Một số kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 47 – CT/TU ngày 15/9/2015 của Tỉnh ủy về “tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển”

Thứ hai - 16/11/2020 03:15 356 0
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường giao lưu với nhân dân các huyện, xã, ấp, phum, sóc biên giới của Cămpuchia. Thực hiện Chỉ thị số 22 – CT/TU ngày 03/5/2013 và Kế hoạch số 113/KH – UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, kết quả đến nay, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tham mưu, phối hợp với huyện ủy, UBND, UBMTTQVN các huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập chỉ đạo các xã biên giới tổ chức ký kết giao lưu nhân dân được 09 cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam – Cămpuchia (gồm cụm dân cư ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp; cụm dân cư ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh; cụm dân cư ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh; ấp Tân Hội, xã Tân Thành; ấp Tân Bình, xã Tân Tiến; ấp 3, xã Thanh Hòa; ấp 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp; ấp Suối Thôn, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh). Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên biên giới được qua lại thăm thân, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh, tặng quà, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp thiên tai, dịch bệnh, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau  trong sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống, cùng nhau trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc biên giới quốc gia giữa hai nước Việt Nam – Cămpuchia trong tình hình mới. Góp phần xây dựng mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai nước.

2. Thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng  của nhân dân, chú trọng giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài (nếu có). Không để phát sinh các điểm nóng trên địa bàn biên giới. Triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 49 – CT/TW ngày 25/10/2015 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo và các tổ chức tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thúc cho quần chúng nhân dân về luật biên giới quốc gia và các quy định của Nhà nước, hiệp định, hiệp nghị mà Việt Nam tham gia ký kết. Quán triệt quan điểm “xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, là trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể”. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị, thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lưỡng vũ trang và nhân dân trong tỉnh về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về chủ quyền biên giới quốc gia, luật biên giới quốc gia, Nghị định số 34/2014/NĐ – CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định số 112/2014/NĐ – CP của Chính phủ về quy chế cửa khẩu đất liền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các hiệp ước, hiệp định về biên giới với các nước láng giềng. Chỉ thị số 01/CT – TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện “phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” trong tình hình mới; ý nghĩa và kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Căm pu chia; các văn bản pháp lý liên quan đến chính sách đối ngoại, xây dựng và bảo vệ biên giới; … đưa các nội dung thực hiện “ngày biên phòng toàn dân” vào chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định.


4. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chương trình 134, 135, chương trình xây dựng nông thôn mới (kết quả các dự án, công trình kỹ thuật, cơ sở hạ tầng cho vùng biên giới được đầu tư xây dựng hàng trăm tỷ đồng; trên địa bàn các xã biên giới đã thực hiện 04 dự án định canh, định cư tập trung theo dự án 33 ở huyện Lộc Ninh gồm xã Lộc Hòa, Lộc Thành, Lộc Thịnh; dự án 33 tiểu khu 119 tại thôn 10 xã Đăkơ  huyện Bù Gia Mập cấp cho 323 hộ đồng bào dân tộc khó khăn về nhà ở và thiếu đất sản xuất; Đề án 84 về “xây dựng điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.  

Xây dựng và triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững, quyên góp và vận động xây dựng 420 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tổng trị giá trên 13 tỷ đồng; xây dựng 35 nhà đồng đội trị giá 2.100 triệu đồng; 04 trạm xá quân dân y kết hợp trị giá 3.800 triệu đồng; 02 phòng học, kinh phí 300 triệu đồng; trao tặng 10 bộ máy vi tính cho các trường học, 190 xe đạp cho học sinh; tặng 08 bộ loa máy cho 08 ấp của xã Bù Gia Mập; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trên khu vực biên giới của tỉnh và nhân dân các tỉnh Cămpuchia tiếp giáp được 79 đợt với trên 24.700 lượt người, tổng trị giá tiền thuốc và tiền quà hơn 15,6 tỷ đồng. Nhận đỡ đầu cho 69 em học sinh trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 09 em của nước bạn Căm pu chia với mức 500.000 đồng /tháng/em; tổ chức dạy xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học được 21 lớp với 704 học sinh.

5. Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân; kết nghĩa lực lượng vũ trang hai bên biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; Các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới Cămpuchia tổ chức các buổi trao đổi tình hình, tuần tra song phương để kiểm tra, bảo vệ an toàn nguyên trạng đường biên, cột mốc biên giới giữa hai nước Việt Nam – Cămpuchia và cùng nhau giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, có liên quan đến biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên thăm thân, trao đổi hàng hóa, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Tuyên truyền, vận động các tập thể, hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ an ninh trật tự thôn, ấp (có 15/15 xã biên giới tổ chức hội nghị cho các tập thể và hộ gia đình ký kết tham gia phong trào, gồm 98/124 thôn, ấp; 22 tổ chức là đơn vị kinh tế, doanh nghiệp trên dịa bàn và 14.451 hộ gia đình đã ký kết thực hiện phong trào bảo vệ  đường biên giới và tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở khu vực biên giới; có 43 cơ quan, đơn vị huyện, thị, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh.

Nguồn tin: Đức Mậu

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,324
  • Tổng lượt truy cập1,107,458
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây