Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Dân vận khéo từ mô hình “Điểm dân cư biên giới kiểu mẫu”

Thứ hai - 16/11/2020 02:31 267 0
Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của PTTĐ “Dân vận khéo” Hằng năm, ĐU – Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đến cho 100% cán bộ, chiến sĩ và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thông qua các văn bản, kế hoạch, nghị quyết. Qua đó, đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong LLVT tỉnh, phát huy được vai trò của cán bộ, chiến sĩ góp phần quan trọng trong xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ANCT – TTATXH, tăng cường củng cố lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với người dân mới dược bàn giao nhà Nguồn ảnh: Trang TTĐT Tỉnh ủy Bình Phước
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với người dân mới dược bàn giao nhà Nguồn ảnh: Trang TTĐT Tỉnh ủy Bình Phước
Với sự nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020 đã phát triển sâu rộng, có bước đột phá mạnh mẽ; nội dung thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, trở thành phong trào thi đua lớn trong LLVT tỉnh.

“Điểm dân cư biên giới kiểu mẫu” là mô hình do LLVT tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy –UBND tỉnh trong thực hiện Đề án “Xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới” của Bộ Tư Lệnh Quân khu 7. Xác định đây là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt, vừa gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương, vừa góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, hơn hết đó còn là thực hiện quan điểm chiến lược về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trận “lòng dân” vững chắc, “giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa lâm nguy” theo quan điểm của Đảng.
 
28 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh tặng quà cho các hộ dân được bàn giao nhà
Nguồn ảnh: Trang TTĐT Tỉnh ủy Bình Phước

Sau 02 năm (2019, 2020) đã triển khai xây dựng được 09 Điểm dân cư biên giới với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng (chưa kể kinh phí giải phóng mặt bằng của địa phương), đưa 80 hộ dân vào ở, trong đó, xây dựng tăng dày thêm 03 điểm, xây dựng mô hình Điểm dân cư biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp thành “Điểm dân cư biên giới kiểu mẫu” để nhân rộng. Hiện tại, Điểm dân cư xã Thanh Hòa đã có 30 hộ dân vào sinh sống, hệ thống điện, nước, đường nội bộ, cảnh quan được đầu từ cơ bản, thống nhất. Ngoài ra, đang nghiên cứu tham mưu thiết kế xây dựng nhà văn hóa, khu tập thể thao phục vụ dân sinh…Quá trình xây dựng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị các cấp cùng tham gia, vận động sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân, sự ủng hộ của đông đảo nhân dân (Cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, một phần kinh phí điện nước, Quân khu hỗ trợ xây nhà, một phần kinh phí điện nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ giống vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, các mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà, công trình văn hóa, thể thao, một số vật dụng sinh hoạt…). Việc xây dựng mô hình “Điểm dân cư biên giới” đã khẳng định tính đúng đắn của bài học công tác dân vận về khơi dậy và phát huy nguồn lực trong dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng và hiệu quả phối hợp giữa LLVT tỉnh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và các ban ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó đã tạo sự đồng thuận và ủng hộ lớn trong dư luận nhân dân.

Bên cạnh đó, về việc tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương những năm qua cũng nổi lên một số nội dung như: đã xây dựng được 14 nhà đồng đội, 27 nhà tình nghĩa, 20 nhà tình nghĩa Quân – Dân, 12 nhà đại đoàn kết (trị giá 4,23 tỷ đồng), sửa, chữa 219 nhà bị xuống cấp, hư hại bởi thiên tai. Thành lập được 140 tổ công tác dân vận cấp cơ sở với tổng quân số 920 đồng chí, các tổ công tác đã giúp địa phương củng cố, xây dựng cơ sở chính trị được 34 ấp vùng sâu, củng cố 13 xã đoàn và 54 chi đoàn. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 1.384 lượt chức sắc, chức việc các tôn giáo; 156 lượt già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 1.273 đối tượng khác (hộ gia đình biên giới, chủ nhà trọ…). Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh phục vụ TU – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh tổ chức họp mặt 90 đại biểu chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo; 100 già làng, người có uy tín tiêu biểu; mời Đồng chí Chính ủy/ Quân khu về thông tin thời sự cho 176 vị chức sắc các tôn giáo và già làng trưởng bản, người có uy tín.

Từ kết quả thực hiện Phong trào thi đua, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh rút ra một số kinh nghiệm thực hiện như sau:
Một là, ĐU – Bộ CHQS tỉnh luôn lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức và quán triệt đồng bộ, sâu sắc ý nghĩa của việc thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương, giữ vững mối quan hệ, đoàn kết gắn bó Quân - Dân.

Hai là, quá trình tổ chức thực hiện PTTĐ phải xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, có kế hoạch rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu và biện pháp tổ chức thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn, đồng thời gắn với các PTTĐ và các cuộc vận động mà cơ quan, đơn vị đang thực hiện; phải đặc biệt chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình; khuyến khích cách làm mới, sáng tạo, mang tính đột phá cao.

Ba là, tổ chức ký kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương, xác định rõ địa bàn, nội dung phối hợp thực hiện, chỉ tiêu, biện pháp tiến hành; hàng năm tổ chức tốt việc đánh giá kết quả, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, rút kinh nghiệm để có biện pháp tổ chức thực hiện tốt trong hơn giai đoạn tiếp theo.

Bốn là, quá trình thực hiện Phong trào thi đua phải phân công cấp ủy viên phụ trách để nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ. Đồng thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của cấp ủy các cấp. Quá trình đó phải ráo riết đôn đốc, sâu sát trong kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Năm là, cần chú trọng đặc biệt trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả… Gắn việc tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với các phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương

Nguồn tin: Đoàn Tứ

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay938
  • Tháng hiện tại19,449
  • Tổng lượt truy cập427,637
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 244 | lượt tải:76

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 418 | lượt tải:129

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 756 | lượt tải:122

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 682 | lượt tải:134

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 402 | lượt tải:304
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây