HUYỆN BÙ ĐỐP: Năm 2022, thực hiện hiệu quả công tác dân vận

Thứ ba - 29/11/2022 02:27 444 0
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã bám sát chương trình công tác và sự chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Phát động các phong trào tương thân tương ái, đoàn kết, tương trợ, chia sẻ khó khăn trong cộng đồng dân cư; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
Lãnh đạo huyện Bù Đốp tặng quà Lễ Phật đản năm 2022
Lãnh đạo huyện Bù Đốp tặng quà Lễ Phật đản năm 2022
Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở hội, đẩy mạnh công tác phát  triển đoàn viên, hội viên, tăng cường các hoạt động công tác dân vận ở cơ sở,  tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các  nội dung, phần việc hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông  thôn mới, đô thị văn minh, các công trình trọng điểm của huyện như: tổ chức các  hoạt động bảo vệ môi trường, phát quang các tuyến đường giao thông, lắp đặt  các trụ đèn chiếu sáng nông thôn, phối hợp khảo sát và xây dựng kế hoạch công  tác dân vận tham gia hỗ trợ xã Phước Thiện thực hiện các tiêu chí xây dựng nông  thôn mới năm 2022, triển khai thực hiện vận động xây tặng được 22 nhà ở cho  đoàn viên, hội viên và nhân dân khó khăn về nhà ở. 

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên thông  tin, báo cáo các vấn đề nổi cộm, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính  đáng của nhân dân để đề xuất định hướng chỉ đạo giải quyết. Phối hợp tuyên  truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng chung tay với cấp ủy  Đảng và chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh  Covid-19.

Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Các hộ  đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo tích cực lao động sản xuất, chấp  hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  tích cực lao động, sản xuất và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua  yêu nước ở địa phương, tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới,  giảm nghèo bền vững…; chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện  nghiêm các quy định, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ sở tôn  giáo thực hiện tốt chương trình sinh hoạt tôn giáo đã đăng ký với chính quyền  địa phương. Các hoạt động tôn giáo trong các dịp lễ, tết được tổ chức trang trọng,  tiết kiệm, đúng quy định theo chương trình mục vụ đã đăng ký. 

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam huyện và các ngành liên quan đã tổ chức gặp mặt, tiếp xúc, thông tin  tình hình thời sự, chính trị đến các già làng, người có uy tín, chức sắc, nhà tu  hành, chức việc các tôn giáo, trưởng thôn, ấp người dân tộc thiểu số nhân dịp tết  Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tổ chức cho đoàn đại biểu người có uy tín, già làng trong vùng đồng bào DTTS tham quan, học tập kinh nghiệm tại Huyện Lộc  Ninh; tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc mừng các già làng, người có uy tín,  đồng bào Khmer nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây; Vận động tặng 37 phần quà cho già làng, người uy tín và 07 phần quà cho cán bộ DT - TG trên địa bàn  huyện với tổng số tiền là 22 triệu đồng; tặng quà cho 81 hộ đồng bào dân tộc Khơme của ấp Sóc Nê với tổng số tiền là 16.200.000 đồng và Ban tổ chức lễ tết của ấp một phần quà trị giá 3.000.000 đồng; thăm hỏi, chúc  mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Phục Sinh, lễ Phật đản, lễ Vu Lan. Qua đó  đã kịp thời thăm hỏi, động viên các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có  uy tín tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn  giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu  dân cư.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện không xuất hiện hoạt động của các tôn  giáo mới (đạo lạ, tà đạo); không xuất hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo  mê tín dị đoan. Ngày 25/7/2022, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà Đỗ Thị Nguyệt (sinh năm 1968), tại ấp Sóc  Nê, xã Tân Tiến có đặt 18 tượng Phật và một số bức ảnh in hình Phật; ngày 03/8/2022, tiếp tục phát hiện 06  thùng giấy và 16 bao tải nhỏ đựng kinh sách Phật. Ngày 04/8/2022, Công an huyện phối hợp với UBND xã Tân  Tiến, Phòng Văn hóa – Thông tin tiến hành làm việc với bà Nguyệt, qua đó được biết: Số tượng Phật và kinh  sách trên do 01 người ở TP. Hồ Chí Minh gửi về. Từ ngày 10/7/2022 đến ngày 24/7/2022, bà Nguyệt đã tiến  hành tu sửa nhà riêng để đặt tượng Phật trong nhà. Số kinh sách trên bà Nguyệt dự định sẽ đưa cho các chùa ở  địa phương, hoặc cho những người có nhu cầu học tập, sử dụng. Qua tuyên truyền, vận động, bà Nguyệt đã tự  nguyện giao nộp toàn bộ số kinh sách Phật, di dời 06 tượng Phật về nơi ban đầu đã tiếp nhận. Bà Nguyệt xin giữ  lại 01 tượng Phật cao 01m, 07 tượng Phật nhỏ cao 20cm, 01 tượng Quan Âm Bồ Tát cao khoảng 03m, 03 tượng  Quan Công cao 30cm để thờ cúng tại gia. Bà Nguyệt cam kết chỉ sử dụng các tượng Phật trên để gia đình thờ  cúng, không tổ chức tụ tập đông người sinh hoạt tôn giáo trái phép. Để nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo  tại gia đình nhà bà Đỗ Thị Nguyệt trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với hệ thống chính trị của xã Tân Tiến tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình bà Nguyệt chấp hành  nghiêm quy định của pháp luật về sinh hoạt tôn giáo, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để tham mưu giải  quyết kịp thời, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động tạo thành điểm nóng tôn giáo trên địa bàn. Trong năm 2022, có 02 cơ sở Phật giáo được thành lập mới là  Chùa Pháp Tâm (xã Thiện Hưng) và Chùa Phước Thiện (xã Phước Thiện).  

Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân  tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực  lao động, sản xuất, kinh doanh; tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các  phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Phối hợp tuyên  truyền, vận động nhân dân tập trung sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác  phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. 

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy các văn bản, kế hoạch chỉ đạo triển  khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận  của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 34-KL/TW của Ban Bí thư về chủ trương  công tác đối với đạo Cao Đài; báo cáo kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU của Tỉnh ủy  về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới; báo cáo kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện  Kế hoạch số 197-KH/TU của Tỉnh ủy về triển khai Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước  ta hiện nay”; báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị 62-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng  cường công tác người Hoa trong tình hình mới; báo cáo tổng kết 11 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của  Tỉnh ủy về giải quyết tinh hình hoạt động của một số đạo lạ, tà đạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước; báo cáo sơ kết  5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; báo cáo sơ kết  5 năm Chỉ thị số 28/CT-TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận  động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 99- QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung  ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; báo cáo tổng kết 11 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Tỉnh ủy về giải quyết  tình hình hoạt động của một số “tà đạo”, “đạo lạ” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện  Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị  quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng (khóa IX) “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân  giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo công tác Đại hội  của Hội Chữ thập đỏ huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đại hội của Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tổ chức cho 125 cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo từ huyện  đến cơ sở tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác dân  vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Ban Dân vận Tỉnh  ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức. Phối hợp với các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư  chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022.

Phối hợp với chính quyền tham gia thực hiện công tác chăm lo cho các  gia đình chính sách, đối tượng BTXH, hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm  Dần 2022; gặp mặt, tiếp xúc, thông tin tình hình thời sự, chính trị đến các già  làng, người có uy tín, chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo, trưởng thôn,  ấp người dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tổ chức  thăm hỏi, động viên, chúc mừng các già làng, người có uy tín, đồng bào Khmer nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây; thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở tôn  giáo nhân dịp lễ Phục Sinh, lễ Phật đản, lễ Vu Lan. Phối hợp thực hiện tốt công  tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, xử lý và giải quyết kịp thời phản ánh,  kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân (nhất là phản ánh, kiến nghị của nhân  dân liên quan đến dự án giao đất cho Công ty Thanh Tòng khai thác khoáng sản  tại bàu Đưng, xã Tân Thành và việc xây dựng trại heo của Công ty TNHH Trang  trại Kim Ngân trên địa bàn ấp Bù Tam, xã Hưng Phước). Tiếp tục triển khai thực  hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch  Covid-19. Xây dựng chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026 và kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2022.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng  cường các hoạt động công tác dân vận ở cơ sở; tham gia thực hiện các nội dung,  phần việc hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh; kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyên vọng của  nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo và hoạt động của hệ thống dân vận ở cơ sở. Phối hợp đi cơ sở tham dự sinh hoạt với 17/52 tổ dân vận thôn, ấp, khu phố trên  địa bàn huyện.

Phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch công tác dân  vận trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bù Đốp năm 2022; ký kết và triển  khai kế hoạch phối hợp công tác dân, kế hoạch công tác dân vận tham gia thực  hiện các tiêu chí nông thôn mới, kế hoạch tổ chức đi thăm, tặng quà chiến sỹ  mới năm 2022; chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn công tác của tỉnh về khảo sát  công tác dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh năm 2022. Phối hợp  với Trung đoàn 717, Hội Khuyến học huyện lập danh sách đăng ký các em học  sinh người DTTS có hoàn cảnh khó khăn thụ hưởng dự án “cán bộ, chiến sỹ  Quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2022-2023.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền  thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022). Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề14 theo yêu cầu  của Ban Dân vận Tỉnh ủy; báo cáo kết quả đi cơ sở nắm tình hình hoạt động của  tổ dân vận thôn, ấp, khu phố năm 2022 và tổng hợp những kiến nghị, đề xuất  chính đáng của tổ dân vận gửi các cấp, các ngành liên quan xem xét giải quyết. Tham mưu các hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo Công tác Dân tộc – Tôn giáo. Phối hợp các  ngành liên quan chuẩn bị nội dung tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động  quần chúng liên ngành huyện năm 2021, ký kết chương trình phối hợp hoạt động  năm 2022.

Khối dân vận các xã, thị trấn chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tình  hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc phát  sinh ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn  xã hội tại địa phương. Tăng cường các hoạt động công tác dân vận ở cơ sở, tuyên  truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời  sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid 19...

Tham mưu Đảng ủy triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng  kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân  tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham mưu củng cố, kiện  toàn tổ dân vận sau đại hội của các chi bộ thôn, ấp, khu phố.

Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy đi cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động  của tổ dân vận thôn, ấp, khu phố; đồng thời hướng dẫn các tổ dân vận hoạt động  theo đúng quy chế đã đề ra. Phối hợp với chính quyền, các ban ngành liên quan tham mưu Đảng ủy tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công  tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022).

Tham mưu Đảng ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã  hội đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong  giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên nắm bắt tình hình, thông tin, báo  cáo các vấn đề nổi cộm, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để đề xuất cấp ủy, chính quyền định hướng chỉ đạo giải quyết.

Nhìn chung, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những  chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng: Các cấp ủy đảng  ngày càng sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận;  nắm bắt tình hình và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Công tác  dân vận chính quyền quan tâm nhiều hơn đến công tác cải cách thủ tục hành  chính, chuyển đổi số, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, hỗ trợ nhân dân phát triển  sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Các đơn  vị lực lượng vũ trang bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn  xã hội. Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động tham mưu cấp ủy triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác  dân vận, dân tộc tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong  trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,467
  • Tổng lượt truy cập1,398,530
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây