MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH TRONG NĂM 2022

Thứ ba - 08/11/2022 04:19 415 0
Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49 - NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới"; Chỉ thị số 49 - CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Nghị quyết số 702 - NQ/ĐU ngày 29/6/2015 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47/CT - TU của Tỉnh ủy Bình Phước về việc “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển” trong tình hình mới; Chỉ thị của Tư lệnh BĐBP về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác VĐQC của BĐBP trong tình hình mới". Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đưa nội dung vận động quần chúng vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tiến hành công tác vận động quần chúng cho bộ đội. Quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT - TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ở các cấp xã, huyện, tỉnh.
Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015 - 2022
Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015 - 2022
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, bám sát nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Kết quả: đã tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý nghĩa tổ chức các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất và các hoạt động kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, luôn chủ động tích cực tranh thủ vận động các già làng, trưởng thôn, ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các đồng chí lão thành cách mạng, phối hợp với các đơn vị cùng làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý BVBG được 1.419 buổi/33.468 lượt người tham dự, tuyên truyền nhỏ lẻ được 4.960 hộ, phối hợp với địa phương tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh ở các xã biên giới được 880 giờ.

Đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên 44 tổ, chốt phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên biên giới với 152 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia phòng chống dịch và đã cử 15 tổ/45 CBCS xuống địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau như: phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền, phối hợp với địa phương phun thuốc phòng dịch tại 18 điểm trường học và khu dân cư trên địa bàn các xã biên giới. Đơn vị nhận được sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá khoảng hơn 460 triệu đồng.

BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến các huyện, xã biên giới, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xã hội ở các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc, đã triển khai thực hiện được nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên khu vực biên giới mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả: Tổ chức trao tặng 06 con bò giống cho 06 hộ nghèo trị giá 125 triệu đồng; 02 căn nhà tình thương và nhà đồng đội trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế, vốn sản xuất trị giá 60 triệu đồng, 03 bộ máy lọc nước trị giá 270 triệu, Tặng Hũ gạo tình thương của các đơn vị cho 140 hộ nghèo/ hơn 4,5 tấn gạo; lao động giúp dân phát triển kinh tế thu hoạch hoa màu, sửa chữa nhà cửa, làm đường giao thông được 4.481 ngày công. Tham gia lao động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai được 970 ngày công; giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách thu hoạch được mùa màng được 151 ha. Phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới được 01 đợt/300 lượt người, trị giá 120 triệu đồng; Tham gia cùng trạm y tế các xã phòng chống dịch bệnh được 34 đợt, tiêm chủng mở rộng được 315 người. Trạm xá quân dân y khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân được 2.220 người; cấp thuốc miễn phí trị giá 58,3 triệu đồng.

Tham gia thực hiện tốt các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất và các hoạt động kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. Kết quả đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng và tham gia các hoạt động khám bệnh và cấp thuốc, tặng quà hơn 4000 người dân hai bên biên giới, tặng 40 con bò giống cho 40 hộ dân hai bên biên giới Việt Nam – Campuchia; tuyên truyền huy động hơn 800 lượt quần chúng nhân dân khu vực biên giới tham gia các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchiakỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Phước, UBND huyện Bù Đốp tổ chức các hoạt động Chương trình “ Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu dân cư liền kề chốt Dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Kết quả đã tặng 150 phần quà cho 150 hộ gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 05 xã biên giới huyện Bù Đốp. Tổng trị giá khoảng 75 triệu đồng; thực hiện Chương trình “ Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, tổ chức các hoạt động chăm lo Nhân dân vui xuân đón Tết. Kết quả phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ tặng 3.874 phần quà trị giá hơn 01 tỷ 818 triệu đồng cho 3.874 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó trên khu vực biên giới nhân dịp Tết Nhân Dần năm 2022.

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống BĐBP và 33 năm ngày Hội Biên phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 31 cá nhân và  tặng quà cho 107 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào tự quản đường biên, cột mốc, mỗi phần quà trị giá 600.000đ. Tổng trị giá quà tặng khoảng 65 triệu đồng. Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2022; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm, chúc Tết và tặng 60 phần quà cho chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; các hộ đồng bào dân tộc khrme trên địa bàn. Tổng trị 150 triệu đồng. Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí các đồn Biên phòng và 65 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid – 19 trên biên giới. Tổng trị giá 700 triệu đồng (Trong đó tiền mặt 650 triệu đồng, quà trị giá 50 triệu đồng). Thực hiện các hoạt động “Tháng 3 biên giới”, các đồn Biên phòng phối hợp với đoàn thanh niên trong và ngoài tỉnh tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa lịch sử cột mốc biên giới quốc gia, luật biên giới quốc gia cho hơn 355 đoàn viên thanh niên, tổ chức kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 45 đoàn thanh niên tại cột mốc biên giới; thăm, tặng quà 50 phần quà cho 50 hộ gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 01 máy lọc nước và các nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế cho các đồn Biên phòng và các chốt phòng chống dịch Covid - 19. Tổng trị giá 70 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước thăm, tặng quà cho 02 đồn Biên phòng (đồn BP Lộc Thiện, đồn BP CKQT Hoa Lư) và tặng 100 phần quà cho 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 02 xã Lộc Thiện và xã Lộc Hòa. Tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Bộ đội BP tỉnh nhận đỡ đầu thường xuyên cho 70 cháu học sinh (Trong đó có 11 cháu học sinh của nước bạn Campuchia ở địa bàn đối diện) với số tiền 500.000 đồng/01cháu/tháng; vận động 128 cháu học sinh trở lại trường; tặng 1.700 phần quà, 20 xe đạp trị giá 520 triệu cho học sinh nghèo, thanh thiếu nhi trên địa bàn các xã biên giới; Tham dự hội nghị trực tuyến tuyên dương học sinh, sinh viên trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016- 2021; UBND tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình, tặng quà cho 04 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Nhân dịp đầu năm học mới 2022 -2023 và tết Trung thu năm 2022. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh thăm, tặng 1.360 phần quà cho 1.360 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 300.000đ, thăm, tặng 2.750 phần quà cho 2.750 em học sinh trên địa bàn khu vực biên giới. Tổng trị giá khoảng 805 triệu đồng.

Thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kết quả 100% SQ, QNCN, trong BĐBP tỉnh ủng hộ mỗi đồng chí 01 ngày lương cơ bản, HSQ - BS ủng hộ mỗi đồng chí 10.000 đồng với tổng số tiền của toàn đơn vị là 200.187.000 đồng. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức trao, tặng 250 bộ đèn năng năng lượng mặt trời trong chương trình “Ánh sáng đường biên” cho đồn Biên phòng, tổng trị giá 135 triệu đồng. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Phước tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị địa phương. Duy trì 05 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới và 90 đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 90 chi bộ thôn, ấp. Tham gia cùng địa phương củng cố 36 chi bộ, 15 ban ngành đoàn thể. Triển khai thực hiện Chỉ thị 681 - CT/ĐU ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, các đơn vị đơn vị đã phân công được 316 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 1.461 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01/CT - TTg của Thủ Tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các Đồn BP đã phối hợp với địa phương tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT - TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay có: 98/124 thôn; 24 các tổ chức chính trị, kinh tế, doanh nghiệp, trên địa bàn và 14.451 hộ gia đình đã ký kết thực hiện phong trào.

Thực hiện Kết luận số 68 - KL/TW ngày 05/02/2020 của Ban Bí thư về chủ trương thực hiện tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện, xã biên giới là cán bộ đồn Biên phòng. Từ năm 2020 tới nay Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện, kết quả đã giới thiệu 14 cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã, cán bộ tăng cường xã cụ thể: Cấp ủy, cấp huyện: Tổng số có 02 đồng chí tham gia (gồm: 02 đ/c đồn trưởng); Cấp ủy, cấp xã: Tổng số có 12 đồng chí tham gia; gồm 07 đồng chí cấp đội và 05 đồng chí là cán bộ tăng cường xã; Cán bộ tăng cường xã tổng số 05 đồng chí tham gia; là đảng ủy viên của 05 xã biên giới (Trong đó 01 đ/c phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 03 đ/c phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy, 01 đ/c phó Chủ tịch MTTQ xã). Những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về chương trình xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào trên khu vực biên giới của tỉnh, xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương và mối quan hệ đoàn kết, gắn bó Quân – Dân.

Phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt trên khu vực biên giới, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, buôn lậu, vi phạm QCBG; tăng cường công tác đối ngoại Biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn Biên phòng tổ chức đón tiếp chu đáo lực lượng vũ trang các tỉnh Campuchia đối diện và hỗ trợ kinh phí trị giá 1, 4 tỷ đồng; đơn vị tổ chức trao đổi nắm tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh CPC đối diện được 132 lần; quan hệ đối ngoại được 96 lần, tuyên truyền đặc biệt 65 lượt người xuất, nhập cảnh qua biên giới góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thường xuyên bám, nắm địa bàn, nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác chính sách dân tộc, tôn giáo trên khu vực biên giới; trong dịp lễ, Noel, tết dương lịch năm 2022 các đơn vị thăm và tặng quà các giáo xứ, điểm nhóm tin lành, trị giá các phần quà 65 triệu đồng; thăm và chúc tết đồng bào dân tộc Kh mer dịp tết truyền thống Chol Chnam Thmay năm 2022 với số tiền 60 triệu đồng.

Các đơn vị trong BĐBP tỉnh thực hiện nghiêm chế độ, nề nếp công tác VĐQC, TTĐB. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc; định kỳ hàng tháng, quý tiến hành kiểm tra công tác VĐQC của các đơn vị, Chỉ đạo Ban VĐQC xây dựng kế hoạch đi cơ sở nắm tình hình địa bàn; chỉ đạo các đơn vị sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả công tác VĐQC, TTĐB theo đúng quy định.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, lực lượng làm công tác vận động quần chúng; lựa chọn, bồi dưỡng những cán bộ có năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm để bố trí công tác. Chú trọng bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.
Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tiến hành công tác VĐQC cho mọi cán bộ, chiến sỹ gắn với bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo, cho lực lượng chuyên trách làm công tác vận động quần chúng và cán bộ tăng cường xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay739
  • Tháng hiện tại47,614
  • Tổng lượt truy cập1,451,837
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây