Một số kết quả tích cực của công tác Dân vận chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật - 08/11/2020 21:34 238 0
Thực hiện công tác Dân vận trong thời gian qua, các cấp chính quyền trong tỉnh luôn bám sát nghị quyết của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đã phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương theo hướng phân cấp rõ hơn cho cấp huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên tất cả các nội dung, các lĩnh vực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Mối quan hệ công tác giữa chính quyền với các ngành, các cấp, giữa chính quyền với nhân dân, giữa cán bộ công chức với dân không ngừng được nâng lên. Đó là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Ảnh: HL(theo TN@MT)
Hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Ảnh: HL(theo TN@MT)
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị đinh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, tỉnh đã triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, tư pháp... và đã công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho các ngành, các cấp theo quy định, hàng năm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng chính quyền điện tử được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Năm 2019, Tỉnh ủy đã thành lập Tổ rà soát thủ tục hành chính; theo đó, Tổ đã tiến hành rà soát TTHC của các ngành, các cấp trong đó có việc cắt giảm thời gian thực hiện TTHC, đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, thực hiện 04 tại chỗ, điều chỉnh các bước, quy trình giải quyết cho phù hợp. Kết quả: Tỉnh đã công bố được 32 Quyết định công bố thủ tục hành chính của các ngành với tổng số thủ tục hành chính công bố là 2.560. Trong đó: thủ tục hành chính mới ban hành là 221; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là 1.553; thủ tục hành chính bãi bỏ là 786. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính của tỉnh là 1.769 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 1.343 TTHC; cấp huyện: 252 TTHC; cấp xã: 94 TTHC và 80 TTHC liên thông và thực hiện cả ba cấp). Việc công khai thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên sau khi có Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh và được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: Niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cấp, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh thông qua Cổng Thông tin dịch vụ công http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc triển khai “4 tại chỗ” trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, đến thời điểm hiện nay, tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 tại chỗ cho 223 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh thuộc các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Giao thông vận tải.

Việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 ban hành Quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, các thủ tục hành chính của tỉnh được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể: Cấp tỉnh có Trung tâm Phục vụ hành chính công (với 85,6% thủ tục hành chính  được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm); 11/11 huyện, thị xã, thành phố có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và 111/111 xã, phường, thị trấn có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã được ứng dụng phần mềm điện tử để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công: từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 201.196 hồ sơ: 199.602 hồ sơ đã giải quyết, trong đó: 198.488 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 99,44%.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc đi lại, nộp hồ sơ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã thành lập quầy hỗ trợ tra cứu thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến để giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, làm quen với cách thức đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến. Để tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, ngày 19/5/2020, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ra mắt Cổng Dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh ở tất cả các cấp. Sau 3 tháng thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử, số TTHC công bố tiếp nhận và giải quyết của các cơ quan trên địa bàn tỉnh là 1.916, trong đó đa số là TTHC mức độ 3, mức độ 4 với 1.603 dịch vụ công, chiếm 83,5%.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác Dân vận trong cải cách hành chính của chính quyền các cấp trong tỉnh có thể quan tâm thêm một số biện pháp chủ yếu sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung cao độ của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị- xã hội, các đoàn thể quần chúng trong quá trình thực hiện cải cách hành chính.

Hai là, tăng cường giáo dục, tuyên truyền vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác cải cách hành chính đến các cơ quan đơn vị và đến với cán bộ, đảng viên, công chức, nhằm nâng cao nhận thức, tạo ra sự thống nhất trong quá trình thực hiện.

 Ba là, tăng cường kỷ cương trong hoạt động công vụ, xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức, những cán bộ vi phạm quy định của nhà nước, gây khó khăn trong quá trình cải cách hành chính.

Bốn là, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc trên tinh thần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân, chính sách phải sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của dân, tránh xa phong cách làm việc quan liêu, mệnh lệnh hành chính, xa dân. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh gọn những công việc của dân; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức để họ yên tâm tập trung với công việc, gắn bó với cơ quan, chủ động trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay575
  • Tháng hiện tại3,117
  • Tổng lượt truy cập432,161
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 255 | lượt tải:77

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 427 | lượt tải:129

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 760 | lượt tải:123

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 690 | lượt tải:134

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 408 | lượt tải:305
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây