HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH PHƯỚC NHẬN BẰNG KHEN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NĂM 2023

Thứ tư - 20/03/2024 11:23 71 0
Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (viết tắt là Hội) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể; đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trong năm Hội chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023 với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với những thành tích đạt được, tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước đã được nhận Bằng khen của của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thanh Loan (đứng thứ 7 từ bên trái qua) đại diện tập thể Hội LHPN tỉnh nhận Bằng khen do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thanh Loan (đứng thứ 7 từ bên trái qua) đại diện tập thể Hội LHPN tỉnh nhận Bằng khen do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng
Kết quả thực hiện các trọng tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023 và chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức phát động Chương trình “Đồng hành cùng chi hội, tổ phụ nữ” và tháng cao điểm với chủ đề: “Cán bộ Hội Bình Phước chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Việc thực ba khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”, Khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” Khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo” đạt được nhiều kết quả tích cực các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội nhằm tập hợp, thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, nữ công nhân lao động, các đối tượng phụ nữ khác tham gia tổ chức Hội; tăng cường công tác bám sát cơ sở, hỗ trợ trực tiếp các chi hội khó khăn, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia tổ chức Hội; củng cố, nhân rộng các mô hình kết nghĩa, các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao... qua đó góp phần thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã tổ chức được 437 hoạt động với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng.

Hội LHPN các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ: chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tích cực tham gia các phong trào thi đua: “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2022 - 2027, “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục tuyên truyền phòng, chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường cho trẻ em, về công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường…; Kết quả: đã tuyên truyền 1.633 đợt với sự tham gia của 116.572 hội viên, phụ nữ. Qua đó, các cấp Hội đã giới thiệu, tuyên dương 230 tập thể có mô hình, cách làm hay; 461 gương phụ nữ tiêu biểu, điển hình; khen thưởng 54 cán bộ Hội giỏi, 12 mô hình, câu lạc bộ, tổ nhóm tiêu biểu.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Công tác giáo dục gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em: Các cấp Hội tiếp tục tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua các hội nghị tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, các buổi sinh hoạt chi, tổ, câu lạc bộ,... tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, “Phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới”, Hội LHPN tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ”. Chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thi, thành phố phối hợp tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc”, “Ngày hội kết nối yêu thương”,... Kết quả: các cấp Hội tổ chức được 437 hoạt động với hơn 32 ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham dự và được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang Facebook, fanpage của các cấp Hội.

Thực hiện Kết luận số 387-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Đề án số 01/ĐA-BTV ngày 20/7/2022 về “Phụ nữ với Phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ” giai đoạn 2021 – 2025. Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh 90% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.: Các cấp Hội đã thực hiện 248 công trình, phần việc, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trị giá gần 5 tỷ đồng. Trong năm qua, các cấp Hội thực hiện Chương trình Mẹ đỡ đầu: toàn tỉnh duy trì đỡ đầu cho 501 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thường xuyên với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, tiếp tục duy trì đỡ đầu  12/12 (đạt 100%) trẻ mồ côi do Covid-19 đã được nhận đỡ đầu.

Thực hiện công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội các cấp Hội phối hợp các cơ quan, đơn vị thăm các đơn vị lực lượng vũ trang, đồn biên phòng,… tặng quà, tiền mặt, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 260 triệu đồng; tặng 1.993 phần quà trị giá 738 triệu đồng cho tân binh lên đường nhập ngũ. Vận động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sỹ trị giá 270 triệu đồng, thăm tặng quà cho cán bộ hưu trí và BCH qua các thời kỳ tổng trị giá 228 triệu đồng.

Việc thực hiện các phong trào thi đua: Thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”: vận động giúp đỡ gia đình hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn gặp hoạn nạn, ốm đau,… có điều kiện đón Tết Nguyên đán và nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày khai giảng năm học mới... tổng quà và tiền mặt trị giá trên 15 tỷ đồng. Hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội vận động và duy trì được 362 địa chỉ giúp đỡ 310 hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xây dựng 26 mái ấm tình thương trị giá 2,8 tỷ đồng; sửa chữa 03 căn nhà, xây dựng 3 nhà vệ sinh, tặng 190 thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tặng 40 sổ tiết kiệm tổng trị giá 600 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo
Tiếp tục thực hiện khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo” gắn với Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”, “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2023, với chuỗi hoạt động: Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý; Tập huấn về giáo dục tài chính và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận dịch vụ tài chính; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nữ, Tổ liên kết, Tổ hợp tác, Hợp tác xã có thành viên nữ tham gia với chủ đề “Kết nối sản phẩm - Phát huy tài nguyên bản địa”; Tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 cho 15 dự án và 02 tập thể đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động các dự án/ý tưởng tham gia dự thi với hơn 200 người dự; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 376 chị, hỗ trợ 221 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh, trong đó giúp phụ nữ tiếp cận, vay vốn khởi nghiệp trên 5,1 tỷ đồng.

Với tổng dư nợ các nguồn vốn Hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách xã Hội, Chương trình hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo…do Hội quản lý hiện nay gần 1.293 tỷ đồng (tăng 242 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022) có 34.874 hộ đang vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Công tác phối hợp hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo được tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức như huy động, kết nối nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng, phát triển mô hình sinh kế; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tạo việc làm phù hợp với nhu cầu của phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. Đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ giúp nhau phát triển kinh tế; hướng dẫn hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội, như: chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục, thông tin,… Toàn tỉnh đầu năm có 2.879 hộ nghèo, 3.062 hộ cận nghèo. Trong năm, các cấp Hội đã phối hợp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, dự kiến có 1.129 hộ phụ nữ thoát nghèo (trong đó: DTTS: 579, phụ nữ làm chủ hộ: 498 hộ); có 488 hộ phụ nữ thoát cận nghèo (trong đó: DTTS: 138, phụ nữ làm chủ hộ: 147 hộ), đạt 462% (dự kiến vượt 362% chỉ tiêu).

Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực thiện bình đẳng giới: Trong năm các cấp hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện các phong trào thi đua, kết quả: có 1.406 buổi với 105.089 hội viên, phụ nữ, học sinh và Nhân dân tham dự. Việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thường xuyên được chú trọng, tổ chức bằng các hình thức đa dạng, phong phú, như: Góp ý trực tiếp trong trang thông tin điện tử của Trung ương (www.luật đất đai.mone, cổng thông tin điện tử Quốc hội, Chính phủ, Hội LHPN Việt Nam), của tỉnh; góp ý bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt hội viên… Nội dung giám sát phù hợp với tình hình và chính sách an sinh xã hội tại địa phương có liên quan trực tiếp đến đời sống phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Qua giám sát phần lớn các chính sách được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác hòa giải tại cơ sở, tư vấn giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo, tham gia giải quyết các vụ án liên quan đến phụ nữ, trẻ em; phối hợp tham gia hòa giải 176 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, trong đó, hòa giải thành 129 vụ, chuyển cơ quan chức năng 47 vụ; tiếp và tư vấn pháp luật cho 08 lượt hội viên, phụ nữ; kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 12 trường hợp xâm hại trẻ em và 12 trường hợp trẻ em bị đuối nước. Ngoài ra, trong năm 2023, Hội thẩm nhân dân thuộc Hội LHPN các cấp đã tham gia xét xử 31 vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em, trong đó có 13 vụ hiếp dâm trẻ em gái. Thông qua công tác nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội đã kịp thời tư vấn, hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em.

 Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế:
Các cấp Hội trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Đối với cấp tỉnh, bên cạnh việc duy trì nội dung tập hợp thu hút phụ nữ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại thi đua đối với Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, thường xuyên chỉ đạo thành lập và củng cố mô hình kết nghĩa tại các cấp Hội, tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, như: truyền thông, tư vấn tại cộng đồng, tổ chức các hoạt động thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các lớp tập huấn về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến hoạt động công tác Hội cho cán bộ Hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ mới nhận nhiệm vụ. Đối với Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và cơ sở Hội tiếp tục bám sát địa bàn, hỗ trợ trực tiếp các chi hội khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Kết quả, tính đến ngày 30/10/2023 toàn tỉnh đã phát triển mới được 4.094 hội viên (trong đó, kết nạp mới 4.677 hội viên, giảm: 583 hội viên), đạt 195% so với chỉ tiêu đăng ký; nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 180.833 người, trong đó, hội viên theo địa bàn dân cư là 111.062 người.

Kết qủa việc triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và Đề án “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ”: Thành lập và duy trì hoạt động của 46 “Tổ truyền thông cộng đồng”, đạt 100% chỉ tiêu giao trong giai đoạn; tổ chức 06 điểm truyền thông mẫu, hỗ trợ trang thiết bị ban đầu theo quy định; hoạt động đối thoại chính sách đạt 83% chỉ tiêu giai đoạn; tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ huyện, xã (chương trình 2), đạt 50% chỉ tiêu giai đoạn; tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn, ấp (chương trình 3), đạt 38% chỉ tiêu giai đoạn. Thành lập mới và ra mắt 10 “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” thực hiện các hoạt động như hướng dẫn vận hành địa chỉ tin cậy cộng đồng, phương pháp hỗ trợ nạn nhân; tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn, hòa giải bạo lực gia đình; hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho các mô hình địa chỉ tin cậy theo quy định.  Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” Hội LHPN các cấp đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ (103 cuộc tuyên truyền với 11.358 lượt người); chủ động tham mưu, phối hợp kết nối nguồn lực hỗ trợ, xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp cho hội viên, phụ nữ khó khăn tại các xã biên giới với tổng kinh phí trên 4,850 tỷ đồng.

Nguồn tin: KHÁNH LIÊN -BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,912
  • Tháng hiện tại79,153
  • Tổng lượt truy cập1,257,142
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây