÂN DÂN, TÌNH HÌNH DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN

Thứ ba - 01/11/2022 22:00 343 0
Năm 2022, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai các kế hoạch, chương trình công tác dân vận tại các địa bàn ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Các dơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn tại cơ sở; triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm và dẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; duy trì kết nghĩa với các ấp, sóc trên địa bàn; các Đồn Biên phòng đã phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ các ấp, phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình. Qua đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác phòng phòng chống dịch bệnh.
Tặng quà cho các hộ dân tại điểm dân cư biên giới  Tà Thiết (huyện Lộc Ninh) nhân kỉ niệm 77 năm Ngày quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)
Tặng quà cho các hộ dân tại điểm dân cư biên giới Tà Thiết (huyện Lộc Ninh) nhân kỉ niệm 77 năm Ngày quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)
Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình dư luận, những ý kiến trong xã hội liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được Khối dân vận, Công an, BCHQS xã, phường, thị trấn thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đặc biệt là việc nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trước, trong và sau các sự kiện trọng đại về kinh tế, chính trị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và địa phương; dư luận, phản ứng của người dân khi thực hiện các dự án của tỉnh, địa phương trên địa bàn.

Để nắm tình hình nhân dân trên địa bàn, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với ban điều hành thôn, ấp, người có uy tín để nắm và làm rõ thêm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng liên quan đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Kịp thời tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về chính sách dân tộc và tôn giáo; động viên nhân dân, đồng bào có đạo, tín đồ, giáo sỹ, tu sỹ, chức sắc, nhà tu hành thực hiện phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hoạt động, đóng góp công sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống dân tộc.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thấy rõ giá trị của nền độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định, tinh thần tự hào về các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc, luôn đề cao cảnh giác, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đoàn kết phát triển quê hương, đất nước, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Tiêu biểu như Công an huyện Lộc Ninh tổ chức và phối hợp tuyên truyền trực tiếp 29 buổi tại các Trường học, Nông trường, Công ty, UBND các xã, các khu dân cư có 7.940  người tham dự, phát 8.250 tờ rơi, tặng 140 mũ bảo hiểm, 140 phần quà (trị giá 15.270.000đ) cho người tham dự; tổ chức cho 168 hộ kinh doanh tạp hóa cam kết không tàng trữ, mua bán các loại pháo nổ; treo 12 băng rôn tuyên truyền về PCTP, TNXH và tuyên truyền Nghị định 137; Phát tuyên truyền về ATGT tại đơn vị được 195 lượt, thời lượng 492 giờ, có khoảng 250 lượt người xem; Tổ chức cuộc thi trực tuyến với chủ đề “An toàn giao thông hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà”. Tuyên truyền, thăm hỏi, vận động cá biệt 01 hộ gia đình có trẻ em gái bị xâm hại, qua đó hỗ trợ 01 phần quà trị giá 450.000đ; tuyên truyền cá biệt 02 đối tượng có hành vi xem và tuyên truyền các trang mạng của tổ chức phản động “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”; Đồn Biên Phòng Lộc Tấn tuyên truyền 06 buổi/210 lượt người, tuyên truyền nhỏ lẻ 680 lượt người ; Đồn BP Lộc Thịnh phối hợp tuyên truyền tập trung 06 buổi/170 lượt người, tuyên truyền nhỏ lẻ 830 lượt người; Đồn BP Lộc Thành phối hợp tuyên truyền tuyên truyền tập trung được 12 lần/ 754 người nghe, tuyên truyền nhỏ lẻ đến 357 hộ gia đình, Phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam; Đồn BP Lộc Thiện phối hợp tuyên truyền tuyên truyền tập trung 05 buổi/150 lượt người, tuyên truyền nhỏ lẻ 730 lượt người; Đồn BP Lộc An phối hợp tuyên truyền được 03 buổi/165 người nghe; Đồn BP Hoa Lư truyền tập trung: 05 buổi/264 lượt người nghe, tuyên truyền nhỏ le: 373 lượt hộ gia đình; BCHQS huyện phối hợp tuyên truyền được 12 cuộc với hơn 962 lượt người nghe, tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự năm 2022 được 09 cuộc với hơn 1.120 lượt người nghe; Lực lượng quân sự Thành phố Đồng Xoài đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 273 đợt/18.100 lượt tham dự; Bù Gia Mập tuần tra nội địa được 364 lần với 1.387 lượt DQTV tham gia, qua đó giúp Nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức công dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tinh thần tự hào về các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc; luôn đề cao cảnh giác, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.  ...

Các đơn vị đã quán triệt, triển khai có hiệu quả công tác dân vận phù hợp với tình hình mới; tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân vận của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm; nhân rộng các mô hình, điển hình; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận; tổng kết các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triển khai phối hợp thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động; tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách an sinh xã hội.
 
Các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trong phòng chống thiên tai bão lụt, phòng chống dịch Covid - 19; phối hợp thực hiện tốt phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, “chung tay vì người nghèo, không có ai bị bỏ lại phía sau”… Các lực lượng thực hiện tốt Nghị quyết sô 16 – NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Điển hình như Đồn BP Lộc Tấn tham mưu cho địa phương triển khai 08 đồng chí là cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 06 chi bộ thôn ấp; 19 cán bộ đảng viên phụ trách, giúp đỡ 89 hộ gia đình trên khu vực biên giới. Đồn BP Lộc Thiện tổ chức cho 02 tập thể và 15 hộ gia đình có đất sản xuất, làm ăn, sinh sống trên khu vực vành đai biên giới ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tham mưu cho địa phương triển khai 10 đồng chí là cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 07 chi bộ thôn ấp; 18 cán bộ đảng viên phụ trách, giúp đỡ 79 hộ gia đình trên khu vực biên giới. Đồn BP Cửa khẩu Lộc Thịnh: tổ chức cho 02 tập thể và 15 hộ gia đình có đất sản xuất, làm ăn, sinh sống trên khu vực vành đai biên giới ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; phân công 33 đảng viên phụ trách 144 hộ gia đình; thực hiện Quyết định số 1540 của Tỉnh ủy Bình Phước, đơn vị phân công 09 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 06 chi bộ ấp. Đồn BP Lộc Thành:  Đã tổ chức cho 3 tập thể, 19 cá nhân làm ăn sinh sống trong khu vực vành đai biên giới, 57 tổ an ninh tham gia ký kết thực hiện phong trào. Đồn BP Lộc An: Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng cố được 01 Chi hội phụ nữ, 01 Chi hội người cao tuổi, 02 chi hội CCB; vận động 05 em học sinh bỏ học quay lại trường.
 
Với phương châm “Bám cơ sở, bám địa bàn”; các đơn vị lực lượng vũ trang  trên địa bàn tỉnh không ngừng phát huy thế mạnh công tác dân vận trên các lĩnh vực, mang hiệu quả thiết thực. LLVT từ tỉnh đến cơ sở ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận, UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, làm tốt công tác dân vận tại địa phương, nhất phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, tổ chức tu sữa nhà văn hóa cộng đồng thôn, đài tưởng niệm các xã, phát quang đường liên thôn và giúp đỡ thăm tặng quà, tu sửa nhà ở cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,277
  • Tháng hiện tại69,182
  • Tổng lượt truy cập1,552,424
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây