BÌNH PHƯỚC: BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ LỰC LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO NÔNG DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2024 - 2028

Thứ ba - 12/03/2024 05:03 67 0
Ngày 11/3/2024 Ban Chỉ đạo Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới” (gọi tắt là Đề án 192) cấp tỉnh đã ban hành kế hoạch số 85/KH-BCDD192 về Thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2024 – 2028.
Nhân dân các khu dân cư trên địa bàn huyện Lộc Ninh tích cực hiến đất, đóng góp tiền, tham gia ngày công xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)
Nhân dân các khu dân cư trên địa bàn huyện Lộc Ninh tích cực hiến đất, đóng góp tiền, tham gia ngày công xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước)
Để tiếp tục xây dựng, củng cố Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng lớp nông dân đổi mới tư duy, cách làm; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội Nông dân; đoàn kết, để xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các cấp, đơn vị liên quan trong việc phối hợp với các cấp Hội Nông dân triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch cần được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của các sở, ngành, địa phương liên quan, song phải đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Đề án 192. Để thực hiện đề án này hiệu quả  Ban Chỉ đạo Đề án 192 cấp tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như:

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện cả về chính trị và tư tưởng; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nông dân; phát triển và nâng cao số lượng, chất lượng hội viên đạt được chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng được nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong nông dân, trọng tâm là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn liền với phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 04- CTr/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025; Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Huy động, lồng ghép các nguồn lực, sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, kết hợp với ngân sách nhà nước để giúp nông dân phát triển sản xuất.

Nguồn tin: KHÁNH LIÊN -BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay1,973
  • Tháng hiện tại79,428
  • Tổng lượt truy cập1,257,417
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây