KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ 1- 2024

Thứ hai - 25/03/2024 23:48 597 0
Trong Qúy I, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó nổi bật ở một nội dung như: Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024; tập trung vận động chăm lo tết cho người nghèo vui xuân đón tết; công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029...
1
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang dự đại hội Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 - đại hội điểm cấp tỉnh (Nguồn ảnh: MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước)

Đẩy mạnh các hoạt động Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đặc biệt là tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; các quy định, chỉ thị của Đảng về tổ chức lễ hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ… toàn tỉnh đã tổ chức được 712 cuộc với 53.427 lượt người dự, phát trên hệ thống loa truyền thanh 4.046 giờ, in ấn 8.129 m băng rôn, khẩu hiệu, kéo hàng ngàn mét cờ dây và đèn lồng các loại trên các tuyến đường thuộc trung tâm hành chính của tỉnh, huyện và thành phố thuộc tỉnh.

Tăng cường Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương:

Trong quý, trên cơ sở được giao vốn năm 2023, UBMTTQVN các cấp đã tích cực triển khai xây dựng và bàn giao đề hoàn thiện chỉ tiêu giao năm 2023. Để công tác xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho người nghèo năm 2023 đạt hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đang xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát công tác xây nhà cho người nghèo năm 2023 và phúc tra khảo sát thực tế đối tượng thụ hưởng hỗ trợ xây dựng nhà năm 2024 tại 10 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Công tác chăm lo tết cho người nghèo được chú trọng thực hiện.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn..., bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thông qua nhiều hình thức  như phát hành thư ngỏ, vận động trực tiếp các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để vận động nguồn lực chăm lo tết cho người nghèo toàn tỉnh đã vận động được 275.663 suất quà trị giá 140.373.692.000 đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã vận động nhân dân đóng góp, hiến đất làm 14 km đường bê tông xi măng, đường giao thông nông thôn trị giá 4,5 tỷ đồng, tổ chức dọn dẹp kênh mương, khơi thông cống rãnh; vệ sinh đường thôn xóm được trên 85 km; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng các mô hình hay và hiệu quả như: mô hình “khu phố nghĩa tình”, mô hình “đoàn kết tương trợ, góp vốn xoay vòng”, “góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế đã giúp cho 1.090 hội viên nghèo trị giá gần 3 tỉ đồng, vốn xoay vòng là 1,4 tỷ  đồng. Ngoài ra, việc đôn đốc MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2024 đảm bảo hoàn thành trước Tết nguyên đán để bà con kịp đón Tết.

Bên cạnh đó, Công tác hậu phương quân đội được thực hiện tốt. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự toàn tỉnh đã tuyên truyền và kêu gọi được 1.603 tân binh lên đường nhập ngũ. Tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các chương trình, mục tiêu, đề án của tỉnh. MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với ngành Công an, các đoàn thể thành viên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông Toàn tỉnh tuyên truyền được 92 giờ và 2.374 băng rôn, ápphich, Inforgraphich; đồng thời, vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. Toàn tỉnh duy trì hiệu quả 2.100 mắt camera được lắp đặt tại các trục đường chính liên xã, thôn, ấp. Với 59 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh và cấp huyện (gồm 11 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh; 48 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp huyện) và 190 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp xã với tổng số 615 “tổ, nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” ở khu dân cư với hơn 4.000 thành viên.

Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội:
Trong quý, MTTQVN các cấp tổ chức góp ý đối với 41 văn bản dự thảo của Tỉnh ủy, UBND cùng cấp, các sở, ban, ngành, các chủ trương, chính sách pháp luật khi ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn và có tính thực thi cao như Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước”; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 31/2023/NQ ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉn HĐND tỉnh” của Sở Nội vụ; Chương trình cải cách tư pháp năm 2024 của Tỉnh ủy; Góp ý CV của Sở tư pháp về tăng cường thực hiện PBXH đối với dự thảo VB.QPPL; dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Thông tri thay thế Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn”.

Cũng trong quý, Ban Thường trực UBMTTQVN ban hành công văn hướng dẫn phổi hợp tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ban hành Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2024 gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. các cấp duy trì triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của địa phương, giúp cán bộ, công chức, đảng viên gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.

Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ quan UBMTTQVN tỉnh được quan tâm thực hiện thông qua bố trí ban hành lịch lãnh đạo và cán bộ  tham gia tiếp công dân để tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được duy trì phát huy hiệu quả. Các địa phương đã tập trung ngay từ đầu năm vào việc tiếp tục giám sát công tác triển khai thực xây dựng các tuyến đường bê tông, các dự án nông thôn mới tại địa phương. Tiêu biểu: Đơn vị huyện Đồng Phú thực hiện rất tốt, các tuyến đường đảm bảo chất lượng và tiến độ được nhân dân hưởng ứng cao.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân:
MTTQ Việt Nam  các cấp, các tổ chức thành viên đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền đến người dân về Quy chế biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, kết quả phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia. Phối hợp củng cố hoạt động của các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải ở khu dân cư, nhất là vùng biên giới. Tiếp tục tổ chức thực hiện nhiều mô hình ở các xã có đường biên giới chung với nước bạn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền như: “Điểm sáng về chấp hành pháp luật trên địa bàn dân cư”, Phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh biên giới”, “Khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới”. Kết quả tổ chức tuyên truyền được 2.108 giờ trên loa, đài tại địa phương. Tiêu biểu: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh. Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh luôn làm tốt công tác tiếp nhận bệnh nhân người Campuchia để điều trị, thường xuyên tổ chức đoàn công tác đến để hỗ trợ khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở các huyện thuộc tỉnh Kratie, Moldulkiri. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024. Với sự tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nói chung, thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân nói riêng, trong năm 5 qua, các đơn vị, địa phương trong quá trình phối hợp thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong Quý 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh MTTQ Việt Nam các cấp Tuyên truyền, động viên nhân dân, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Thực hiện tốt công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai chương trình giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và hoạt động giám sát theo chuyên đề; tổ chức các Hội nghị phản biện xã hội năm 2024. Phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, trọng tâm là các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chủ động tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân như triển khai các hoạt động tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện, đề án nhân sự và các nội dung liên quan đến công tác Đại hội MTTQVN tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguồn tin: Khánh Liên - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay4,912
  • Tháng hiện tại79,139
  • Tổng lượt truy cập1,257,128
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây