NĂM 2022, BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Thứ tư - 21/12/2022 23:02 325 0
Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới"; Chỉ thị số 49- CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Nghị quyết số 702-NQ/ĐU ngày 29/6/2015 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47/CT-TU của Tỉnh ủy Bình Phước ề việc “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển” trong tình hình mới; Chỉ thị của Tư lệnh BĐBP về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác VĐQC của BĐBP trong tình hình mới". Luật Biên phòng Việt Nam...Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đưa nội dung vận động quần chúng vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tiến hành công tác vận động quần chúng cho bộ đội.
Đoàn thanh niên, phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi nhân kỉ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/72022
Đoàn thanh niên, phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi nhân kỉ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/72022
Công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức về chấp hành và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, bám sát nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Kết quả đã tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý nghĩa tổ chức các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất và các hoạt động kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, luôn chủ động tích cực tranh thủ vận động các già làng, trưởng thôn, ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các đồng chí lão thành cách mạng, phối hợp với các đơn vị cùng làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý BVBG được 1.419 buổi/33.468 lượt người tham dự, tuyên truyền nhỏ lẻ được 4.960 hộ, phối hợp với địa phương tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh ở các xã biên giới được 880 giờ.

- Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; nhận thức về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó đề cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh thắng lợi với mọi tình huống xảy ra.

Thường xuyên tiến hành công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy BĐBP và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến các huyện, biên giới, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xã hội ở các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc, đã triển khai thực hiện được nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên khu vực biên giới mang lại hiệu quả thiết thực: Tổ chức trao tặng 06 con bò giống cho 06 hộ nghèo trị giá 125 triệu đồng; 02 căn nhà tình thương nhà đồng đội trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế, vốn sản xuất trị giá 60 triệu đồng, 03 bộ máy lọc nước trị giá 270 triệu, Tặng Hũ gạo tình thương của các đơn vị cho 140 hộ nghèo/ hơn 4,5 tấn gạo; lao động giúp dân phát triển kinh thu hoạch hoa màu, sửa chữa nhà cửa, làm đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tại được 4451 ngày công; giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách thu hoạch được mùa màng được 151 ha. Phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới được 01 đợt/300 lượt người, trị giá 120 triệu đồng; Tham gia cùng trạm y tế các xã phòng chống dịch bệnh được 34 đợt, tiêm chủng mở rộng được 315 người. Trạm xá quân dân y khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân được 2.220 người; cấp thuốc miễn phí trị giá 58,3 triệu đồng.  

Tham gia thực hiện tốt các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam Campuchia lần thứ nhất và các hoạt động kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. Kết quả đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia các hoạt động khám bệnh và cấp thuốc, tặng quà hơn 4000 người dân hai bên biên giới, tặng 40 con bò giống cho 40 hộ dân hai bên biên giới Việt Nam Campuchia; tuyên truyền huy động hơn 800 lượt quần chúng nhân dân khu vực biên giới tham gia các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia và kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Phước, UBND huyện Bù Đốp tổ chức các hoạt động Chương trình “ Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu dân cư liền kề chốt Dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Kết quả đã tặng 150 phần quà cho 150 hộ gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 05 xã biên giới huyện Bù Đốp. Tổng trị giá khoảng 75 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn Biên phòng thực hiện Chương trình “ Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, tổ chức các hoạt động chăm lo Nhân dân vui xuân đón Tết. Kết quả phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ tặng 3.874 phần quà trị giá hơn 01 tỷ 818 triệu đồng cho 3.874 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó trên khu vực biên giới nhân dịp Tết Nhân Dần năm 2022.

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống BĐBP và 33 năm ngày Hội Biên phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 31 cá nhân và tặng quà cho 107 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào tự quản đường biên, cột mốc, mỗi phần quà trị giá 600.000đ. Tổng trị giá quà tặng khoảng 65 triệu đồng.

Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2022; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm, chúc Tết tặng 60 phần quà cho chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; các hộ đồng bào dân tộc khrme trên địa bàn. Tổng trị 150 triệu đồng. Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí các đồn Biên phòng và 65 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid — 19 trên biên giới. Tổng trị giá 700 triệu đồng (Trong đó tiền mặt 650 triệu đồng, quà trị giá 50 triệu đồng).

Thực hiện các hoạt động “Tháng 3 biên giới”, các đồn Biên phòng phối hợp với đoàn thanh niên trong và ngoài tỉnh tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa lịch sử cột mốc biên giới quốc gia, luật biên giới quốc gia cho hơn 355 đoàn viên thanh niên, tổ chức kết TNCS Hồ Chí Minh cho 45 đoàn thanh niên tại cột mốc biên giới; thăm, tặng quà 50 phần quà cho 50 hộ gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 01 máy lọc nước và các nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế cho các đồn Biên phòng và các chốt phòng chống dịch Covid - 19. Tổng trị giá 70 triệu đồng.

Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước thăm, tặng quà cho 02 đồn Biên phòng (đồn BP Lộc Thiện, đồn BP CKQT Hoa Lư) và tặng 100 phần quà cho 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 02 xã Lộc Thiện xã Lộc Hòa. Tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

BĐBP tỉnh đỡ đầu thường xuyên cho 70 cháu học sinh (Trong đó có 11 cháu học sinh của nước bạn Campuchia ở địa bàn đối diện) với số tiền 500.000 đồng/01 cháu/tháng; vận động 128 cháu học sinh trở lại trường; tặng 1.700 phần quà, 20 xe đạp trị giá 520 triệu cho học sinh nghèo, thanh thiếu nhi trên địa bàn các xã biên giới; Tham dự hội nghị trực tuyến tuyên dương học sinh, sinh viên trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016- 2021; UBND tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá  nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình, tặng quà cho 04 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Phối hợp với địa phương triển khai Dự án “ Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trườnggiai đoạn 2021 -2030. Kết quả đã lựa chọn nhận hỗ trợ 53 em học sinh là người đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới.

Nhân dịp đầu năm học mới 2022 -2023 và tết Trung thu năm 2022. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh thăm, tặng 1.360 phần quà cho 1.360 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 300.000₫, thăm, tặng 2.750 phần quà cho 2.750 em học sinh trên địa bàn khu vực biên giới. Tổng trị giá khoảng 805 triệu đồng.

Thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kết quả 100% SQ, QNCN, trong BĐBP tỉnh ủng hộ mỗi đồng chí 01 ngày lương cơ bản, HSQ-BS ủng hộ mỗi đồng chí 10.000 đồng với tổng số tiền của toàn đơn vị là 200.187.000 đồng.  

Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị địa phương. Duy trì 05 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới và 90 đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 90 chi bộ thôn, ấp. Tham gia cùng địa phương củng cố 36 chi bộ, 15 ban ngành đoàn thể. Triển khai thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, các đơn vị đơn vị đã phân công được 316 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 1.461 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các Đồn BP đã phối hợp với địa phương tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay có: 98/124 thôn; 24 các tổ chức chính trị, kinh tế, doanh nghiệp, trên địa bàn và 14.451 hộ gia đình đã ký kết thực hiện phong trào.

Thực hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 05/02/2020 của Ban Bí thư về chủ trương thực hiện tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện, xã biên giới là cán bộ đồn Biên phòng. Từ năm 2020 tới nay Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện, kết quả đã giới thiệu 14 cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã, cán bộ tăng cường xã cụ thể. Cấp ủy, cấp huyện: Tổng số có 02 đồng chí tham gia (gồm: 02 đ/c đồn trưởng). Cấp ủy, cấp xã: Tổng số có 12 đồng chí tham gia; gồm 07 đồng chí cấp đội và 05 đồng chí là cán bộ tăng cường xã. Cán bộ tăng cường xã tổng số 05 đồng chí tham gia; là đảng ủy viên của 05 xã biên giới (Trong đó 01 đ/c phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 03 đ/c phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy, 01 đ/c phó Chủ tịch MTTQ xã).  

Những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các chương trình, mô hình giúp dân xoá đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào trên khu vực biên giới của tỉnh, xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương và mối quan hệ đoàn kết, gắn bó Quân – Dân.

Phối hợp xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới

Quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai các huyện, xã biên giới tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ở các cấp xã, huyện, tỉnh.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch toàn dân tham gia phòng chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới đồng thời triển khai cho các huyện biên giới chỉ đạo các xã biên giới phối hợp với các đồn Biên phòng triển khai cho các tập thể, cá nhân hộ gia đình đăng ký thực hiện phong trào. Đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên 44 tổ, chốt phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên biên giới với 177 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia phòng chống dịch và đã cử 15 tổ/45 CBCS xuống địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau như: phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền, phối hợp với địa phương phun thuốc phòng dịch tại 18 điểm trường học khu dân trên địa bàn các xã biên giới. Đơn vị nhận được sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá khoảng hơn 460 triệu đồng.

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP: Phối hợp với công an, xã đội các huyện, xã biên giới, các lực lượng đúng chân trên địa bàn tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm, phòng chống cháy rừng được 231 lần = 1.649 lượt CBCS tham gia.  

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước phối hợp chặt chẽ UBND huyện Lộc Ninh và các cơ quan, đơn vị triển khai một số hoạt động phục vụ giao lưu hữu nghị Quốc phòng hai nước Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất, kết quả như sau: Tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Vườn Bưởi/xã Lộc Thiện/huyện Lộc Ninh/tỉnh Bình Phước/Việt Nam phum Cooc Tho Mo/xã Tuần Lung/huyện Mi Mốt/tỉnh Tboung Khmum/Campuchia. Chương trình trao học bổng cho 100 em học sinh hai bên biên giới và tặng bò giống cho 40 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Ninh/ Việt Nam và huyện Snual/Campuchia. Tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng. Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho 2.000 người dân trên địa bàn huyện Lộc Ninh/ Việt Nam và huyện Mi Mốt/Campuchia.

Thực hiện nội dung thi đua ngành dân vận của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phòng, chống dịch bệnh. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, khiếu kiện đất đai đông người vượt cấp; tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Qua chương trình phối hợp đã đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân các xã biên giới, duy trì mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết giữa đơn vị với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,411
  • Tổng lượt truy cập1,398,474
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây