Bộ đội biên phòng tỉnh đẩy mạnh triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ ba - 24/11/2020 07:20 425 0
Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Ph¬ước quản lý bảo vệ đ¬ường biên giới dài 260,433km, 28 cột mốc chính và 353 cột mốc phụ, có 01 cửa khẩu quốc tế, 02 Cửa khẩu chính, 01 Cửa khẩu phụ, 01 lối mở qua lại biên giới, tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia (tỉnh TbongKhmum, tỉnh Kratie, tỉnh Munđunkiri).
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh giúp nhân dân thu hoạch lúa  (Ảnh Báo Bình Phước Online)
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh giúp nhân dân thu hoạch lúa (Ảnh Báo Bình Phước Online)
Trong những năm qua, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới"; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Chỉ thị số 47/CT-TU của Tỉnh ủy về việc “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển” trong tình hình mới; Nghị quyết số 702-NQ/ĐU ngày 29/6/2015 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”; Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 23/6/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vn khéo” giai đoạn 2016-2020. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo số 15-NQ/ĐU về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chi đảng bộ cơ sở đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động tổ chức thực hiện. Với phương châm 3 bám, 4 cùng, bám sát nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh ; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương…; luôn chủ động tích cực tranh thủ vận động các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các đồng chí lão thành cách mạng, phối hợp với BĐBP cùng làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý bảo vệ biên giới, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào luật Biên giới quốc gia, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định Biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam –Campuchia, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, Nghị định số 92/NĐ-CP, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Luật phòng chống tội phạm ma túy, Luật giao thông đường bộ; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Dân tộc, của Quân đội và lực lượng. Kết quả: Từ năm 2016 đến nay đã tuyên truyền tập trung được 3.498 buổi/253.054 lượt người; tuyên truyền nhỏ lẻ được 18.517 lượt người; phối hợp tuyên truyền trên các cụm loa truyền thanh các xã biên giới được 13.439 giờ. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; nhận thức về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó đề cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh thắng lợi với mọi tình huống xảy ra.
Tiếp tục thực hiện đề án của Đảng uỷ BĐBP về việc tăng cường cán bộ BĐBP cho công tác tại các xã biên giới, duy trì 6 cán bộ tăng cường các xã biên giớigiới thiệu 83 đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các Đồn Biên phòng về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp biên giới, phân công 316 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 1.461 hộ gia đình ở khu vực biên giới;  Đội ngũ cán bộ tăng cường đã tích cực giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, đã tham gia củng cố được 15 ban điều hành thôn (ấp), 175 tổ an ninh nhân dân, 35 chi hội phụ nữ, 56 chi đoàn, 37 chi hội nông dân, xây dựng quy chế phối hợp giữa đảng uỷ BĐBP tỉnh với 3 huyện biên giới của tỉnh (Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh) và 15 đồn Biên phòng ký kết quy chế phối hợp với 15 xã biên giới. Trên cơ sở đó đã tham mưu cho 3 huyện thành lập các đoàn đi củng cố cơ sở chính trị còn có mặt yếu kém.
Nhằm góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, những năm qua Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xã hội ở các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc. Đã triển khai thực hiện được nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên khu vực biên giới mang lại hiệu quả thiết thực, như các mô hình: Trồng lúa nước, chăn nuôi dê, trồng cao su, trồng tiêu vườn tiêu; Các cuộc vận động: “Giúp dân xóa đói giảm nghèo bền vững”, “Nâng bước em đến trường”, Con nuôi đồn Biên phòng; Các chương trình: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Ngân hàng bò giống”, Dê giống “Vì sức khỏe cộng đồng”, “ Hũ gạo tình thương; các đồn biên phòng xây dựng 1-2 mô hình nuôi dê phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn khu vực biên giới; chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đàn bò giống cho hộ nghèo phát triển tốt (nay phát triển từ 40 lên 80 con); BĐBP tỉnh đã vận động xây tặng 420 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 13 tỷ đồng, bò giống, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà và hỗ trợ các cơ sở vật chất khác cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khu vực biên giới được 79 đợt/24.700 lượt người, tổng giá trị tiền thuốc và quà hơn 15,6 tỷ đồng, đỡ đầu thường xuyên cho 70 cháu học sinh (Trong đó có11cháu học sinh của nước bạn Campuchia) với số tiền 500.000 đồng/01cháu/tháng, lao động giúp dân được 12.875 ngày công. Phối hợp với các đơn vị tổ chức giúp dân dựng trên 90.000 nọc tiêu bị đổ, qua đó góp phần xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và mối quan hệ đoàn kết quân-dân ngày càng gắn bó.
Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các lực lượng về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng -an ninh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn biên giới.

Nguồn tin: Lê Dũng Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây