BCH QUÂN SỰ TỈNH: TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ tư - 09/12/2020 08:38 222 0
Năm 2020, BCH Quân sự tỉnh đẩy mạnh quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nhất là Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/11/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 118-NQ/ĐU ngày 30/12/2015 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BTL Quân khu, của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ CTĐ, CTCT, Kế hoạch, hướng dẫn về công tác DV, TTĐB năm 2020 trong LLVT tỉnh... đến 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV, đồng thời tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị đến các cấp ủy, chi bộ các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, Kế hoạch công tác DV, TTĐB trong tiếp nhận, cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 trong LLVT tỉnh…
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, xác định rõ nội dung, giải pháp tiến hành công tác dân vận, TTĐB sát với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai giáo dục sâu, kỹ những nội dung trọng tâm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân (Phụ lục 1). Xây dựng và triển khai Kế hoạch 01/KH-DV, ngày 06/01/2020; Hướng dẫn số 28/HD-CT, ngày 07/01/2020 về công tác DV, TTĐB năm 2020 trong LLVT tỉnh; Kế hoạch số 339/KH-BCH, ngày 26/02/2020 của Bộ CHQS tỉnh về hiệp đồng phối hợp công tác dân vận giữa LLVT tỉnh với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2020, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình và triển khai đến các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn từ đó đề ra hình thức, biện pháp thực hiện.
Trong công tác tham mưu, đề xuất: Tham mưu Hội đồng GDQP&AN tỉnh tổ chức tập huấn lực lượng chính trị nòng cốt trong tham gia xử lý phòng, chống chiến lược Diễn biến hòa bình và các tình huống liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng 07 Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh - Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; 10 căn nhà do BTL Thành phố HCM và 05 căn do Chùa Vĩnh nghiêm TP. HCM hỗ trợ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành làm tốt công tác dân vận, khắc phục hậu quả thiên tai ở những địa bàn (thị xã Phước Long, huyện Bù Đăng, Chơn Thành, Phú Riềng, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Gia Mập, TP Đồng Xoài….) trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.
Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và UBMTTQ các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Chỉ thị 47-CT/TU ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển”. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Tham mưu cho Ban Chỉ đạo VĐQC liên ngành tỉnh định kỳ sơ, tổng kết chương trình PHHĐ giữa Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP với các đoàn thể CT-XH; các Công ty cao su, Chi nhánh Viettel Bình Phước và các đơn vị đứng chân trên địa bàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh với Ban Tổ chức, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy trong công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác dân vận nhằm đánh giá kết quả PHHĐ, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, biện pháp phối hợp đạt hiệu quả. Thông qua đó đã chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra.
Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên Phòng tỉnh, các ngành chức năng của địa phương về việc trao đổi thông tin, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, thường xuyên nắm chắc tình hình khu vực biên giới, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn, bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, củng cố vững chắc an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới.
Một số kết quả nổi bật:  
Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới phát trin KT-XH, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trên địa bàn các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo. Xây dựng 14/14 căn “Nhà tình nghĩa Quân – Dân”, trị giá 1,2 tỷ đồng, chuyển vốn 02 căn “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” về BTL Quân khu trị giá 160 triệu đồng; 12/12 “Nhà Đại đoàn kết” theo chủ trương của TU – UBND tỉnh, trị giá 01 tỷ ; 02 căn “Nhà Đồng đội” và 02 “nhà tình nghĩa”, trị giá 320 triệu đồng. Tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng 07 Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới – Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 10 căn nhà do BTL Thành phố HCM 05 căn do Chùa Vĩnh nghiêm TP. HCM hỗ trợ. Nhận hỗ trợ cho 10 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi cháu 500.000 đồng/tháng, trị giá 60 triệu đồng. Nhằm cùng với địa phương hỗ trợ các hộ nghèo có điều kiện cho các cháu đến trường học tập.
Trong phòng chống Covid – 19, Tiếp nhận và hỗ trợ bà con Việt Kiều tại tỉnh Kratie, Mundulkiri, TbongKhmum, trị giá 395.850.000đ. Tiếp nhận, cấp phát vật chất Quân khu hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19, trị giá 239.120.000 đ. Tổng tiếp nhận hỗ trợ và cấp phát trong phòng chống Covid - 19, trị giá hơn 5.077.360.000đ.
Đội K72 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia luôn giữ tốt mối quan hệ với chính quyền, LLVT của Bạn và làm tốt công tác dân vận, TTĐB nơi đơn vị đóng quân, giữ nghiêm kỷ luật trong quan hệ quốc tế, phối hợp chặt chẽ với Bạn trong quá trình công tác góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quân sự và đối ngoại nhân dân.

Nguồn tin: Đức Mậu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay581
  • Tháng hiện tại4,085
  • Tổng lượt truy cập433,129
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 257 | lượt tải:77

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 429 | lượt tải:129

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 760 | lượt tải:123

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 692 | lượt tải:134

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 409 | lượt tải:306
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây