“DÂN VẬN KHÉO”GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN

Thứ năm - 15/10/2020 04:31 382 0
Trong những năm qua, công tác dân vận trên địa bàn Thành phố Đồng Xoài tiếp tục có nhiều chuyển biến sâu sắc, các cấp ủy đảng, chính quyền , MTTQ, các đoàn thể, hội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng. Đặc biệt, giai đoạn 2016 – 2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh thực hiện trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đã xây dựng được nhiều điển hình, mô hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và thu được nhiều kết quả, góp phần huy động tiềm năng nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào phát triển kinh tế-văn hóa xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, trong công tác xóa nghèo đã và đang đi vào chiều sâu, hợp lòng dân. Đạt được những thành tựu trên là có sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu qua các thời kỳ…
Lãnh đạo TP. Đồng Xoài và đại diện Doanh nghiệp hỗ trợ 1 phần kinh phí cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở Kp Tân đồng 1, p tân thiện đã hiến đất và nhà để giải tỏa hành lang Suối Đồng Tiền
Lãnh đạo TP. Đồng Xoài và đại diện Doanh nghiệp hỗ trợ 1 phần kinh phí cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở Kp Tân đồng 1, p tân thiện đã hiến đất và nhà để giải tỏa hành lang Suối Đồng Tiền
Phong trào “Dân vận khéo”  được triển khai sâu rộng đã gắn kết, thúc đẩy, tăng hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, hội phát động.

Các cấp chính quyền triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Chính phủ về tăng cường công tác dân vận. Duy trì lịch tiếp công dân kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc của nhân dân. Quan tâm điều hành, quản lý thành phố phát triển đúng hướng, nhất là chú trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với việc thực hiện tốt các phong trào hành động ở địa phương như phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  đã thành lập nhiều câu lạc bộ như: CLB tuyên truyền pháp luật của Hội LHPN, mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật” của MTTQ thành phố năm 2015 có 17 điểm sáng, đến nay đã nhân lên 30 điểm sáng, với 293 thành viên. Thành lập nhiều tổ, nhóm nòng cốt để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các thông tin của hội, đoàn đến với cơ sở hội, từng đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền bằng văn bản, tờ rơi, bằng lưu động, bằng các hội thi, qua các buổi hội họp, hội thảo, buổi sinh hoạt định kỳ, kết quả đã tuyên truyền 12.245 cuộc, có 185.021 lượt người dự.  Tổ chức các Hội thi như: thi  “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường”, hội thi “Công chức với công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí” , hội thi “Báo cáo viên kiến thức quốc phòng, an ninh” cấp thành phố, đạt giải nhì toàn Tỉnh, hội thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ Đồng Xoài gắn với tìm hiểu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” và nhất là năm 2019 Thành phố tổ chức hội thi “Dân vận khéo” trong xây dựng và phát triển đô thị Đồng Xoài, đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham dự, tham gia thi có 12 đội đã đem đến cho hội thi nhiều hình ảnh, nội dung tuyên truyền, vận động khéo, hay, cho các đội học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể còn chủ động phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình đồng đội, mái ấm công đoàn, công trình thanh niên, công trình nhân đạo, tham gia công tác hòa giải các mối quan hệ trong cộng đồng dân cư; phối hợp tuyên truyền, vận động những hộ dân tham gia khiếu kiện tại Hà Nội trở về địa phương và các hộ dân có đất trong dự án (tại 5 xã thuộc huyện Đồng Phú ở khu quy hoạch 14.531ha) và kê khai áp giá đền bù theo chỉ đạo của Tỉnh; thành phố có 52/52 Tổ hòa giải hoạt động thường xuyên, trong 05 năm tham gia hòa giải thành công 542/887 vụ tranh chấp vi phạm quy ước của khu dân cư góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các mô hình “Dân vận khéo” như mô hình, điển hình:  “Tuyên truyền chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư” năm 2015 xây dựng 17 mô hình, đến nay đã nhân rộng ra 32 điểm có 168 thành viên, trong đó đơn vị nhiều điểm nhất là xã Tiến Thành có 8 điểm ở khu dân cư; mô hình “Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật” của Đoàn phường Tân Thiện, xã Tiến Thành; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành lập 32 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 02 câu lạc bộ “ phòng chống bạo lực gia đình” nhân rộng được 8/8 xã, phường; Hội Cựu chiến binh có câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”, câu lạc bộ “tuyên truyền truyền thống cách mạng”, mô hình “áo trắng tặng bạn” của phòng giáo dục và đào tạo. Điển hình là đồng chí Nguyễn Thanh Việt Bí thư chi bộ ấp 4, xã Tiến Thành với nội dung “tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”; đồng chí Nguyễn Thị Thịnh Bí thư chi bộ khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình với nội dung “Học Bác về đức tính nói đi đôi với làm”, Mô hình bếp cơm chay Phước Thiện miễm phí của Đoàn viên Nguyễn Thanh Ngọc, Phường Tiến Thành  đã giúp được nhiều người nghèo, người bán vé số, người già không nơi nương tựa bớt khó khăn, địa chỉ: Khu phố 1 phường Tiến Thành.

Đặc biệt, việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới như tổ chức nhiều phong trào phát triển kinh tế có ý nghĩa, hợp lòng dân như: Phát động thi đua cao điểm “Dân vận khéo” năm 2019 với chủ đề Chung tay xây dựng đô thị bằng 2 nội dung phản ánh những hình hình chưa làm tốt và những mô hình hay, điển hình tốt, 2 tuần trao giải 1 lần và sau khi các hình ảnh phản ánh, các đơn vị phải khắc phục trong 1 tuần. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giúp các hộ khó khăn đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, xóa nghèo, nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Trong 05 năm đã vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân giúp nhau bằng tiền mặt, hiện vật, ngày công lao động, tổng số quy thành tiền trên 14 tỷ đồng, giúp 3.641 hộ khó khăn, đoàn viên, hội viên. Ngoài ra, phối hợp với Ngân hàng chính sách thành phố bảo lãnh cho vay tiền để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là trong phong trào này là Hội Nông dân  đã quan tâm chỉ đạo hướng dẫn và giúp cho hội viên nông dân vay vốn đầu tư, tổ chức các lớp tập huấn, các lớp đầu bờ học tập kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi (thành phố có 1.815 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đến nay có 1.840 hộ (trong đó cấp Trung ương là 4 hộ, Tỉnh 32 hộ, Thành phố 141 hộ, cấp cơ sở là 1.663 hộ).

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, cần có những giải pháp tích cực hơn nữa như các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quán triệt nội dung của các Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra các phòng, ban, ngành trực thuộc và các xã, phường việc thực hiện theo Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện hoạt động công tác dân vận của các cấp chính quyền. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận, phong trào xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Các chi, đảng bộ cơ sở phải quan tâm lãnh đạo tốt công tác dân vận, đưa nội dung thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào nghị quyết hàng kỳ để lãnh đạo.

Nguồn tin: Lan Anh Hoàng - BDV Đồng Xoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây