Một số kết quả tích cực trong công tác Dân vận chính quyền ở Lộc Ninh

Thứ sáu - 28/10/2022 04:00 312 0
Tiếp tục thực hiện công tác dân vận chính quyền, đặc biệt là cụ thể hóa Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh, Lộc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn.
Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân và Đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho người dân ở Lộc Ninh (Ảnh:Báo Bình Phước Online)
Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân và Đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho người dân ở Lộc Ninh (Ảnh:Báo Bình Phước Online)
Hiện nay, toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã Lộc Thành, Lộc Phú đạt 12/19 tiêu chí, xã Lộc Hoà đạt 13/19 tiêu chí, xã Lộc Điền đạt 12/20 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh, đã có 8 sản phẩm tham gia chương trình OCOP và được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá phân hạng đạt từ 3 đến 4 sao; Kết quả thực hiện chỉ tiêu đào tạo nghề - giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay với số lượng 4.884 lao động được giải quyết việc làm mới, đạt 86% kế hoạch giao (KH năm 2022 giao giải quyết việc làm mới là 5.700 lao động), ước giải quyết việc làm cho 5045, đạt 88% kế hoạch giao (KH năm 2022 giao giải quyết việc làm mới là 5.700 lao động); Thẩm định 2.225 hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách hỗ trợ kinh phí cho người lao động và trẻ em bị nhiễm Covid-19 phải điều trị tại nhà theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và 86 người lao động của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đề nghị hỗ trợ người lao động ngừng việc; đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; rà soát, đề xuất đối tượng hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Kết quả đã giải quyết cho 80 người lao động của 11 công ty, với tổng số tiền 130.000.000 đồng.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2022; Kế hoạch về thực hiện chương trình giảm 144 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch về triển khai mô hình giảm nghèo năm 2022; Kế hoạch về việc vận động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng Bảo trợ xã hội. Kết quả vận động được 5.807 phần = 2.925.425.000 đồng; trong đó: hộ nghèo 568 phần quà, với số tổng tiền 286.500.000 đồng; hộ cận nghèo 303 phần, với tổng số tiền 153.500.000đồng; đối tượng BTXH 2.802 phần, với số tổng tiền 1.401.000.000 đồng; đối tượng hộ ĐBDT có hoàn cảnh khó khăn 1.102 phần với tổng số tiền 560.400.000 đồng; đối tượng CSNCC hưởng 1 lần 336 phần với số tổng tiền 223.825.000 đồng; đối tượng Việt kiều Campuchia 45 phần với số tổng tiền 22.500.000 đồng; đối tượng khác 642 phần với tổng số tiền 277.700.000 đồng. Thực hiện Công văn của Sở LĐTBXH đã tiến hành rà soát hộ dân và đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ lương thực năm 2022 cho 510 hộ (1.230 khẩu). Tổng số hộ nghèo, cận nghèo đến thời điểm 31/8/2022 là: Hộ nghèo: 568 hộ - tỷ lệ 1,75%; Hộ cận nghèo: 303 hộ - tỷ lệ 0,93%. Ngoài ra, huyện đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho già làng tiêu biểu, người có uy tín, các tổ chức tôn giáo vào các dịp lễ, tết. Chỉ đạo tiếp tục giải quyết lấn chiếm, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ thuộc các chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, tổng hợp các hạng mục chuẩn bị đầu tư triển khai đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo khảo sát thực trạng xây dựng đề án chỉnh trang hạ tầng các điểm tập trung đông dân (sóc) người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Về giáo dục và đào tạo: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường mẫu giáo, TH, THCS trên địa bàn vừa thực hiện dạy học vừa thực hiện phòng chống dịch  COVID-19 (nCoV) đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức khác qua iternet, qua giao bài qua webste, Zalo, facebook...Sau khi trở lại dạy học bình thường, các trường đã hoàn thành đúng chương trình và kế hoạch thời gian năm học. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì, huyện Lộc Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xoá mù chữ, cụ thể: 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS (trong đó 12, thị trấn đạt mức độ 2, 04 xã đạt mức độ 3); 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ em 5 tuổi). UBND huyện đã ban hành kế hoạch về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng trường học thông minh giai đoạn 2020 - 2025 làm cơ sở để các cấp, các ngành phối hợp thực hiện. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục được triển khai thực hiện. Tính đến nay, toàn huyện có 11/46 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Về y tế: Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm nhằm tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn nhằm đảm bảo ATTP. Đến thời điểm hiện tại, đã tiến hành kiểm tra 418 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm: phát hiện 69 cơ sở vi phạm; phạt tiền 02 cơ sở; nhắc nhở 67 cơ sở. Các hoạt động tiêm chủng mở rộng đã được triển khai ngay từ đầu năm, đã thực hiện khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế cho 43.952 lượt người, đạt 36,6% kế hoạch; đã thực hiện khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế cho 44.226 lượt người, đạt 63,2% kế hoạch (kế hoạch 70.000). Tính đến ngày 25/8/2022, tổng số người tham gia BHYT là: 88.158 người, đạt 74,71% KH giao. UBND huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, ban hành kế hoạch về việc tổ chức ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; Kế hoạch triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022, trong đó huy động nguồn nhân lực Y tế; cán bộ y tế nghỉ hưu trên địa bàn, đội ngũ hành nghề y tế tư nhân và trưng dụng 100 giáo viên, 100 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ khi số lượng vắc xin phân bổ về nhiều. Tính đến ngày 08/9/2022, tiến độ tiêm vắc xin toàn huyện: Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 83.766/80.871 (đạt 103,6%), mũi 2: 81.712/80.871 (đạt 101%), mũi 3 nhắc lại lần 1: 57.170/81.712 (đạt 70%), mũi 4 nhắc lại lần 2: 14.534/29.723 (đạt 48,9%), mũi bổ sung: 22.670 (mũi 1 và mũi 2 tính % trên dân số từ 18 tuổi trở lên, mũi 3 nhắc lại tính % trên mũi 2, mũi 4 nhắc lại tính theo nhóm đối tượng nguy cơ cao); Trẻ em từ 12-17 tuổi: Mũi 1: 12.020/11.458 (đạt 105,67%), mũi 2: 11.191/11.458 (đạt 97,67%) (mũi 1 và mũi 2 tính % trên tổng số trẻ từ 12 đến 17 tuổi), mũi 3: 5.577/11.159 (đạt 50%); Trẻ em từ 05-11 tuổi: Mũi 1: 12.001/13.517 (đạt 88,8%), mũi 2: 10.108/13.517 (đạt 74,78%) (Mũi 1 và mũi 2 tính % trên tổng số trẻ từ 05 đến 11 tuổi). Triển khai các khu điều trị cho người bệnh nhiễm Covid-19 và điều trị tại nhà. Tổng số người bệnh được điều trị tuwd đầu năm đến nay: 10.505 trường hợp, trong đó: 693 điều trị y tế, 9.812 điều trị tại nhà.

Công tác cải cách hành chính được tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Triển khai tập huấn việc gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng: 75 đơn vị đã tạo lập tài khoản, tạo lập 510 tài khoản người dùng. Đã cấp mã định danh và khai báo lên trục LGSP cho 145/147 cơ quan; cấp trang bị 125 thiết bị chữ ký số cá nhân và 31 chứng thư số cơ quan. Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tới người dân, doanh nghiệp. Trả kết quả được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Số hồ sơ tiếp nhận trên dịch vụ công 19.268 hồ sơ (trả kết quả 18.141 hồ sơ, đang giải quyết: 1.127 hồ sơ, bị quá hạn 94 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,5%. Đã hoàn chỉnh nâng cấp và kết nối phần mềm Quản lý văn bản, tích hợp ứng dụng dịch vụ chữ ký số, đáp ứng gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản Quốc gia. Đã mua và cấp phát 1.000 cuốn cẩm nang chuyển đổi số, đã tổ chức tập huấn hướng dẫn cấp xã triển khai hệ thống ISO 9001-2015 (đang thực giai đoạn 3 - giai đoạn đánh giá nội bộ), thực hiện nhập dữ liệu vào hệ thống báo cáo kinh tế xã hội tỉnh, đã tiến hành tổ chức khảo sát đánh giá cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được phát huy; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với các tổ chức và nhân dân ngày càng được gắn bó hơn, các mối quan hệ xã hội trong đời sống sinh hoạt ở khu dân cư ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay2,205
  • Tháng hiện tại69,110
  • Tổng lượt truy cập1,552,352
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây